TTB IV DK Biyokimya Soruları

advertisement
ADÜTF 1. SINIF TEMEL TIP BİLİMLERİ IV DERS KURULU ORGANİK KİMYABİYOKİMYA ÇALIŞMA SORULARI
(740 Soruda ADÜTF 1.Sınıf Temel Tıp Bilimleri IV Ders Kurulu Organik KimyaBiyokimya Dersi)
1) Vücutta metabolik ara ürünlerden amino asit sentezi için ne gerekir?
2) Havadaki azottan yararlanmamız ne ile sağlanır?
3) Esansiyel standart amino asitler nelerdir?
4) Çocuklarda esansiyel olup erişkinlerde esansiyel olmayan amino asitler nelerdir?
5) Esansiyel olmayan amino asitler nelerdir?
6) Esansiyel olmayan, ancak sentezleri için esansiyel amino asit gerektiren amino asitler
nelerdir?
7) Esansiyel olmayan amino asitlerin sentezi için gerekenler bileşik grupları nelerdir?
8) Glikolitik yoldaki ara ürünlerden sentezlenen amino asitler hangileridir?
9) Serin hangi ara üründen sentezlenir?
10) Sistein hangi ara üründen sentezlenir?
11) Glisin hangi ara üründen sentezlenir?
12) Alanin hangi ara üründen sentezlenir?
13) 3-fosfogliserattan hangi amino asitler sentezlenir?
14) Pirüvattan hangi amino asitler sentezlenir?
15) Alanin biyosentezi nasıl olur?
16) Alanin biyosentezinde görevli enzim ve koenzimi nedir?
17) Glukoz/alanin döngüsü nasıl gerçekleşir?
18) Glukoz/alanin döngüsü hangi organlar arasında gerçekleşir?
19) Serin hangi enzimin allosterik inhibitörüdür?
20) Serin kendi biyosentezini nasıl kontrol eder?
21) Glisin biyosentezi nasıl olur?
22) Serin biyosentezinde görevli enzim ve koenzimi nedir?
23) Serin biyosentezi sırasında timin ve pürinlerin oluşmasında anahtar ara ürün olan hangi
bileşik oluşur?
24) Serin biyosentezi için hangi vitamin gereklidir?
25) Serin biyosentezi için hangi vitamin gereklidir?
26) Sistein hangi amino asitlerden sentezlenir?
27) Homosisteinüri nedeni nedir?
28) Metionin sentaz enziminin koenzimi nedir?
29) Sistin nasıl oluşur?
30) TCA döngüsü ara ürünlerinden sentezlenen amino asitler nelerdir?
31) Oksaloasetattan sentezlenen amino asitler nelerdir?
32) -ketoglutarafttan sentezlenen amino asitler nelerdir?
33) Aspartat hangi ara üründen sentezlenir?
34) Glutamat hangi ara üründen sentezlenir?
35) Aspartat biyosentezi nasıl olur?
36) Aspartat biyosentezinde görevli enzim ve koenzimi nedir?
37) Asparajin biyosentezi nasıl olur?
38) Glutamat biyosentezi nasıl olur?
39) Glutamin biyosentezi nasıl olur?
40) Prolin biyosentezi nasıl olur?
41) Hidroksiprolin nasıl oluşur?
42) Hidroksiprolin oluşumu için neler gereklidir?
43) Hidroksiprolin oluşumu için hangi vitamin gereklidir?
1
44) Hidroksiprolin oluşumu sırasında hidroksiprolinin yanında ne oluşur?
45) Arginin biyosentezi hangi önemli olay sırasında olur?
46) Tirozin hangi amino asitten sentezlenir?
47) Tirozin biyosentezi nasıl olur?
48) Tirozin biyosentezinde görevli enzim ve koenzimi nedir?
49) Fenilketonüri nedeni nedir?
50) Fenilketonüride vücut sıvılarında ne birikir?
51) Fenilketonüride idrarla hangi metabolitler atılır?
52) Fenilketonüride bebeklerin idrar ve terlerinin karakteristiği nedir?
53) Fenilketonüride zekâ geriliğinin nedeni nedir?
54) Erişkinlerde histidin olasılıkla hangi ara üründen sentezlenir?
55) Amino asitlerin katıldığı hücre içindeki reaksiyon türleri nelerdir?
56) Transaminasyon nedir?
57) Transaminasyonda etkili enzimler ve koenzimleri nelerdir?
58) Deaminasyon nedir?
59) Oksidatif deaminasyon nedir?
60) Oksidatif deaminasyonda etkili enzimler ve koenzimleri nelerdir?
61) Oksidatif olmayan deaminasyon nedir?
62) Oksidatif olmayan deaminasyonda etkili enzimler ve koenzimleri nelerdir?
63) H2O2 amino asitlerin katıldığı hangi tür reaksiyon sırasında oluşur?
64) Hücre içinde çeşitli reaksiyonlarda tek karbonlu birimlerin önemli taşıyıcısı nedir?
65) Amino asitlerin sağladığı tek karbonlu birimler nelerdir?
66) Hücre içinde çeşitli reaksiyonlarda metilen grubu hangi amino asit sağlar?
67) Hücre içinde çeşitli reaksiyonlarda formimino grubu hangi amino asit sağlar?
68) Hücre içinde çeşitli reaksiyonlarda metenil grubu hangi amino asit sağlar?
69) Hücre içinde çeşitli reaksiyonlarda formil grubu hangi amino asit sağlar?
70) Hücre içinde çeşitli reaksiyonlarda metil grubu hangi amino asit sağlar?
71) Dekarboksilasyon nedir?
72) Dekarboksilasyonda etkili enzimler ve koenzimleri nelerdir?
73) Dekarboksilasyon sonucu hangi tür maddeler oluşur?
74) Biyojen aminler hücre içinde hangi tür reaksiyon sonucu oluşurlar?
75) Önemli bazı biyojen aminler nelerdir?
76) Amino asitlerin dokulardaki akibeti ile ilgili olasılıklar nelerdir?
77) Amino asitlerin -ketoasitlere dönüşümü hangi tür olay sonunda olur?
78) Amino asitlerin biyojen aminlere dönüşümü hangi tür olay sonunda olur?
79) Amino asitlerden sentezlenen önemli bazı protein olmayan azot bileşikleri (NPN
bileşikleri) nelerdir?
80) Pürin biyosentezinde kullanılan amino asitler nelerdir?
81) Pirimidin biyosentezinde kullanılan amino asitler nelerdir?
82) Porfirin biyosentezinde kullanılan amino asitler nelerdir?
83) Glutatyon biyosentezinde kullanılan amino asitler nelerdir?
84) Kreatin biyosentezinde kullanılan amino asitler nelerdir?
85) Nitrik oksit biyosentezinde kullanılan amino asitler nelerdir?
86) Katekolamin biyosentezinde kullanılan amino asitler nelerdir?
87) Amino asitlerin en büyük kısmının amino gruplarının en sonunda aktarıldığı nedir?
88) Serbest amonyak oluşumu nerede ve hangi olay sonucu gerçekleşir?
89) Beyin dahil birçok dokuda serbest amonyak hangi enzim etkisiyle ne ile tutulur ve
sonuçta ne oluşur?
90) Amonyağın kaslardan karaciğere taşınmasında önemli rol oynayan nedir?
91) Amonyağın karaciğerdeki akıbeti nedir?
2
92) Üre döngüsü nerede başlar?
93) Üre döngüsünde kaç basamak vardır?
94) Üre döngüsünün basamakları nerede gerçekleşir?
95) Üre döngüsünde kaç amino asit görev alır?
96) Üre döngüsünün basamakları sırasıyla nelerdir?
97) Üre döngüsünde görevli enzimler sırasıyla nelerdir?
98) Üre döngüsünün sitoplazmada gerçekleşen reaksiyonları nelerdir?
99) Üre döngüsünün mitokondride gerçekleşen reaksiyonları nelerdir?
100) Üre döngüsünde görev alan amino asitler nelerdir?
101) Üre döngüsünün hız sınırlayıcı reaksiyonları hangileridir?
102) Karbomoil fosfat sentataz I’in düzenlenmesi (kontrolü) nasıl olur?
103) Üre döngüsünü TCA döngüsüne bağlayan nedir?
104) TCA döngüsünü üre döngüsüne bağlayan nedir?
105) Bir molekül üre sentezi kaç yüksek enerjili fosfat grubu gerektirmektedir?
106) Bir molekül üre sentezi kaç molekül ATP gerektirmektedir?
107) Üredeki azotlar hangi moleküllerden sağlanmaktadır?
108) Üre en önemli miktarda olarak hangi organda sentezlenir?
109) Ürenin en önemli miktarda olarak belli bir organda sentezlenmesinin nedeni nedir?
110) Hiperammonemilerin nedeni nedir?
