Yatırımcı Profili ve Fon Amacı Fon Yönetim Stratejisi Mart 2017

advertisement
Mart 2017
Yatırımcı Profili ve Fon Amacı
Orta ve uzun vadede mevduat üzerinde getiri hedefleyen, finansal piyasalarda oluşan
fırsatları sınırlı risk alarak elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur.
Fon Bilgileri
16/10/2008
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
TRYFNBK00139
FRD
T+1
T+1
09.00-13.30 -verilen talimatlar izleyen ilk
hesaplamada bulunan fiyat üzerinden, 13.30
sonrası talimatlar ise takip eden ikinci
hesaplamada belirlenen fiyat üzerinden
gerçekleşir.
1 pay ve katları
2.10%
Osman Özcan
Ernst & Young
Halka Arz Tarihi
Kurucu
ISIN
Fon Kodu
Alım Valörü
Satım Valörü
Alım-Satım Saatleri
Fonun amacı finansal piyasalardaki dalgalanmalardan mümkün olduğunca az
etkilenerek yatırımcılara mutlak getiri sağlayabilmektir.
Fon Yönetim Stratejisi
Fon piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak
yönetilmektedir. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde
bir getiri performansı hedefiyle hareket eder. Fon bu amaçla farklı piyasalarda uzun
veya kısa pozisyon alarak mevduat üzeri getiri hedefine ulaşmaya çalışır. Bu çerçevede,
fon para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir
getiri sağlarken; hisse, bono ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü
hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak hedefine
ulaşmaya çalışır.
Fon değişen piyasa ve ekonomik koşullara göre hangi varlık türüne hangi yönde (uzun
veya kısa) ve ne oranda yatırım yapılması gerektiğini belirler. Fon portföyüne yabancı
sermaye piyasası araçları da dâhil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı
para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.
Asgari İşlem Birimi
Yıllık Yönetim Ücreti
Portföy Yöneticisi
Bağımsız Denetçi
Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değer
Eşik Değeri: BIST KYD TL 1 Aylık Mevduat Endeksi+%2
Eşik Değer Tanımı
Karşılaştırma ölçütü olmayan portföy getirisini kıyaslamak amacıyla kullanılır.
Net Fon Değeri
Birim Pay Değeri
Referans Para Birimi
Dolaşımdaki Pay Sayısı
Mutlak Getirili Fon ve Eşik Değeri Karşılaştırmalı Yıllık Getirileri
30%
Mutlak Getirili
Karşılaştırma Ölçütü
25%
20%
16.4%
15%
10%
*03/04/2017 itibari ile
12%
10.8%
Risk Değeri*
6.1%
3.4%
5%
3.3%
2.3% 2.7%
-5%
Sharpe
Volatility
-10%
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
* Risk Değeri SPK tarafından yayınlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Rehberi'ne uygun
olarak 5 yıllık haftalık veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Risk Değeri ile ilgili detaylı bilgiye
www.finansportfoy.com, Risk Yönetimi Bilgileri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
0%
2017 YTD
Yatırım Fonu Performans Oranları
Fon
-1.03
2.98%
• Risk istatikleri son 3 yıllık veriler ile hesaplanmıştır.
• İstatistikleri yıllıklandırılmıştır.
Mutlak Getirili Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırmalı Getirileri
160
Vergilendirme
150
140
130
120
110
100
90
80
2012
5,255,885
0.018587
Türk Lirası
282,765,834
2013
2014
Mutlak Getirili
2015
2016
2017
Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; tüzel kişilerin fon
katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Gelir Vergisi
Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma
paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname
verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu
gelirler beyannameye dâhil edilmez. Ticarî işletmeye dahil olan bu
nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır.
Karşılaştırma Ölçütü
05 Ekim 2015 tarihi itibariyle; Finans Portföy A.Ş., Finansbank A.Ş. ve Finansinvest A.Ş. tarafından kurulmuş olan Menkul Kıymet Yatırım Fonlarını devir almış; yatırım
fonları yeni hususları bu tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yatırım Fonumuz, 05.10.2015 tarihinden itibaren yeni yönetim tarzı ile yönetilmektedir.
Eski Fon Ünvanı: Finansbank A.Ş Refleks B Tipi Değişken Fonu
Eski Fon Karşılaştırma Ölçütü: Bulunmamaktadır.
İletişim: Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat:23, 34394 Şişli / İstanbul www.finansportfoy.com +90 (212) 336 7171
Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
Uyarı: Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve
göndereni uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek
zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir.
Fon Varlık Dağılımı
8.2%
5.1%
1.9%
0.8%
Hisse
Para Piyasası Enst.
VİOP Teminat
Tahvil Bono
Mevduat
84.1%
*03/04/2017 itibarıyla
Sektörel Dağılım
Pay Piyasası
Borçlanma Araçları
17%
Finansal Kiralama
3.1%
KİMYASAL ÜRÜN
16%
Mevduat Bankası
1.5%
BANKACILIK
10%
Faktoring
PETROL VE PETROL
ÜRÜNLERİ
Diğer Sektör
Gyo
0.5%
7%
CAM
2%
0.0%
*03/04/2017 itibarıyla
Aylık Portföy Yöneticisi Görüşü
Yıl başından itibaren güçlü devam eden gelişmekte olan ülke borsalarıyla birlikte Türkiye hisse senedi piyasası da Mart ayının ilk haftasında pozitif bir hareket yaptı.
Devamında, özellikle ABD tarafından Trump’ ın ve FED ‘in aksiyonları gözlemlendi. Mart’ ın son haftalarında artan jeopolitik ve siyasi riskler ise piyasalar üzerinde baskı
oluşturdu. Geçtiğimiz ay hisse senedi ve bono piyasaları referanduma yaklaşırken yatay bir seyir izledi. Bu dönemde konservatif duruşumuzu koruyarak endeks üzerinde bir
getiri elde etmeye çalıştık.
İletişim: Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat:23, 34394 Şişli / İstanbul www.finansportfoy.com +90 (212) 354 78 26
Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
Uyarı: Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve
göndereni uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek
zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir.
Download
Random flashcards
321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards