Uploaded by User6513

Hacı Firat

advertisement
Hacı Firat
172101019
Besyo 4/4
Taşra Teşkilatı
Yükseköğretim
kurulu
Yurtdışı Teşkilatı
ZİYA SELÇUK
BAKAN
Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı
MAHMUT ÖZER
BAKAN YARDIMCISI
MUSTAFA SAFRAN
BAKAN YARDIMCISI
REHA DENEMEÇ
BAKAN YARDIMCISI
Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği
Mesleki ve Teknik
Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel
Müdürlüğü
Avrupa Birliği ve
Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü
İç Denetim Birim
Başkanlığı
Ortaögretim Genel
Müdürlüğü
Hayat Boyu
Ögrenme Genel
Müdürlüğü
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Ölçme
Degerlendirme ve
Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Özel Ögretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
Hukuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü
İnşaat ve Emlak
Dairesi Başkanlığı
Yükseköğretim ve
Yurt Dışı Eğitim
Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme
Başkanlığı
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel
Müdürlüğü
Personel Genel
Müdürlüğü
Özel Kalem
Müdürlüğü
Teftiş Kurulu
Başkanlığı
Download