111) Amino asitlerin karbon iskeletinin olası akıbeti nedir?
112) Glukojenik amino asitler nelerdir?
113) Ketojenik amino asitler nelerdir?
114) Pirüvata dönüşen amino asitler nelerdir?
115) Oksaloasetata dönüşen amino asitler nelerdir?
116) Fumarata dönüşen amino asitler nelerdir?
117) Süksinil Ko-A’ya dönüşen amino asitler nelerdir?
118) -ketoglutarata dönüşen amino asitler nelerdir?
119) Asetil Ko-A’ya dönüşen amino asitler nelerdir?
120) Asetoasetil Ko-A’ya dönüşen amino asitler nelerdir?
121) Açlıkta amino asitlerin karbon iskeletinden nerede ne oluşur?
122) Toklukta amino asitlerin karbon iskeletinden nerede ne oluşur?
123) Glisin pürin halkasının hangi atomlarını sağlar?
124) Porfirinlerin yapısının ön maddesi hangi amino asittir?
125) Hem yapısının ön maddesi hangi amino asittir?
126) Benzoik asidin zehirsizleştirilmesinde görevli amino asit nedir?
127) Hippürik asit hangi maddelerden oluşur?
128) Safra asitleriyle konjugasyon ürünleri veren amino asitler nelerdir?
129) Safra asitleriyle konjugasyon ürünleri veren standart amino asit nedir?
130) Glisin metabolizması bozuklukları nelerdir?
131) Tip 1 primer hiperoksalüri hangi aminoasit metabolizması bozukluğudur?
132) Tip 1 primer hiperoksalürinin karakteristiği nedir?
133) Aşırı miktarda oksalatın idrarla atılımı ve böbrek taşı oluşumu hangi metabolik
bozuklukta görülür?
134) Aşırı miktarda oksalatın idrarla atılımı ve böbrek taşı oluşumu hangi amino asit
metabolizması bozukluğunda görülür?
135) Glisinürinin karakteristiği nedir?
136) Alaninin kaslar için önemli görevi nedir?
137) Alanin karbon iskeletinin akıbeti bakımından hangi gruptandır?
138) Dallı zincirli amino asitlerin önemli görevi nedir?
139) Lösinin yıkılmasıyla hangi son ürünler oluşur?
3
140) İzolösinin yıkılmasıyla hangi son ürünler oluşur?
141) Valinin yıkılmasıyla hangi son ürünler oluşur?
142) Dallı zincirli amino asit metabolizması bozukluğu nedir?
143) Akçaağaç (ardıç) şurubu idrar hastalığı hangi amino asit metabolizması bozukluğudur?
144) Fosfolipidlerin sentezine katılan amino asit hangisidir?
145) Serin hangi amino asidin sentezine katılır?
146) Serin karbon iskeletinin akıbeti bakımından hangi gruptandır?
147) Memelilerde treoninin yıkılma yolları nelerdir?
148) Sistein sistin şeklinde en fazla hangi proteinde bulunur?
149) Koenzim A’nın ön maddesi olan tiyoetanolamin hangi amino asitten ne tür reaksiyon
sonunda oluşur?
150) Sistein primer safra asitlerinin konjugatlarını oluşturan hangi maddeye dönüşebilir?
151) Primer safra asitlerinin konjugatlarını oluşturan taurine dönüşebilen amino asit nedir?
152) Sistein karbon iskeletinin akıbeti bakımından hangi gruptandır?
153) PAPS neyin kısaltmasıdır?
154) 3′-fosfoadenozin-5′-fosfosülfatın kısaltması nedir?
155) PAPS’ın organizmadaki rolü nedir?
156) Organizmada fenol, krezol, indoksil gibi bazı zehirli maddeleri zehirsizleştirmek ve bazı
yapı maddelerini sülfatlamak için ne kullanılır?
157) Organizmada en önemli metil grubu vericisi hangi amino asittir?
158) Organizmada aktif metil grubu vericisi nedir?
159) S-adenozilmetiyonin rolü nedir?
160) Dekarboksile S-adenozilmetiyonin rolü nedir?
161) Homosistein hangi amino asidin metabolizmasında ara üründür?
162) Kükürtlü amino asitlerin kalıtsal metabolizma bozuklukları nelerdir?
163) Sistinürinin nedeni nedir?
164) Sistinozisin nedeni nedir?
165) Üre ve pürin sentezlerinde amino grubu vericisi amino asit nedir?
166) Sitozolde pirimidin halkasının sentezini başlatan hangi amino asittir?
