İstatistik Dersi Vize Sınavı Soruları

advertisement
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İSTATİSTİK VE OLASILIK DERSİ VİZE-II SINAVI SORULARI
CEVAP ANAHTARI
Adı-Soyadı:
No:
SORU
1
2
3
4
11.05.2015
5
TOPLAM
PUAN
Notlar:
1-Sınav esnasında her türlü (tablo, hesap makinesi, kalem, silgi, …vb) alış-veriş yasaktır.
2-Standart Formül kağıdı, Tablo ve hesap makinası kullanımı serbesttir.
3-Sınav süresi 50 dakikadır.
SORU 1 (15 Puan): Formula 1 takımlarının pit stopta 4 tekerleği değiştirme süreleri rastgele değişken X (saniye!!) olup
aşağıda verilen olasılık yoğunluk fonksiyonu ile tanımlanmaktadır.
0.05 + 0.01𝑥 0 < 𝑥 < 10
𝑓(𝑥) = {
0 𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎
Formula 1 takımlarının 4 tekerleği değiştirme süresi ortalama kaçtır?
ÇÖZÜM:
SORU 2 (10 Puan): İstatistik ve Olasılık dersini alan 200 öğrencinin dönem sonu başarı ortalamasının 55 standart
sapmasının ise 15 olan normal dağılıma uyduğu belirlenmiştir. Yönetmelik gereği, 85 ve yukarı not alan öğrencilerin harf
notu AA olması gerektiğine göre bu sınıfta AA alan öğrencilerin sayısı kaçtır?
CEVAP:
SORU 3 (15 Puan): Farklı otomobil firmalarına amortisör yayı üreten bir firma yayların kullanım ömürleri ortalamasının
60.000 km ve standart sapmasının 10.000 km olduğunu belirtmektedir. Bu amortisörlerden 35 tanesi alınıp test edildiğinde
ortalama ömürlerinin 62.000 ile 65.000 arasında çıkma olasılığı kaçtır?
CEVAP:
SORU 4 (30 Puan): Bir otomobilde kullanılan fren sisteminin ömrü ile ilgili yapılan çalışmada 10 numune alınmış ve
ortalama ömürleri km olarak aşağıda verilmiştir.
Deney No 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ömür
75
78
74
76
73
78
72
79
71
80
(1000 km)
%95 güven seviyesinde fren sisteminin ömrünün güven sınırlarını belirleyiniz.
CEVAP:
SORU 5 (30 Puan): Bir dik işleme tezgâhında işlenen parçaların çaplarının 12.47 mm ile 12.97 mm arasında olması
beklenmektedir. Bunu sağlayabilmek için standart sapmanın maksimum 0.76 mm olması gerekmektedir. Bunu test etmek
isteyen üretim mühendisi 15 numune almış ve standart sapmanın 0.88 mm olduğunu belirlemiş ve tezgahın yenilenmesi
gerektiğine karar vermiştir. Mühendisin aldığı kararın doğru olup olmadığını %5 hata ile belirleyiniz.
CEVAP:
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards