inkar edenler için Kur`an`da kullanılan kavram

advertisement
ÇAĞRIBEY ANADOLU LİSESİ
12/……..…. SINIFI
ADI SOYADI:………….……………………………………. No:……..
1.) Aşağıdakilerden anlayışlardan hangisi bir
müslümanın dünyaya bakışına uymamaktadır?
A) Dünyanın sahibi Allah’tır
B) Dünyada hep zorluk vardır
C) Dünya geçicidir
D) Dünyayı ahiret için değerlendirmeliyiz
E) Dünya insan için yaratılmıştır
2.) Aşağıdakilerden hangisi ahiret inanmanın
faydalarından olamaz?
A)Karamsarlıktan kurtarır
B)Kanaatkar yapar
C)Dünyaya küstürür
D)Ölüm korkusunu giderir
E)Kötülüklerden kaçındırır
3.) Sura üfleyerek kıyamet ve dirilişin
gerçekleşmesini sağlayan melek aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Cebrail B)Azrail C)Rıdvan D)İsrafil E) Mikail
4.) Kışın ölü gibi görünen yeryüzünün, ilkbaharda
yeniden canlanması bize en çok neyi hatırlatmaktadır?
A)Çalışmayı
D)Eğlenmeyi
B)Ahireti
C)Dirilişi
E)Fakirliği
5.) Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazının
özelliklerinden değildir?
A)Ölüye dua niteliğindedir
B)Cemaatle kılınır
C)Dört tekbirden oluşur
D)Ezanı yoktur
E)Rüku ve secde yapılır
6.) Ahiretle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
Kur’an’da anlatılmaz?
A)Cennetteki nimetler B)Cehennemdeki azaplar
C)İnsanların dirilişi
D)Kıyametin zamanı
E)Mahşerin dehşeti
7.) Aşağıdakilerden hangisi müslümanın Müslüman
üzerindeki haklarından biri değildir?
A)Selamını almak
B)Cenazesine katılmak
C)Davetine icabet etmek
D)Hasta iken ziyaret etmek
E)Öldükten sonra borçlarını ödemek
8.) Aşağıdaki hadis ve ayetlerden hangisi farklı bir
konuda olabilir?
A) “Biz yerleri ve gökleri ve arasındakileri bir oyun ve
eğlence olsun diye yaratmadık.”
B) “Ey iman edenler mallarınızı aranızda haksız yollarla
yemeyin.”
C) “Dünya ahretin tarlasıdır.”
D) “Ey insanlar haberiniz olsun ki Allah’ın sözü muhakkak
gerçektir. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın.”
E) “Sizi boş ve anlamsız yere yarattığımızı ve bize
döndürülmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz?”
9.) Ahirete hiçbir şekilde inanmayan, ahretin varlığını
inkar edenler için Kur’an’da kullanılan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Müşrik
B)Ateist
D)Politeist
C)Münafık
E) Kafir
10.) Ahirette hangi durumda insan kazandığı sevapları
başkalarına vermek zorunda kalacaktır?
A)Kul hakkı yediğinde
B)İbadetleri yapmadığında
C)Peygamberi dinlemediğinde
D)Kur’an’ı okuyamadığında
E)Tarikata girmediğinde
Şıklı sorular: 3’er puandır
11) ‘Dünyadaki tüm hayatın son bulmasına dinimizde
ne denir?
A)Adalet B)Afet C)Musibet D)Ahiret E)Kıyamet
12.) Peygamberimiz, "İnsanlar! Rabbiniz birdir.
Babanız da birdir; hepiniz Âdemdensiniz, Âdem de
topraktandır..." sözüyle neyi vurgulamıştır?
A) Her canlının ölümlü olduğunu
B) Allah'ın varlığını ve birliğini
C) Evrenin Allah tarafından yaratıldığını
D)İnsanların aynı atadan türediklerini eşit olduklarını
E) Evrimin olmadığını
13) Sadaka-i Cariye ile ilgili hangisi doğrudur?
A) Öldükten sonra da sevap kazandıran eserlerdir.