167) Aspartik asit karbon iskeletinin akıbeti bakımından hangi gruptandır?
168) Asparajin asit karbon iskeletinin akıbeti bakımından hangi gruptandır?
169) Doğrudan veya dolaylı olarak bütün amino asitlerin ön maddesi sayılan amino asit nedir?
170) Glutamik asidin amino grubuna komşu olan karboksil grubunun dekarboksilasyonu
sonucu ne oluşur?
171) γ-aminobutirik asit (GABA) nasıl oluşur?
172) Folik asidin yapısına katılan hangi amino asittir?
173) Glutamik asit hangi vitamin benzeri bileşiğin yapısına katılır?
174) Glutamik asit, asit karbon iskeletinin akıbeti bakımından hangi gruptandır?
175) Glutamin nasıl oluşur?
176) Glutamin hangi bileşiklerin biyosentezine katılır?
177) İnce bağırsağın mukoza hücreleri için en önemli yakıt maddesi hangi amino asittir?
178) Özellikle protaminlerde bol miktarda bulunan hangi amino asittir?
179) Üre döngüsünde oluşan standart amino asit nedir?
180) L-argininden karmaşık bir tepkime sonucu sentezlenen serbest radikal nedir?
181) Karnitinin öncil maddesi nedir?
182) Desmozin hangi proteinde boldur ve yapısı nelerden oluşmuştur?
183) Ölümden sonra lizinin dekarboksilasyonu sonucu ne oluşur?
184) Kadaverin ne zaman ve nasıl oluşur?
185) Lizin metabolizması kusurları nelerdir?
186) Sakkaropinüri hangi amino asit metabolizması bozukluğudur?
4
187) Karnozin ve anserinin yapısında hangi amino asitler bulunur?
188) Histidinin dekarboksilasyonu sonucu ne oluşur?
189) Histamin hangi enzim etkisiyle nasıl oluşur?
190) Histidin yıkımlında önemli ara ürün nedir?
191) Formiminoglutamik asit (FİGLU) hangi amino asidin yıkılışında ara üründür?
192) Histidin asit karbon iskeletinin akıbeti bakımından hangi gruptandır?
193) Histidin metabolizması bozuklukları nelerdir?
194) İdrarla formiminoglutamik asit (FİGLU) atılımı artışının nedeni nedir?
195) Prolin organizmada hangi amino asitten sentezlenir?
196) Kollajen yapısında en önemli amino asitler nelerdir?
197) Prolin asit karbon iskeletinin akıbeti bakımından hangi gruptandır?
198) Prolin ve hidroksiprolin metabolizması bozuklukları nelerdir?
199) Tip I hiperprolineminin nedeni nedir?
200) Tip II hiperprolineminin nedeni nedir?
201) Hidroksiprolineminin nedeni nedir?
202) Fenilalanini tirozine dönüştüren enzim nedir?
203) Nöral ve adranal hücrelerde tirozinden ne sentezlenir?
204) Melanositlerde tirozinden ne sentezlenir?
205) Tirozinin dekarboksilasyonu sonucu ne oluşur?
206) Tiramin nasıl oluşur ve etkisi nedir?
207) Tirozin iyot içeren hangi hormonların öncülüdür?
208) Tirozin yıkılışında önemli ara ürün nedir?
209) Tirozin asit karbon iskeletinin akıbeti bakımından hangi gruptandır?
210) Fenilalanin ve tirozin metabolizması bozuklukları nelerdir?
211) Alkaptonüri hangi amino asit metabolizması bozukluğudur?
212) Alkaptonürinin nedeni nedir?
213) Albinizm hangi amino asit metabolizması bozukluğudur?
214) 5-hidroksitriptaminin (serotonin) ön maddesi hangi amino asittir?
215) Serotonin sentezi hangi tümörlerde artar?
216) Triptofanın dekarboksilasyonu sonucu ne oluşur?
217) Triptamin nasıl oluşur?
218) Triptofanın oksidatif deaminasyonu sonucu ne oluşur?
219) İndolpirüvat hangi amino asitten ve nerede oluşur?
220) Triptofanaz etkisiyle triptofandan ne oluşur?
221) Nikotinik asit hangi aminoasit metabolizması sırasında oluşur?
222) Kinürenin üzerinden yıkılan amino asit hangisidir?
223) Triptofan yıkılında önemli ara ürün nedir?
224) Triptofan metabolizması bozukluğu nedir?
225) Hartnup hastalığı hangi amino asit metabolizması bozukluğudur?
226) Hartnup hastalığının nedeni nedir?
227) ATP hangi tür enerji taşıyıcısıdır?
228) Biyolojik enerji taşıyıcısı bileşik nedir?
229) Enerji metabolizmasında oluşan nedir?
230) İş metabolizmasında ATP ne olur?
231) ATP sistemi yaklaşımıyla metabolizma hangi süreçleri kapsar?
232) ATP sisteminde ATP sağlayan reaksiyon nedir?
233) ATP sisteminde ATP harcayan reaksiyon tipi sayısı nedir?
234) ATP sistemini devam ettiren reaksiyon tipleri nelerdir?
235) Canlı organizmada gerçekleşen oksidoredüksiyon reaksiyonlarına ne denir?
236) Biyolojik oksidasyon diye neye denir?
5
237) Organik maddelerin oksitlenmesi sırasında ne olur?
238) Organik maddelerin yükseltgenmesi sırasında ne olur?
239) Organik maddelerin indirgenmesi sırasında ne olur?
240) Hücre enerji metabolizmasının bölümleri nelerdir?
241) Anaerop hücrelerin enerji metabolizmasında substrat nedir?
242) Anaerop hücrelerin enerji metabolizmasında glukoz neye dehidre olur?
243) Anaerop redoks sürecinin hangi bölümünde ATP oluşur?
244) Aerop redoks sürecinin hangi bölümünde ATP oluşur?
245) Aerop redoks sürecinin substrat dehidretasyon bölümünde ATP oluşmasına ne denir?
246) Aerop redoks sürecinin akseptör hidretasyon bölümünde ATP oluşmasına ne denir?
247) Aerop redoks sürecinde substrat basamağında fosforilasyon aşamaları nelerdir?
248) Sitoplazmada substrat basamağında fosforilasyonun ilk aşaması hangi enzimle
katalizlenir?
249) Sitoplazmada substrat basamağında fosforilasyonun ilk aşamasında de novo oluşan
enerjice zengin bileşik nedir?
250) Sitoplazmada substrat basamağında fosforilasyonun ikinci aşaması hangi enzimle
katalizlenir?
251) Mitokondride substrat basamağında fosforilasyonun ilk aşaması hangi enzimle
katalizlenir?
252) Mitokondride substrat basamağında fosforilasyonun ilk aşamasında de novo oluşan
enerjice zengin bileşik nedir?
253) Mitokondride substrat basamağında fosforilasyonun ikinci aşaması hangi enzimle
katalizlenir?
254) Yeniden ATP yapımı için hazır durumda olup enerji metabolizmasında kullanılan de
dato enerjice zengin bileşiklerden bazıları nelerdir?
255) Oksijene karşı redoks potansiyellerinden oksidatif fosforilasyonda ATP yapımı için
yararlanılan enerjice zengin bileşikler nelerdir?
256) Oksidatif fosforilasyon nedir?
257) Moleküler oksijene elektron transferi yolunda ATP sentezine ne denir?
258) Mitokondride ATP yapımı için kullanılan indirgeyici ekivalanlar nelerdir?
259) Mitokondride solunum zinciri olarak bilinen nedir?
260) Mitokondride indirgeyici ekivalanları toplayıp taşıyan ve onlardaki elektronları
moleküler oksijene su oluşturmak üzere aktaran bir dizi katalizöre ne denir?
261) Elektron transport zincirinin (solunum zinciri) bileşenleri nelerdir?
262) Elektron transport zincirinin (solunum zinciri) enzim kompleksi yapısındaki bileşenleri
nelerdir?
263) Elektron transport zincirinin (solunum zinciri) bileşenlerinden enzim kompleksi
yapısında olmayan nedir?
264) Elektron transport zincirinde (solunum zinciri) kompleks III ile kompleks IV arasında
hareketli solubl protein nedir?
265) Solunum zincirinde kompleks I’in diğer adı nedir?
266) Solunum zincirinde kompleks I mitokondrinin neresindedir ve yapısı nasıldır?
267) Solunum zincirinde kompleks I’in işlevi nedir?
268) Solunum zincirinde kompleks I’i inhibe edenler nelerdir?
269) Solunum zincirinde kompleks I’i inhibe eden ajanlar hangi aşamada etkili olurlar?
270) Amytal (amobarbital), retenone ve piericidin A, solunum zincirinin hangi bölümüne
etkilidirler?
271) Solunum zincirinde kompleks II’nin diğer adı nedir?
