Jetokain - Adeka Ilac Sanayi ve Ticaret AS

advertisement
Jetokain
®
Simplex Ampul 2ml
ENJEKSİYON YOLU İLE KULLANILAN LOKAL ANESTEZİK BİR PREPARAT
BİLEŞİMİ:
1 ml'de:
Lidokain HCI
20 mg
KİMYASAL FORMÜLÜ :
Diethylamino 2-6 dimethylacetanilid - hydrochloride
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Jetokain Simplex Ampul, Lidocaine hydrochloride'in %2 lik steril bir çözeltisi olup, özellikle lokal
anestezide kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Adrenalin ihtiva etmediği için, preparatın etken maddesi
aynı zamanda anti-aritmik olarak başarı ile kullanılmaktadır. Lokal olarak uygulanan Jetokain Simplex
Ampul, oldukça çabuk absorbsiyona uğrar, karaciğerde kanşık etkili mikrosomal oxydaslar tarafından
"alkyl" grubunu kaybeder, monoethylglcine xylidide maddelerine dönüşür. Bu son bileşik önemli bir
anestezik ve toksik etkiye sahiptir. Xylidide yan maddesinin yaklaşık %75 i başka bir metabolit olan
4-hydroxy-2-6 dimethylaniline şeklinde dışarı atılır. Dokulara zarar vermez ve sinir uçlarını tahrip
etmez. Jetokain Simplex'e karşı tolerans çok yüksektir ve allerji çok nadir görülür.
ETKİSİ:
Süratli, uzun süreli, geniş bir bölgeye yayılan lokal anesteziktir. Jetokain Simplex, procaine'e karşı 4
misli daha derin anestezi sağlar. Bu yüzden daha düşük miktarı ile yeterli anestezi sağlanır ve emniyet
sahası genişler.
ETKİNİN BAŞLAMASI:
2-4 dakikadır.
ETKİNİN SÜRESİ :
En az 1 saat.
STABİLİTE:
Yüksektir.
ENDİKASYONLARI:
İnfiltrasyon Anestezisinde: % 2 lik Jetokain Simplex solusyonu adrenalin ihtiva etmediği için, özellikle
uçların anestezisinde hipertandülerde ve tireotoksikozda da kullanılır.
Spinal Anestezide : % 2 lik Jetokain Simplex ampul spinal aralığa enjekte edildikten 8-10 dakika
sonra başlayan anestezi 60-90 dakika sürer.
Peridural Anestezide : % 2 lik Jetokain Simplex ampul epidural aralığa enjekte edildikten 15-20
dakika sonra anestezi başlar ve 90-120 dakika sürer.
Sinir Bloklarında : % 2 lik Jetokain Simplex ampul, sinir uçlarına hiçbir zaman zarar vermez.
Pleksus Anestezisinde : % 2 lik Jetokain Simplex ampul ile çok iyi lokal anestezi elde edilir.
Kardiyak Aritmilerin Tedavisinde : Anti-aritmik olarak % 2 lik Jetokain Simplex ampul taşikardi ve
ekstrasistollerde başarı ile kullanılır. Etki hemen 1-2 dakikada başlar ve 20-30 dakika sürer.
Endoskopik Muayenelerden Önce: Farenks, larenks, özofagus ve ağız içinin topik anestezisinde.
Diş Hekimliğinde : Çekim tedavi ve küçük cerrahi girişimlerde; çabuk, uzun süreli, geniş alana yayılan
lokal anestezik olarak güvenle kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI:
- Genellikle Lidocaine'e karşı aşırı duyarlı olan hastalarda,
- Atrio-ventriküler bloklarda (I ve II derecede).
- Angina Pektoriste,
- Şokta çok dikkatli olmalıdır.
KOMPLİKASYONLARI:
Genellikle sürdozaja, yanlış enjeksiyon tekniğine, spinal ve epidural anestezide bir idiyosinkraziye
bağlı olarak toksik reaksiyonlardan, tansiyon düşüklüğü, solunum depresyonu ve konvülsiyonlar
olabilir.
Tedavi : Yapay solunum, tansiyon arteriyel düşüklüğünde i.v. yoldan serum verilmeli, gerekirse serum
içinde vazokonstrüktör verilmelidir. Konvülsiyonlarda kısa etkili barbitürat verilir ve gerekirse tekrarlanır.
YAN ETKİLERİ VE İSTENMEYEN ETKİLERİ :
Baş dönmesi, uyuşukluk ve konvülsiyonlar. Bu durum Lidocaine HCI in kendisinden çok,
oluşan metabolitlerinden ileri gelir. Ayrıca korku, anksiyete ve ağrılardan dolayı emosyonel etkenlerden
meydana gelmektedir. Dozlar azaltılır veya kesilirse bu belirtiler kaybolur.
