Nobel Ödüllü biyolog DNA moleküllerinin "ışınlanabildiğini" iddia

advertisement
Nobel Ödüllü biyolog DNA moleküllerinin "ışınlanabildiğini" iddia ediyor
Koşulsuz Sevgi
Nobel Ödüllü biyolog DNA moleküllerinin
"ışınlanabildiğini" iddia ediyor Koşulsuz Sevgi
http://www.kosulsuz-sevgi.com/galaksiden-haberler/nobel-odullu-biyolog-dna-molek
ullerinin-isinlanabildigini-iddia-ediyor/
John E Dunn
13 Ocak 2011
Nobel ödüllü biyolog bir parça DNA’nın kendisini test tüpleri arasında ‘ışınladığı’
veya iz bıraktığı görünen bir deneyin ayrıntılarını yayınladıktan sonra bir tartışma
başlattı.
Luc Montagnier’in başkanlık yaptığı bir ekibe göre, biri minik bir parça bakteri
DNA’sı, diğeri saf su içeren iki test tüpü zayıf bir (7 Hz) elektromanyetik alan ile
çevrelendi.
Polimeraz zincir reaksiyonu kullanılarak DNA’nın kuvvetlendirildiği on sekiz saatten
sonra, sanki sihirle olmuş gibi DNA saf su içeren test tüpünde saptandı.
Garip şekilde, orijinal DNA örneği deneyin yapıldığı süre içinde birçok kez
seyreltilmek zorunda oldu, bu, fenomenin neden daha önce belirlenmediğini
açıklayabilir.
Fenomen, bazların bir yerden başka bir yere gitmek yerine, kendilerini uzayda
yansıtmaları veya iz bırakmaları dışında, genel olarak ‘ışınlama’ olarak
tanımlanabilir.
İhtiyatlı olmak için, Montagnier daha sonra sonuçları kontrol deneyleri ile
karşılaştırdı, bu kontrol deneylerinde zaman sınırı azaltıldı, elektromanyetik alan
mevcut değildi veya daha düşük frekanslarda mevcuttu ve her iki tüp saf su
içeriyordu. Bu deneylerin her birinde, hiçbir şey elde edemedi.
Olası kuantum etki – suda DNA’nın görünen izi – kendi içinde deneyin en tartışmalı
unsuru değildir, tartışma DNA’nın kendisini tezahür ettirdiği göreli olarak uzun
zaman ölçekleri ile ilgilidir. Kuantum fenomenlerin yüzlerini saniyeler, dakikalar ve
saatler içinde değil, saniyenin algılanamayan küçük kısımlarında ve genelde mutlak
sıfıra yaklaşan çok düşük sıcaklıklarda gösterdiği kabul edilir.
Biyolojinin, oda sıcaklığında doğanın ‘kuantumluluğunu’ sergileyebilmesi vasıtasıyla
bir işlemin ortaya çıkması çok şaşırtıcı olurdu.
1/2
Nobel Ödüllü biyolog DNA moleküllerinin "ışınlanabildiğini" iddia ediyor
Koşulsuz Sevgi
Montagnier’in deneyi, ciddiye alınma umuduyla başkaları tarafından tekrarlanmak
zorunda olacak. Şimdiye dek, bazı bilim insanları kuşkulu oldular.
Bochum’daki Ruhr Üniversitesinden Klaus Gerwert, “Bilginin suyun içinde
pikosaniyelerden daha uzun bir zaman ölçeğinde nasıl depolanabildiğini anlamak
zor” dedi.
Tüm bunlar ne anlam geliyor? Daha önceki deneylerde ipuçlarının alınmış olduğu
gibi, hayatın çoğalması (üremesi), kendisini süptil şekillerde yansıtmak için
gerçekliğin kuantum doğasını kullanmamızı mümkün kılabilir mi? Alternatif olarak,
yaşamın kendisi bu kuantum fenomenlerin karmaşık yansıtması olabilir mi ve
saptanmaları inanılmaz zor olduğu için, henüz anlaşılmayan şekillerde onlara
(kuantum fenomenlere) tamamıyla bağlı olabilir mi?
Kuramsal olarak (ve Montagnier ispatlanmamış herhangi bir şeyi direkt olarak ileri
sürmüyor), su moleküllerin kuantum özellikleri çok az anlaşılmış olabilir. Su, DNA’nın
kuantum dolaşıklığı ve ‘ışınlanma’yı (bizim verdiğimiz terim) çağrıştıran süreçleri
kullanarak kendisini kopyalayabildiği iyi bir ortam olabilir.
Montagnier’in raporu, ‘kuantum alan teorisi’ni kullanarak hastalığın üremesini açığa
çıkardığını iddia eden fenomeni tartışarak devam ediyor.
_______________________________________________
Koşulsuz Sevgi
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download