Kontrole Tabi İlaçlar - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Giden Evrak Servisi
Giden Evrak No: 102511
Giden Evrak Tarihi: 17.08.2015
Güvenlik Kodu: 173643
İşlem Takip No: 1812184
Sayı : 88866997-505.99
Konu : Kontrole Tabi İlaçlar
…………… VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
Bilindiği üzere Pethidin HCl adlı kontrole tabi maddeyi içeren ilaçlar 29.04.1998
tarihli ve 16257 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile “Kırmızı Reçete İle Verilecek İlaçlar”
kapsamına alınmıştır.
Söz konusu etken madde için, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği takdirde 5
günden önce tekrarlanmamak üzere, bir reçeteye yazılabilecek azami doz 1500 mg olarak
belirlenmiş olmakla beraber, ilacın reçetelendirilmesinde karşılaşılan problemler ve buna
bağlı olarak zamanla gelişen yüksek bağımlılık potansiyeli göz önüne alındığında ilacın
reçetelendirilmesine ilişkin hususlarda düzenleme yapılması zaruri olmuştur.
Bu bağlamda 29.04.1998 tarihli ve 16257 sayılı Bakanlığımız Genelgesinde Pethidin
HCl içeren ilaçlar ile ilgili olarak yer alan “aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği takdirde”
ifadesi kaldırılmış olup, Aldolan 100 mg/2 ml Ampul adlı ilacın Bakanlığımızca onaylı
12.06.2015 tarihli güncel Kısa Ürün Bilgisine “Kronik ağrı tedavisinde kullanımı
kontrendikedir.” ve “Akut ağrı tedavisinde 5 (beş) günden daha uzun kullanımı uygun
değildir.” ifadeleri eklenmiştir.
Diğer yandan Pethidin HCl etken maddesini içeren ilaçlar için maksimal dozlar;
 Aldolan 100 mg/2 ml 5 Ampul için 3 (üç) kutu,
 Aldolan 100 mg/2 ml 3 Ampul için 5 (beş) kutu,
 Pethidine Antigen 100 mg/2 ml Ampul için 2 (iki) kutu olmak üzere adı geçen
ilaçların Kırmızı Reçete ile verilmeleri gerekmekte olup 3 (üç) aydan önce tekrar reçete
edilmeyeceklerdir.
Ayrıca Kırmızı Reçeteler sadece hastane dışına çıkan yani serbest eczanelerce
karşılanacak uyuşturucu madde ve müstahzarları için kullanıldığından bahsi geçen ilaçların
hastanelerde kullanımları yukarıda belirtilen hususlara tabi değildir.
Konunun İliniz dahilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim,
veteriner hekim, diş hekimi, ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle arz/rica
ederim.
Prof. Dr. Özkan ÜNAL
Kurum Başkanı
DAĞITIM: 81 İl Valiliği
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.
Doküman https://e-islemler.titck.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.
Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
_______________________________________________________________________
Sögütözü Mahallesi,2176.Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA
Tel: (0 312) 218 30 00– Fax : (0 312) 218 32 90
www.titck.gov.tr
Download