tmmob elektrik mühendisleri odası bilgi belge merkezi(bbm)

advertisement
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
BİLGİ BELGE MERKEZİ(BBM)
Döküman Bilgileri
EMO BBM Yayın Kodu
Makalenin Adı
Makalenin Yayın Tarihi
Yayın Dili
Makalenin Konusu
Makalenin Kaynağı
Anahtar Kelimeler
Yazar 1
:
:
:
:
:
:
:
:
252
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yeni dünya
16.02.2007
Türkçe
İletişim Teknolojileri
Cumhuriyet Bilim Teknik
İletişi
Cenk Serdar
Açıklama
Bu doküman Elektrik Mühendisleri Odası tarafından açık arşiv niteliğinde olarak bilginin
paylaşımı ve aktarımı amacı ile eklenmiştir.
Odamız üyeleri kendilerine ait her türlü çalışmayı EMOP/Üye alanında bulunan veri giriş
formu aracılığı ile bilgi belge merkezinde yer almasını sağlayabileceklerdir. Ayrıca diğer
kişiler çalışmalarını e-posta ([email protected]) yolu ile göndererek de bu işlemin
gerçekleşmesini sağlayabileceklerdir. Herhangi bir dergide yayınlanmış akademik
çalışmaların dergideki formatı ile aynen yer almaması koşulu ile telif hakları ihlali söz
konusu değildir.
Elektrik Mühendisleri Odası Bilgi Belge Merkezi’nde yer alan tüm bilgilerden kaynağı
gösterilerek yararlanılabilir.
Bilgi Belge Merkezi’nde bulunan çalışmalardan yararlanıldığında, kullanan kişinin kaynak
göstermesi etik açısından gerekli ve zorunludur. Kaynak gösterilmesinde kullanılan
çalışmanın
adı
ve
yazarıyla
birlikte
belgenin
URL
adresi
(http://bbm.emo.org.tr/genel/katalog_detay.php?katalog=2&kayit=252) verilmelidir.
Bilim Teknik 16.02.2007 - b0701
Sayfa 1 / 3
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bilgi Belge Merkezi Yayınlanmış Makaleler Kataloğu Kayıt No: 252
Bilim Teknik 16.02.2007
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yeni dünya
İçinde bulunduğumuz dönemde, iletişim teknolojileri hayatımızı giderek daha da artan şekilde
etkiliyor. Geçtiğimiz yüzyılda sanayi devriminin toplumsal kalkınmada üstlendiği rolün benzeri,
günümüzde belki de çok daha etkin şekilde iletişim teknolojilerince üstlenilmiş durumda. Cenk
Serdar Katma Değerli Servislerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
"Sabit Mobil Yakınsaması", sabit ve mobil iletişim hizmeti sunan hizmet sağlayıcılar farklı
ortamlar arasında kesintisiz iletişim hizmeti vermeyi hedefliyor. Örneğin, sokakta cep telefonuyla
başlatılan bir konuşmanın eve girince evdeki telefon hattına kesintisiz aktarılması gibi hizmetler,
tek bir telefon numarası ile verilebiliyor. Gelecekte ev, işyeri ya da cep telefonu numarası gibi
ayrımların olmayacağı bir dünya bizi bekliyor.
Küresel rekabete yeni boyutlar getiren bu teknolojiler ekonomi ve iş dünyasının yanısıra günlük yaşamda
da köklü değişiklikler yaratmaya aday. İş dünyasına getirdiği verimlilik ve hız, ekonominin büyümesinde
katalizör rolü oynarken, günlük yaşantımızda da bilgiye erişim ve eğlence amaçlı pek çok yenilik getiriyor.
Bu teknolojilerin gelecekte oynayacağı role değinmeden önce kısaca yakın geçmişteki değişimleri
hatırlamakta yarar var. 1990'lı yılların başında hayatımıza giren internet, o zamanki çevirmeli bağlantı
altyapısıyla çok düşük bağlantı hızı sunuyordu. ADSL'in gelmesiyle birlikte pazarda görülen yüksek talep,
yüksek hızlı İnternet ihtiyacını göstermekte. 1994'de ülkemizde sayıları binlerle ifade edilen internet
kullanıcılarının nüfusa göre oranı günümüzde %20'ye ulaştı. O günlerde ADSL gibi teknolojileri sadece
hayal edebilirken bugün ADSL kullanıcı sayısının 3 milyona ulaştığını görüyoruz. (Türk Telekom-Şubat 07)
Bu gelişmeler sevindirici, ancak global ölçekte gelişmiş ülkelerdeki oranlarla kıyaslandığında hâla alınacak
önemli mesafeler olduğunu görüyoruz. Bilgisayar ve hızlı internet kullanımını hızla yaygınlaştırmamız
gerekiyor.
