gc_wep *lkeler*ne bakı

advertisement
GC_WEP İLKELERİNE BAKIŞ
Elif Gökçe Özkuyumcu
TARİHSEL ARKA PLAN
Küreselleşmenin olumsuz etkileri
Şirket skandalları
STK’ların ve sosyal hareketlerin artan gücü
Neden şimdi?
Değişen devlet regülasyonları
Yeni iletişim kanalları
Yeşil farkındalık
KSS ÖNEMLI BIR ARAÇ OLABILIR
Kurumsal itibar ve paydaş yönetimi
 Küresel tedarik zincirinde yer alabilmek veya öne çıkmak için rekabet avantajı
 Rakipler arasında sosyal maliyetlerin eşitlenmesi



KSS alanında kurumsal ilerlemenin sistemli takibi ve raporlaması ile,
Sosyal standartlar bakımından şirketlerin izlenmesi ve çevresel ve sosyal
risklerin zamanında önlenmesi,
 Kurumsal ve toplumsal katma değer yaratılması için fırsatların
belirlenmesi,
Gelecekteki regülasyon ve yaptırımlar için hazırlık
Toplumsal katkı sağlarken,
 İnovatif ürün ve hizmetlerle yeni pazarlara erişim
 Eko-verimlilik ile maliyetlerde azalma
 Çalışan aidiyetinde artış
 Sürdürülebilir ekonomik kazanç
NEDEN KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK?
-
Şirket / ürün / hizmet ya da tedarik
zincirlerinde alım kararlarını etkileyen temel
faktörler:
Fiyat
Kalite
Teslimat süresi
Kurumsal sorumluluk
Şirketler kurumsal sorumluluk alanında ideal
duruma en yakın ve/veya iyileştirmeye yönelik
aksiyon planlarını uygulamaya en açık şirket ya
da tedarikçilerle çalışmayı tercih eder!
İNSAN HAKLARI
İlke 1: İş dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı
ÇALIŞMA STANDARTLARI
İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli
ÇEVRE
İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli
İlke 8: İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek
vermeli
İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli
YOLSUZLUKLA MÜCADELE
İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşma
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ VE GC’NİN
UYGULANMASINDA TEMEL ADIMLAR
Şirket kültürü ile uyumun yakalanması – ilkelerle bütünleştirme
süreci
Sürdürülebilirlik için organizasyon yapısının kurulması/görev
dağılımı/üst düzey sahiplenme– yönetimsel sahiplik süreci
Sürdürülebilirliğin tüm birimlerin (İK, denetim, finans, vb) gündem ve
öncelikleri arasına alınması – entegrasyon süreci
Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması ve raporlama için
önceliklerin belirlenmesi –önceliklendirme düzeyi
İlkelerin uygulanması ve hedeflerin belirlenmesi – operasyon süreci
Raporlama için göstergelerin belirlenmesi ve veri toplanması –
raporlama süreci
WomenE mpowerment
AMAÇ
Kadın gücünü teşvik etmek,
pozitif ayrımcılık sağlamak
Kadın çalışanların
sorunlarını ortaya çıkarmak,
iletişimi güçlendirmek
Kadın yöneticiler
yetiştirilmesini sağlamak
KADININ
GÜÇLENDIRILMESI PRENSIPLERI
Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesine öncülük
edin
 Fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve ayrımcılık
yapılmaması
 Sağlık, güvenlik ve şiddetten uzaklaştırılması
 Eğitim ve Öğretim
 Şirket geliştirme, arz zinciri ve pazarlama
uygulamaları
 Toplumsal liderlik ve yükümlülük
 Şeffaflık, Ölçme ve Raporlama

GERÇEKLER






Dünyadaki fakirlerin %70’ini kadınlar oluşturuyor
Dünyadaki 33 milyon mültecinin %72’si kadın ve
çocuklardan oluşuyor
Dünyanın herhangi bir yerinde, her bir dakikada, bir
kadın hamilelik ve doğum sırasında yaşanan sorunlar
nedeniyle hayatını kaybediyor
Ortalama olarak 10 kadının en az 6’sı yaşamlarında
var olan bir erkek tarafından dövülüyor, sekse
zorlanıyor veya başka bir şekilde istismara maruz
kalıyor
AB’deki kadınların %40-50’si işyerlerinde herhangi
bir cinsel tacize uğradıklarını bildirmektedirler
Tüm dünyada okuma yazma bilmeyen 776 milyon
kişinin 2/3’ünü kadınlar oluşturmaktadırlar
Teşekkürler...
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards