Ek-10 Yüksek Teknoloji ve Yeni Pazar Taahhüdü

advertisement
EK 10
YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YENİ PAZAR TAAHHÜDÜ
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
……………………
Kullanmış olduğumuz kredinin taahhüdünü, Bankanız internet sitesinde yayınlanan yüksek teknolojili
ürünler listesinde yer alan malların ihracatı ile veya aşağıda sayılı “Yeni Pazar Olmayan Ülkeler Listesi”
dışındaki ülkelere gerçekleştireceğimiz ihracat ile kapatacağımızı taahhüt eder, aksi halde krediye
uygulanan LIBOR/EURIBOR oranına 300 baz puan ilave edilerek hesaplanacak oran üzerinden cezai faiz
ödeyeceğimizi gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt ederiz.
YENİ PAZAR OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİ
Almanya
Çin
İran
Amerika Birleşik Devletleri Fransa
İspanya
Azerbaycan
Hollanda
İsviçre
Belçika
Irak
İsrail
Birleşik Arap Emirlikleri
İngiltere
İtalya
Firma Kaşesi/Yetkili İmzaları
Firma Yetkilisi
Adı-Soyadı
:
Tarih
:
Mısır
Polonya
Romanya
Rusya Federasyonu
Suudi Arabistan
Download