Tiger2 Fiyat listesi

advertisement
TIGER2 ÜRÜN AİLESİ FİYAT LİSTESİ (TL)
20 Nisan 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.
Kullanıcı Artırım
Paketleri
1
Kullanıcı
2
Kullanıcı
-------
Tiger2(3)
Eğitim Fiyatı
Eğitim Süresi
Tiger2 Muhasebe
Eğitim Fiyatı
Eğitim Süresi
WEB Tiger(2)
600
10
Kullanıcı
Barkod Etiket Tasarım ve Basım
Dış Ticaret(4)
Duran Varlık Yönetimi(5)
Ek Vergi (ÖTV, ÖİV,…)
Enflasyon Muhasebesi(5)
Firma içi Data Aktarımı (FDA)
Kalite Kontrol
Konfigürasyon Yönetimi
LogoConnect Excel Plug-in 5’li(10)
LogoConnect Excel Plug-in 10’lu(10)
LogoConnect Excel Plug-in 50’li(10)
LogoConnect B2B(8)
LogoConnect Banka
Mali Konsolidasyon
Navigator2
Paketleme
Pos Genius2/3 Entegrasyon(12) (1 mağaza)
Pos Genius2/3 +1 Mağaza Artırımı(11)
Satış Konsolu2
Sevkiyat Yönetimi (12)
Teklif Yönetimi (Satış ve Satınalma)
T-Pack(6)
Üretim Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi
WEB Tiger Basic (7) (5 Kullanıcı)
WEB Tiger Advanced (7) (5 Kullanıcı)
Yabancı Dil Opsiyonu (Almanca)
Baz Fiyat
1.400
20
Kullanıcı
5.400
10.725
16.775
29.700
550
550
1.100
1.650
5
-----
5
10
2.650
5.050
330
550
3
--
5
--
15
-----
Kullanıcı
Bağımsız
Modüller(3)
TTK (Yeni Türk Ticaret Kanunu)
TTK Modülü
5
Kullanıcı
1.200
6.500
2.200
2.000
2.000
1.600
1.650
3.200
2.100
3.200
6.350
2.300
330
3.200
3.650
1.200
1.350
1.350
1.650
3.200
3.200
8.600
6.325
4.850
6.325
4.400
Kullanıcı Başı Birim Fiyat
90
Eğitim
Saati
1
8
4
2
5
4
2
2
Eğitim Fiyatı
110
880
440
220
550
440
220
220
Eğitim süresi proje bazlı belirlenir.
4
2
4
1
1
1
1
3
4
14
10
3
440
220
440
110
110
110
110
330
440
1.540
1.100
330
Eğitim süresi proje bazlı belirlenir.
-Eğitim Fiyatı
200
-Eğitim Saati
4
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
Fiyatlar TL üzerinden olup, KDV dahil değildir. Fiyatlar tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıdır.
WebTiger kullanımında SQL lisanslaması için Microsoft’a danışılmalıdır.
Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Tiger2 kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
LOGO Dış Ticaret; LOGO İthalat ve ihracat modüllerini içermektedir.
Enflasyon Muhasebesi ve Duran Varlık Yönetimi “Tiger2 Muhasebe” ile de entegre çalışabilir.
1/2
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
T-Pack; Duran Varlık Yönetimi, Üretim Yönetimi, Maliyet Muhasebesi ve Navigator modüllerini içermektedir.
WEB Tiger, Tiger2 Anapaket ve Tiger2 Muhasebe ile entegre çalışır.
LogoConnect B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. LogoConnect B2B’den, Lokal’de
Kullanılarak veya LOGO’dan hizmet alarak yararlanılabilir. Hizmet fiyatları için LOGO Yetkili İş Ortakları’na
danışılabilir.
Eğitim fiyatları ve süreleri sadece ürün kullanımına yönelik olup uygulama, raporlama, tablo hazırlama ve
ek istekler için ayrıca uygulama danışmanlığı alınmalıdır.
LogoConnect Excel Plug-in modülü İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. LogoConnect Excel Plugin’den sadece LOGO’dan hizmet alarak yararlanılabilir. Hizmet fiyatları için LOGO Yetkili İş Ortakları’na
danışılabilir.
Sipariş sırasında Pos Genius 2 veya 3 olduğu belirtilmelidir.
Sevkiyat ve Paketleme Yönetimi’ni içerir
TTK paketine, sahip olduğu LEM’i 1 Temmuz 2012 tarihini kapsayan kullanıcılarımız,
a. Eylül 2010 öncesinden alınmış 2 veya 3 yıl geçerli olan ve bitiş tarihleri 01.07.2012 tarihinden sonra
olan LEM sahipleri ücretsiz olarak sahip olacaktır.
b. TTK fiyatı: Baz Fiyat + (Kullanıcı başı birim fiyat x kullanıcı sayısı)
Örnek,1 Kullanıcılı Tiger2 için TTK fiyatı: 1.400 + (90 x 1)= 1.490 TL + KDV iken
10 kullanıcılı Tiger2 için TTK fiyatı: 1.400 + (90 x 10) = 2.300 TL + KDV’dir.
Tiger2 Bordro
100 Çalışan Artırımı
250 Çalışan Artırımı
Modül ve Ek Paketler
Navigator2
Tiger2 Bordro 5921 Sayılı Kanun Değişiklik Paketi
Tiger2 Bordro Ücret Simülasyonu
1.100
1.800
Kullanıcı
Bağımsız
1.200
420
1000
Tiger2 Bordro WEB(2)
Eğitim
Saati
Eğitim Fiyatı
2
-3
Eğitim Saati
3
220
-330
Eğitim Fiyatı
330
WEB Advanced (100 Kullanıcı)
2.850
3.750
WEB 250 Kullanıcı Artırımı
1.200
--
--
WEB 2500 Kullanıcı Artırımı
6.500
--
--
WEB Basic (100 Kullanıcı)
Eğitim saati proje bazlı
değerlendirilecektir.
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
Fiyatlar TL üzerinden olup, KDV dahil değildir. Fiyatlar tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıdır.
Tiger2 Bordro WEB kullanımında SQL lisanslaması için Microsoft’a danışılmalıdır.
Çalışan sayısı tüm programda tutulan sicil kartı sayısıdır. Eski personel kayıtları çalışan sayısı hesaplamasına
dahil edilmez.
Yukarıdaki eğitim fiyat ve süreleri çalışan sayısından bağımsız olarak verilmiştir. Kullanıcı sayısının 1-10 kişi
arasında olması durumunda geçerlidir.
2/2
Download