Sabit ortamların yanısıra kablosuz iletişim teknolojilerinde de bugüne kadar önemli mesafe katedildi.
İnternetle hemen hemen aynı dönemlerde hayatımıza giren cep telefonları günümüzde önemli bir role
kavuştu. Mobil iletişim şüphesiz bu yüzyıldaki en önemli gelişmelerden biri. GSM (Global System for
Mobile Communications) teknolojisi kullanıcı sayısı dünyada yaklaşık 2,5 milyara ulaştı.
Gelişmiş ülkelerde nüfusa göre ortalama yayılım bugün itibarıyla ortalama %80'e ulaşmış durumda,
İngiltere, İsveç ve İtalya gibi sayısı 40'ı aşkın ülkede bu oran %100'ü aşmış bulunuyor. Özetle; birden fazla
cep telefonu hattı kullananların sayısı dünyada hızla artıyor. Türkiye'de de bu oran %70'e ulaştı. Ekonomik
koşulları bu ülkelere göre çok daha kısıtlı olan Türkiye mobil iletişim kullanımında yükselen pazarlar
arasında ön sıralarda yer alıyor.
Önceleri sadece ses iletişimi ve temel mesajlaşma (SMS) amacıyla kullanılan cep telefonlarının mobil
iletişim altyapılarındaki gelişmeler ve cep telefonu yazılım ve donanım teknolojilerindeki hızlı değişimlere
bağlı olarak günümüzde bambaşka kullanım şekilleri ortaya çıktı.
Son birkaç yıla baktığımızda mobil ortamda sunulan katma değerli hizmetlerin geçmişle kıyaslanamayacak
ölçüde çeşitlendiğini görüyoruz. Artık günümüzde internet'e cep telefonlarından erişilebiliyor, önceleri
sadece bilgisayar ortamında kullanılan anlık mesajlaşma (instant messaging) ya da sohbet (chat) benzeri
uygulamalar aynı şekilde cep telefonlarında da kullanılabiliyor. Hatta bir cep telefonu kullanıcısı o anda bir
bilgisayar kullanıcısıyla gerçek zamanlı iletişim kurabiliyor, mesajlaşabiliyor, sohbet edebiliyor.
İletişim teknolojilerinde görülen bu gelişmeler hayatı çok daha verimli ve renkli bir hale getiriyor. Önceleri
sadece evimizdeki TV seti, müzikçalar ya da bilgisayarla özdeşleştirebildiğimiz televizyon, video, müzik ve
oyun gibi içeriklere artık mobilken de erişebilmek mümkün.
MOBİL İNTERNET VE E-POSTA
Mobil ortamda ADSL hızlarını sağlayacak 3G/3.5G (Third Generation: Üçüncü Nesil) gibi iletişim
altyapılarının ülkemizde de hizmete girmesiyle birlikte kullanıcı deneyimi daha da zenginleşecek. Yakın
gelecekte Türkiye'de de hizmete girmesini beklediğimiz bu altyapılardan hizmet alan kullanıcı sayısı
http://www.cumhuriyet.com.tr/?xl=empopup&em=cubilim/w/b0701.html
16.02.2007
Bilim Teknik 16.02.2007 - b0701
Sayfa 2 / 3
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bilgi Belge Merkezi Yayınlanmış Makaleler Kataloğu Kayıt No: 252
dünyada 100 milyonu aştı.
Eğlence servislerinin yanısıra, özellikle iş dünyasına hız ve verimlilik sağlayan "Mobil İnternet" ve "Mobil EPosta" gibi uygulamaların da bu yeni teknolojiyle birlikte sosyal hayata ve kalkınmaya önemli katkılar
sağlayacağı görüşündeyiz. Özellikle mobil iletişimin, sağladığı olanaklarla, internet erişimini tüm cep
telefonu kullanıcılarının hizmetine sunmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz.
Yaşanan tüm bu gelişmeler; başta müzik, oyun, film, reklam sektörleri olmak üzere, eğitim, sağlık,
bankacılık gibi sektörlerin yanısıra e-devlet uygulamalarını da doğrudan etkileyecek, birey ve kurumların iş
yapma biçimlerini kökten değişikliğe uğratacak.
