İnternet, Yeni Medya, Yeni Reklam - Inet-tr

advertisement
İnternet, Yeni Medya, Yeni Reklam
Bu çalışma ile amaçlananlar;
-
İlk reklam çalışmalarının başlamasından günümüze reklam nasıl form değiştirdi. İlk
reklam ajansları nasıl çalıştı. İnternetin hayatımıza girmesi ve iletişim ortamlarının
çeşitlenmesi (yeni medya ) ile reklamcılık nasıl bir form değiştirdi. 1990’lardan
günümüze web reklamcılığı ve sırasıyla mobil reklam, tablet reklamcılığı ve artan
teknolojik olanaklarla yeni reklam iletişim mecralarının kullanılması.
-
Oyun, video, müzik ve film endüstrisinin yeni medya iletişim araçları ile reklamları
gelenekselin dışında daha farklı yöntemlerle göstermesi.
-
Yeni reklamcılık tanımı ve yeni medya araçlarının reklamcılıkta kullanım alanları.
-
Mobil ve tablet cihazların artması, dokunmatik ekranların hem teknolojik olarak, hem
de kullanıcı deneyimi olarak gelişmesinin reklam hazırlama ve sunmadaki etkileri ve
global anlamda öncü örneklerin sunulması.
-
Lokasyon bazlı servislerin kullanımının artmasının reklam sektörüne ve reklam verene
etkilerinin incelenmesi.
-
Sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ile reklam yapış şekillerine etkilerinin,
hedefli reklamcılığın gelişmesine katkılarının incelenmesi.
-
Gelişen teknolojinin yardımı ile yeni medya iletişim araçları ile outdoor reklamların
entegre edilmesinin sektöre kazandırdıkları.
Kamil Mehmet ÖZKAN
Yeni Medya Bölümü
Kadir Has Üniversitesi
[email protected]
Download