15 temmuz - Derik MEB

advertisement
T.C.
DERİK KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Türkiye’de Demokrasi
Serüveni ve 15 Temmuz
Süreci Semineri
2016-2017
ETKİNLİĞİN AMAÇLARI
• Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;
• Osmanlı’dan günümüze ülkemizdeki demokratikleşme
sürecini tüm aşamalarıyla bilir.
• Cumhuriyet dönemi boyunca yapılan askeri
müdahaleleri ve bunların demokratik yaşama
zararlarını fark eder.
• Cumhuriyet ve Demokrasi ilişkisini kavrar.
• 15 Temmuz Darbe girişimi ve sonrasındaki demokrasi
zaferinin Türkiye tarihindeki önemini fark eder.
• Demokratik bir toplumun oluşumunda öğretmenlerin
ve okulların rolünü kavrar.
1.Osmanlıdan
Cumhuriyete
Demokratikleşme
Hareketleri
a)Tanzimat ve Meşrutiyet
dönemi
Yeniçeri Ocağı’nın bozulmaya başlaması nedeniyle Sultan
II. Mahmud döneminde başlayan yenilik hareketleri ve
Sultan Abdülmecid’in tahta çıkar çıkmaz ıslahat hareketine
devam etmek amacında olduğunu göstermesi Osmanlı
Devlet yapısındaki değişimin başlangıcıydı. Sadrazam
Mustafa Reşid Pasa, Gülhane Hatt-i Hümayununu Padişah
adına kaleme almış; devlet ve birey arasındaki ilişkilerde
devletin modernleştirilmesi amacına dayanan temel ilkeler
kabul ve ilan edilmiştir.
Tanzimat fermanıyla Osmanlılara ” Kanun ” gücü girmiş
oluyordu. Esaslı sonucu, Tanzimat dönemi aydın tipi
yetiştirerek eğitimde vermiştir.
1.Dünya Savaşı’nda
Osmanlı
Devletimiz
yenik sayıldı.
Yurdumuz
işgal
edildi.
Atatürk’ün
önderliğinde
Kurtuluş Savaşı’nı
kazandık.
b) Milli Mücadele Dönemi ve
İlk Meclisin Demokratik yapısı
Mustafa Kemal Paşa Samsuna çıktıktan sonra, Amasya
Genelgesi’yle kurtuluş mücadelesinin gerekçesini ve yöntemini belirtmiştir!
(22 Haziran 1919)
23 Temmuz -7 Agüstos 1919 tarihleri arasında Erzurum Kongresi ve 4-11 Eylül
1919 da sivas kongresi ile kurtuluş savası için gereken çalışmalarını
tamamlayan Mustafa Kemal Paşa Ankara’ya gelerek 23 nisan 1920 de
TBMM’sini toplamıştır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞI
İstanbul’daki meclis kapatılınca Türk milleti için kararlar alacak herhangi
bir kurum kalmamıştı.Mustafa Kemal demokrasiye inandığı için savaş
şartlarında dahi olsa alınacak kararların kişisel olmasını istemiyordu.Milletin
temsilcilerini de kararlara katmak, onları demokrasiye alıştırmak
istiyordu.Yurdun hemen her yerinde seçimler yapıldı.Yeni seçilen millet
vekilleriyle, İstanbul’dan tutuklanmadan kaçabilen millet vekilleri Ankara’ya
geldiler.
23 Nisan 1920’de TBMM açıldı ve çok önemli kararlar aldı:
Egemenlik (ülkeyi yönetme gücü) milletindir.
Hükümet kurmak gereklidir.
Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.
Yasama,yürütme,yargı yetkileri TBMM’ye aittir.
TBMM bağımsızlığımızı sağlamak için çalışmalarını sürdürdü.
KURTULUŞ
SAVAŞIMIZ
Cumhuriyet yönetimi
halkın
kendi kendini
yönetmesidir.
İLK MECLİS
TBMM
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
c) Cumhuriyet döneminde çok
partili hayata geçiş
Türkiye Cumhuriyeti'nin Çok Partili Dönemi, 1945
yılından itibaren Türk siyasi hayatının CHP dışında 2. bir
partinin (Milli Kalkınma Partisi) kurularak seçimlere çok
partili olarak gidilmesi ile başlamıştır.
II. Dünya Savaşı'nın çok partili sistemi savunan bir anlayış
oluştu. 7 Ocak 1946
Demokrasi
halkın
yöneticileri
özgürce
seçebilmesidir.
Seçim
Seçim
halkın
oy verme hakkını
kullanmasıdır.
DARBE
NEDİR?
Darbe
halkın seçme
hakkını
elinden almaktır.
2. Cumhuriyet
döneminde askeri
darbeler (27 Mayıs
1960, 12 Mart 1971, 12
Eylül 1980 ve 28 Şubat
1997) ve demokratik
hayata etkileri
3. 15 Temmuz 2016 darbe
girişimi ve sonrasındaki
olayların Türk Demokrasi
tarihindeki yeri ve önemi
15 TEMMUZ’da
NE OLDU?
15 Temmuz gecesi,
ülkemizi, milletimizi,
demokrasimizi,
Cumhuriyetimizi ve aydınlık
geleceğimizi yok etmek
isteyen vatan hainleri
harekete geçtiler.
Milletin silahlarını
yine bu aziz ve fedakar
millete doğrultarak
kanlı bir darbe
girişiminde bulundular.
TBMM’yi
bombaladılar.
Ancak,
milletimiz
sokakları, meydanları
doldurarak
ve ölümü göze alarak
darbe girişimini
başarısızlığa uğrattı.
Tıpkı Çanakkale’de,
İstiklal Savaşımızda olduğu
gibi,
tüm fertleriyle
tek yürek oldu
ve darbecilere
gereken cevabı verdi.
15 Temmuz gecesi
harekete geçen hainler,
ertesi gün akşam olmadan
milletimiz tarafından
hüsrana uğratıldılar.
Bu darbe girişimi
milletimize, Meclisimize,
demokrasimize,
Cumhuriyetimize, aydınlık
yarınlarımıza ve şanlı
ordumuza karşı yapıldı.
Ordumuz ve
Mehmetçiğimiz
bizim
gözbebeğimizdir.
VE
ŞEHİTLERİMİZ…
Şehitlerimiz ve
gazilerimiz,
15 Temmuz gecesi,
cesaretleriyle,
kahramanlıklarıyla
tarih yazdılar.
Şehitlerimiz,
kalbimizde
yaşayacak.
Download