SÜRDOZAJ VE ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Jetokain Simplex Ampulun ihtiva ettiği etken madde Lidocaine HCl'in maksimum güvenli dozu 700
mg dır. Bu da % 2 lik 35 ml ampul çözeltisine eşdeğerlidir. Oral yolla alındığında kolay hidrolize olduğu
için sistemik bir etki göstermez. Hidrolitik ürünleri methemoglobin oluşturma yeteneğindedir. Injeksiyondan
veya yüzeysel uygulamadan sonra, yüksek dozlar; kan damarı tonusunun doğrudan doğruya azalması
veya santral nervsistemi (CNS) üzerine etki nedeni ile ciddi dolaşım kollapsları yapabilir. Yüksek doz
CNS ni önce uyarır, sonra depresyona uğratır. Deneme hayvanlarında Lidocaine HCI in aşırı dozu
ventriküler fibrilasyon veya kalp durması nedeni ile ölüm meydana getirir.
AKUT ZEHİRLENME:
Konvulsiyonlar, koma, düzensiz ve zayıf nefes alış, kalp durması, bronşiyal spazm görülür. Deriye
veya mukoza membranlarına uygulanmasından sonra kimi kez aşırı-duyarlık reaksiyonları, kaşıntı,
erythema, excoriotion, ödem ve vesikülasyonlar oluşabilir. Laboratuvar bulguları olarak da ECG de
atrio ventriküler blokaj görülebilir.
ÖNLEME YOLLARI:
Önerilen maksimum dozdan daha yüksek miktarlar topikal veya injeksiyon yolu ile uygulanmamalıdır.
Maksimum doz 700 mg etkin madde karşılığı % 2 lik 35ml ampul çözeltisidir. Aşırı duyarlık kontrolü
için, injeksiyondan önce ampul çözeltisini bir pamuk tampon üzerinde en az beş dakika süre ile burun
mukozasına uygulama sureti ile araştırılır. Irritasyon, yanma veya şişme gibi belirtiler aşırı duyarlılığı
gösterir. Bununla birlikte aşırı duyarlık testi güvenli olmayabilir. Doz yüksek geldiğinde oksijen, gerekirse
entübasyon ve oksinejasyon, infüzyon ve gerekirse içinde vazokonstrüktör verilir. Kortikal
hipereksitabileteye bağlı konvülsiyonlara karşı barbitürat verilir. Infiltrasyon anestezisi ve blokajlarda
görülen zehirlenmelerde: injeksiyon bölgesine bir turnike ve buz torbası uygulanır. İnjeksiyon bölgesi
10° C ye kadar soğutulduğunda kapiller kan akışı yavaşlar ve absorbsiyon bir ölçüde sınırlanmış olur.
UYARI:
Endikasyon alanına giren anestezilerin her şeklinde normal üstü dozlar kullanılmamalıdır. Anesteziden
önce hastada kalp ve dolaşım bozukluğu olup olmadığı kontrol edilmeli, diabetli
hastalarda ise dikkatlice uygulanılmalıdır.
DOZAJ:
Infiltrasyon anestezisinde : 25 ml. (500 mg),
Spinal anestezide: 7-8 ml. (140-160 mg) spinal aralığa enjekte edilir.
Epidural anestezide: 15-20 ml. (300-400 mg) epidural aralığa enjekte edilir.
Sinir Blokajında: 10-20 ml. (200-400mg),
Topik anestezide: 4 ml. (80 mg),
Diş Hekimliğinde: Terminal ve Regional anestezide: 1-2 ml. (20-40 mg),
Diş Hekimliğinde: Cerrahi müdahalede: 3-5 ml. (60-100 mg),
Kardiyak Aritmilerin tedavisinde: Tedaviye başlangıçta; kg başına 1 mg olmak ve injeksiyonlar çok
yavaş yapılmak (2. dakika içinde) suretiyle, 50-100 mg. I.V verilir. Gerekirse doz azaltılarak tekrarlanabilir.
İnfüzyon şeklinde uygulamak için serum fizyolojik veya % 5 dekstroz içine 2 ampul % 2 lik jetokain
simplex konur. İnfüzyon halinde kullanıldığında, ekstrasistoller ve taşikardi geçtikten sonra 24 saat
daha tedaviye devam etmelidir. Dakikada 20-40 damla uygulanır. Kalp, karaciğer ve böbrek yetersizliği
olanlarda çok dikkatli olmalı ve gerekirse dozlar yarıya indirilmelidir. Aşırı doz halinde PQ aralığı uzar
ve QRS kompleksi genişler. O zaman damla adedi azaltılır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
Normal Ambalaj: 2 ml x 10 Ampul kutuda
Hastane Ambalajı: 2 ml x 50 Ampul kutuda
RUHSAT SAHİBİ / ÜRETİM YERİ İSİM VE ADRESİ:
ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Necipbey Cad. No:88
55020 - SAMSUN
RUHSAT TARİHİ VE NO:
23.08.1985
136/47
HASTA İÇİN UYARILAR:
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz .
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız
25 ° C nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan uzakta saklayınız.
Reçete ile satılır
PM.062.02/P2
Download