B) Hükmü vaciptir.
C) Birine yardım etmektir.
D) Faydalı ilim bırakmaktır.
E) Salih evlat yetiştirmektir
14) Cenaze namazının hükmü nedir?
A) Vacip
B) Farz-ı Kifaye
C) Sünnet
D) Müstehap
E) Farz-ı Ayn
15)Aşağıdakilerden hangisi tövbenin özelliklerinden
değildir?
A) Geçmiş günahlara pişmanlık duymak
B) Haksızlık yaptığı kimsenin hakkını vermek
C) İşlediği günaha dönmemeye karar vermek
D) Samimi olmak
E) Kutsal bir mekanda bulunma
16) “Mevlit diye bilinen ‘’Vesiletün Necat’’ adlı eserin
yazarı kimdir?
A) Fuzuli
B)Süleyman Uludağ
C)Şeyh Galip
D)Mevlana
E) Süleyman Çelebi
17) Hangisi insanları ahirete uğurlama törenlerinde
yapılan işlerden biri değildir?
A) Yıkama
B) Helva dağıtma
C) Cenaze namazı kılma
D) Kur’an ve mevlit okutma
E) Defin işlemi
18.) ‘’Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet
günü yaptıklarınızın karşılığı
size tastamam
verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp
cennete sokulursa, gerçekten kurtuluşa ermiştir.
Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey
değildir’’ (Ali İmran 185) ayetinden aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
A) Dünya hayatı denge içinde olmazsa aldatıcı olur.
B) Herkes bir gün mutlaka ölecektir.
C) Diğer insanları da yanlış davranışlardan
uzaklaştırmaya çalışmalıyız.
D) İnsanlar devamlı yanlış yapmaya meyillidir.
E) İnsanlar başkalarından da sorumludur.
19.) Ahirete inanmanın dinen hükmü nedir?
A) Farz
B)Sünnet
C)Vacip
D)Sünnet
E)Mubah
20.) Kim zerre kadar hayır yapmış ise onu görür, Kim
zerre kadar şer işlemiş ise onu görür. ” ayeti Allah’ın
hangi sıfatıyla doğrudan ilişkilendirilebilir?
A) İlim
B) Kudret
C) Semi
D)Tekvin
E) Adalet
21.) Tövbe İslam’a göre kime yapılır?
A)Allah’a
B)Kendi kendimize
C)Peygambere
D) Din adamına
E) İmama
25.
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (20 Puan)
1- Vefat eden bir Müslümanın ardından hangi
davranışlar yapılır? Yazınız.
22.) Kur’an-ı Kerim’e göre yeryüzündeki ilk ibadet
yeri neresidir?
A) Kâ’be
B) Mescid-i Aksa
C) Mescid-i Kuba
D) Süleyman Mabedi
E) Hiçbiri
23.) Ölen bir insanın yakınlarına yapılan ziyarete ne
denir?
A)Vefa
B)Taziye
2- Ahiret gününe imanın insan davranışlarına
etkisini yazınız .
3- Faiz alan ve pişman olan biri nasıl bir tövbe
etmelidir.
C)Hasenat
D)Mukabele
E)Cenaze
24.) “ İslam hem dünya hem de ahirete önem verir;
4- Bir cenaze namazı nasıl kılınır ana hatları ile
bunlardan birini diğeri için terk etmeyi doğru kısaca anlatınız.
bulmaz.” Buna göre, aşağıdaki düşüncelerden hangisi
İslam anlayışına ters düşer?
A) Dünya işleri ibadet yapabilmek için terk edilebilir.
B) İslam, dünya ve ahiret dengesine önem verir.
C) Dünyasını iyilik üzerine kuranın ahireti de iyi olur.
D) Hem dünya hem ahiret mutluluğu için çalışılmalıdır.
E) Dünya ve ahret işleri dengede olmalıdır.
Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben sadece O’na tevekkül
ettim ve sadece O’na yöneliyorum. (Hud 88)
AZİZ SÖĞÜT
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards