Gebelik ve Kanser - Doç.Dr. Kemal ÖZERKAN

advertisement
Gebelik ve Kanser
Doç. Dr. Kemal ÖZERKAN
Giriş
•
•
•
•
•
•
•
Gebelik + Kanser  Nadir  %0.02 – 0.1
Maternal Yaş ↑  Kanser ↑
Gebelikte en sık kanser  Genital, Meme
En sık rastlanan genital kanser  Serviks
Sıkıntılı bir durum…
Hem anne hem de bebek değerlendirilmeli
Reprodüktif kapasite…
Cevap İsteyen Sorular
 Gebelik kanseri olumsuz etkiliyor mu ?
 Kanser veya tedavisi fetüs için ne risk taşıyor ?
 Gebelik sonlandırılmalı mı ?
 Tedavi planı içinde gebelik devam edebilir mi ?
 Gebelikten önce kanser varsa, kadın nasıl
yönlendirilmeli ?
 Kanser tedavisi sonrası gebeliğe izin verilmeli mi ?
 Gebelik öncesi kanser tedavisinden sonra
oluşabilecek olan gebelikteki fetüs olumsuz etkilenir
mi ?
Serviks Kanseri
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebede en sık rastlanılan kanser tipi
Anormal sitoloji insidansı  % 3
CIN III (Ca in-situ) insidansı  ‰ 1.3
İnvazif Ca insidansı  ‰ 0.1 – 1.3
Cx Ca olan kadınların % 3’ü  GEBE…
Gebenin ilk kontrolünde  SMEAR
Şüpheli lezyonlara  Kolposkopi+Bx
ECC  HAYIR Konizasyon  ?
Gebelikte Anormal Smear Yönetimi
Anormal sitoloji
Kolposkopi
Yönlendirilmiş biopsi
ECC yapılmayacak
CIN
Mikroinvazyon ?
Serviks CA
"Coin" Biopsi
Tedavi
İnvazyon ?
İnvazyon (-)
"Coin" Biopsi
Normal doğum
Evre Ia1
Serviks CA
Puerperal kontrol
Normal Doğum
Tedavi
Puerperal kontrol
www.trsgo.org
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
• Hemoraji riskini azaltmak için servikse 6 adet
hemostatik sütür konulur.
• Doku koni şeklinde değil “coin” şeklinde çıkartılır.
Gebede Tedavi
• Gebelik Yaşı ve Tümörün evresi önemli…
• Mikroinvazif Ca
– Gebeliğe devam et
– Vajinal doğum olabilir
• Tedavi postpartum yapılır
– İnvazif Ca
– Hemen tedavi et
– Tanı geç dönemde konulmuşsa fetüs beklenebilir
• Prognoz  Gebe olmayanlarla aynı…
Gebede İnvazif Ca Yönetimi
Servikal Kanser
Evre I a1
Normal Doğum
Evre I a2- II a
Evre II b- IV
20 hafta öncesi
20 hafta sonrası
20 hafta öncesi
20 hafta sonrası
Histerotomi+RH+PL
Klasik CS+RH+PL
5000 cGy External PR
Klasik CS
Spontan Abortus(+)
Spontan abortus(-)
5000 BT
Histerotomi
5000 BT
www.trsgo.org
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
Radyoterapi
Over Kanseri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Over kistleri 80 gebeliğin 1’inde görülür,
Çoğu fonksiyoneldir (korpus luteum, follikül)
Gebede Adneksiyal Kitle  % 5 malign
Üreme çağındaki kadınlarda  % 15-20 malign
En sık görülen tümör  Matür Kistik Teratom
En sık görülen malign tümör  Disgerminom
Düşük malignite potansiyeli ve evre 1A daha sık
Gebelik prognozu değiştirmez, torsiyon sık…
Gebede kitlenin torsiyon riski  % 10-15 (Uterusun hareketi)
8 – 16. Hft  % 60, Puerperium  % 40
GEBEDE ADNEKSİYEL KİTLE
Semptomatik
Laparotomi
Asemptomatik
USG
Yüksek Risk
Düşük -Orta risk
Laparotomi
18. haftada USG
www.trsgo.org
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
Düşük risk
Orta-Yüksek risk
Takip
Puerperal kontrol
Laparotomi
Laparoskopi?
DÜŞÜK RİSK
<10 cm.
Septa: Yok
Septa: İnce: 1-2mm
Uniloküler
Homojen-Hipoekoik
Papiller yapı YOK
YÜKSEK RİSK
>10 cm
Kalın Septa
Multiloküler
Semisolid-Solid
Artmış ekojenite
Papiller Yapı VAR
16-40 Hft  Laparotomi
Bilateral
Unilateral
Frozen
Luteoma
Teka Lutein Kisti
Benign
Kistektomi
Tedavi yok
Malign
Ooferektomi
Low grade
Borderline
Germ hücreli
Sex kord
Washing
USO+PPLND
Omentektomi
High grade
Diğerleri
Washing
TAH+BSO
PPLND
Omentektomi
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards