Basit Bir Elektrik Devresi Kural*m

advertisement
ETKİNLİK
1
Basit Bir Elektrik Devresi Kuralım
Anahtar Kavramlar
Elektrik akımı, en kısa tanımıyla elektriksel yük
taşıyan parçaların hareketidir.
Elektron, atomu maddenin en küçük birimi kabul
eden kuram yoluyla, elektriğin tanecik sel bir yapı içinde
bulunduğu sonucuna varılır. En küçük elektrik yükü
taşıyan bu taneciğin adı elektrondur.
Elektrik enerjisi, elektrik sistemlerine elektrik akımı
şeklinde verilen enerjidir.
Basit Bir Elektrik Devresi Deneyi
Deneyin amacı : Anahtar, güç kaynağı, duy ve ampul
kullanarak, devre yapmak ve bir elektrik devresinde
bulunması gereken elemanları tanımak. Anahtar
durumuna göre açık devre ve kapalı devre yapmak.
Kullanılan Araç - Gereçler
Güç Kaynağı
Duy (Lambasıyla birlikte)
Anahtar
Bağlantı Kabloları
Deneyin Yapılışı
1-Güç kaynağının ( + ) ve ( - ) kutbuna birer bağlantı
kablosu takınız.
2-Bağlantı kablosunun bir ucunu anahtara, diğer ucunu
ampule bağlayınız.
3-Anahtar açık konumdayken güç kaynağını 3-4,5 volta
getirerek açınız.
4-Anahtar açık konumdayken ampulün yanmadığını
gözleyiniz.
5-Bu defa anahtarı kapatıp, devreyi tamamlayınız ve
ampulün yandığını gözleyiniz.
Neler Bulduk ?
• Devrenin elemanlarının tamamı birbirine temas
ettirilmeden önce ışık yoktu.
• Anahtara basılıp tamamı birbirine temas edince
ışık yandı.
• Arada anahtar olmadan tüm elemanların
birbirine teması sağlana bilirdi ve kontrol güç
kaynağına geçerdi.
• Güç kaynağı olarak (pil, akü, dinamo…)
kullanılabilirdi.
Gözlem Sonuçları
Akım geçmeyen devreye “açık devre”, akım
geçen devreye “kapalı devre” denir.
Öğrendiğimiz elektrik devresini semboller
kullanarak gösterme
ampul
Güç
kaynağı
Kapalı anahtar
Pekiştirme sorusu
Cevap ‘C’
Dinlediğiniz için teşekkürler…
Download