Slayt 1 - suleyman sen

advertisement
Ülkeyi yönetme hakkının
millete ait olduğu ve
halka bir çok özgürlüklerin
tanındığı,
çok partili sistemlerin
geçerli olduğu,
tek anlayışın kabul
ettirilmeye
çalışılmadığı sistemlerdir.
Şu tanımlamalarda
demokrasi ile ilgilidir,
Halka, hak ve özgürlükler tanınması
Çok partili düzen (Liberal demokrasi)
Halkın yönetime ortak olması
Bağımsızlık, Özgürlük, eşitlik gibi kavramlar
Tanzimat, Islahat, I. ve II. Meşrutiyet.
Esas olan
ilk öğe devlet başkanının
belli bir süre için
seçilerek iş başına gelmesidir.
Meclis olmalı ve
halka seçme-seçilme
hakkı tanınmalıdır.
Bir kişinin
kayıtsız şartsız
egemenliğidir.
“Mutlak Monarşi”de denir.
Meclis yoktur.
Halkın yönetime
katılımı yoktur.
Ülkeyi bir grubun yönetmesidir.
(Zengin, Aydınlar, Askerler)
Sanayi devriminin
getirdiği sorunlar
ve işçi sınıfının sömürülmesine
karşı çıkan bir akımdır.
İlk kez Rusya’da I. Dünya
Savaşı sırasında kuruldu.
Her şey halk adına
devletin denetimindedir.
Özel mülkiyet yoktur.
Tek Parti ve siyasi görüş vardır.
Katı bir devletçi anlayış vardır.
Siyasal iktidar
yetkilerini tek
elde toplandığı
yönetim biçimidir
(Parti, Şef).
Meclis bulunur.
fakat yetki
devlet başkanındadır.
Hiçbir bireysel özgürlüğe yer vermeyen
ve bireyin yaşamını her yönüyle devlet
otoritesine tabi kılmayı amaçlayan yönetim
biçimidir. İtalyan diktatör Mussolini’nin
1920’lerin başında İtalya da kurulan faşist
devleti nitelemek üzere ortaya attığı
“totalitario” kavramına dayanır.
Anayasa ve meclis kaldırılmış
yada etkisiz
hale getirilmiştir.
Devletin,
dini kurallara
dayanılarak yönetilmesidir.
Din kuralları
anayasa olarak kullanılır.
Ülkeyi idare etme yetkisinin tanrıdan
alındığına ve egemenliğin kaynağının
tanrı olduğuna dayanan
yönetim anlayışıdır.
(Fransız ihtilali ile geçerliliğini yitirdi).
Eski çağlarda Mısır’da Firavun aynı
zamanda tanrıdır (Tanrı Kral anlayışı),
Sümer devletinde Krallar aynı zamanda
Rahiptir (Rahip Kral anlayışı).
Osmanlıda, 1517 Ridaniye seferi ile
Mısır’ın alınması sonucu Padişahlar
aynı zamanda Halife unvanını
kullanmışlardır.
Bunun sonucunda yönetim
“teokratik” bir yapıya dönüşmüştür.
İlk kez İtalya’da
I.Dünya Savaşından
sonra ortaya çıktı.
Temel felsefesi “
Her şey devlet içindir,
hiçbir şey devlete
karşı değildir.
” Tek parti vardır.
Baskıcı devlet şeklidir.
Almanya’da ortaya çıktı.
Faşizme benzer,
Tek Parti ve
siyasi görüş vardır.
Baskıcıdır.
Download