SOSYAL YAŞAMA BÜYÜK
ETKİLERİ
İletişim ve internet teknolojilerinin birbirini bütünlediği, iç içe girdiği yeni teknolojik oluşumlarla birlikte
sosyal yaşam da küresel anlamda farklı bir boyut kazanıyor. Bilişim çağının getirdiği köklü yeniliklerle
internet dünyasında ortaya çıkan sosyal paylaşım ağları ve sosyal medya (Web 2.0) gibi yeni kavramlar
günlük yaşamı çok daha zengin hale getiriyor, bilgi ve içerik paylaşımını mümkün kılıyor.
Bu kavramlar ışığında üretilen içeriklere cep telefonu kullanan geniş kitlelerce erişilebilmesi daha
paylaşımcı ve daha şeffaf bir toplumsal yapının oluşturulabilmesine de önemli oranda katkıda bulunacak.
Bu küresel trendler iletişim teknolojilerinin önemini ve gücünü daha da belirgin hale getiriyor..
Gelişen altyapı ve cihaz teknolojileriyle sabit ve mobil iletişim operatörleri ile Internet dünyası oyuncuları
rakip haline geliyor. Günümüzde "Sabit Mobil Yakınsaması" (FMC: Fixed Mobile Convergence) olarak
adlandırılan süreçte sabit ve mobil iletişim hizmeti sunan hizmet sağlayıcılar farklı ortamlar arasında
kesintisiz iletişim hizmeti vermeyi hedefliyor.
Avrupa ve Uzakdoğu'da ilk örnekleri görülen bu tip hizmetler kullanıcılara yeni esneklikler sağlıyor.
Örneğin, sokakta cep telefonuyla başlatılan bir konuşmanın eve girince evdeki telefon hattına kesintisiz
aktarılması gibi hizmetler, tek bir telefon numarası ile verilebiliyor. Gelecekte ev, işyeri ya da cep telefonu
numarası gibi ayrımların olmayacağı bir dünya bizi bekliyor.
TELEMETRİ UYGULAMALARI
Altyapı tarafındaki bu gelişmelerle hem sabit hem de mobil ortamda sağlık, eğitim ve elektronik/mobildevlet türü uygulamaların ağırlıklı olarak kullanılacağını öngörüyoruz. Buna ek olarak telemetri olarak
adlandırılan teknolojilerle tarım ve hayvancılık gibi alanlarda mobil iletişimin sağladığı olanaklarla daha
sağlıklı planlamanın ve verimliliğin sağlanabileceği bir ortama kavuşulacağını düşünmekteyiz.
Buna ek olarak, telematik olarak bilinen teknolojileri kullanarak, gelecekte otomobilimiz diğer araçlarla
etkileşime geçip trafik ve yol durumu hakkında bilgi edinebilecek, sürat ve güvenlikle ilgili ayarlarını
otomatik olarak yapabilecek, belki de araçta herhangi bir arıza belirdiğinde bize hissettirmeden yetkili
servisle mobil altyapılar üzerinden bağlantıya geçecek. Bugün özellikle araç ve sürücü güvenliği özelinde
buna benzer örneklerini görmeye başladığımız uygulamaların gelecekte hızla yaygınlaşacağını
düşünüyoruz.
Dünyanın dört bir yanında iletişimde devlet tekelleri tek tek ortadan kalkıyor, serbestleşme ve özel sektör
yatırımlarıyla birlikte hizmet çeşitliliği için belirlenen hedef çıtaları yükseliyor. Katma değerli servisler ve
iletişim altyapıları özelinde ifade etmeye çalıştığımız öngörüler ışığında, Türkiye olarak bu mimarinin
öncülüğünü yapacak güç ve kapasiteye sahip olduğumuza dair inancımızı bir kez daha vurgulamak isteriz.
http://www.cumhuriyet.com.tr/?xl=empopup&em=cubilim/w/b0701.html
16.02.2007
Bilim Teknik 16.02.2007 - b0701
Sayfa 3 / 3
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bilgi Belge Merkezi Yayınlanmış Makaleler Kataloğu Kayıt No: 252
CENK Serdar
-- eHaberci --
http://www.cumhuriyet.com.tr/?xl=empopup&em=cubilim/w/b0701.html
-- Gizle --
16.02.2007
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Create flashcards