272) Solunum zincirinde kompleks II mitokondrinin neresindedir ve yapısı nasıldır?
273) Solunum zincirinde kompleks II’nin işlevi nedir?
6
274) Solunum zincirinde kompleks II’yi inhibe edenler nelerdir?
275) Solunum zincirinde kompleks II’yi inhibe eden ajanlar hangi aşamada etkili olurlar?
276) Solunum zincirinde kompleks II’yi inhibe eden oksaloasetat ve malonat hangi aşamada
etkili olurlar?
277) Solunum zincirinde kompleks II’yi inhibe eden karboksin ve thenoiltrifluoroaseton
(TTFA) hangi aşamada etkili olurlar?
278) Oksaloasetat ve malonat ile karboksin ve thenoiltrifluoroaseton (TTFA) solunum
zincirinin hangi bölümüne etkilidirler?
279) Hangi bileşiklerdeki elektronların solunum zincirinde ubikinona aktarılması kompleks II
yoluyla olmaz?
280) Solunum zincirinde tek lipid yapılı molekül nedir?
281) Solunum zincirinde ubikinonun (koenzim Q) işlevi nedir?
282) Solunum zincirinde hareketli elektron taşıyıcıları nelerdir?
283) Solunum zincirinde elektronların toplandığı ilk merkez rolünde olan nedir?
284) Solunum zincirinde kompleks III’ün diğer adı nedir?
285) Solunum zincirinde kompleks III mitokondrinin neresindedir ve yapısı nasıldır?
286) Solunum zincirinde kompleks III’ün işlevi nedir?
287) Solunum zincirinde kompleks III’ü inhibe edenler nelerdir?
288) Solunum zincirinde kompleks III’ü inhibe eden ajanlar hangi aşamada etkili olurlar?
289) Antimisin A, miksotiazol, stigmatellin ve dimerkaptol (BAL) solunum zincirinin hangi
bölümüne etkilidirler?
290) Solunum zincirinde sitokrom c’nin yeri neresidir?
291) Solunum zincirinde sitokrom c’nin işlevi nedir?
292) Solunum zincirinde kompleks IV’ün diğer adı nedir?
293) Solunum zincirinde kompleks IV mitokondrinin neresindedir ve yapısı nasıldır?
294) Solunum zincirinde kompleks IV’ün işlevi nedir?
295) Solunum zincirinde kompleks IV’ü inhibe edenler nelerdir?
296) Solunum zincirinde kompleks IV’ü inhibe eden ajanlar hangi aşamada etkili olurlar?
297) H2S, CO, CN-, ve azid (N3-) solunum zincirinin hangi bölümüne etkilidirler?
298) Solunum zincirinde hangi bölümler proton pompası olarak işlev görürler?
299) ATP sentaz nedir?
300) ATP sentazın yapısı nasıldır?
301) Mitokondride protonların membranlar arası boşluktan matrikse dönüşünde ATP sentazın
hangi birimi rol alır?
302) Mitokondride ADP ve Pi kullanarak ATP sentezinin gerçekleştirilmesinde ATP sentazın
hangi birimi rol alır?
303) ATP sentazın oligomisine ve disikloheksilkarbodiimide (DCCD) duyarlı kısmı neresidir?
304) ATP sentazın venturisidin (auroventin) ile bloke olan kısmı neresidir?
305) Solunum zincirine ayırıcıların etkisi nedir?
306) Ayırıcılar ATP sentezini ne tür etki ile bozan moleküllerdir?
307) Solunum zincirine etkili ayırıcılar nelerdir?
308) 2,4-dinitrofenol, arsenat, termogenin solunum zincirine etkili hangi gruptan
bileşiklerdir?
309) Solunum zincirine etkili doğal ayırıcı olarak bilinen nedir?
310) İyonoforlar ATP sentezini ne tür etki ile bozan moleküllerdir?
311) Valinomisin, gramisidin A, nigerisin solunum zincirine etkili hangi gruptan
bileşiklerdir?
312) İyonoforlar ATP sentezini ne tür etki ile bozan moleküllerdir?
313) Atraktilozid, bangkroik asit ve karbonilsiyanid-p-trifluorometoksifenilhidrazon (FCCP)
ATP sentezini ne tür etki ile bozan moleküllerdir?
7
314) Sitoplazmik NADH’nin solunum zincirinde değerlendirilmek üzere mitokondriye alınışı
nasıl olur?
315) Malat-aspartat mekiği ve gliserol-3-fosfat mekiğinin rolü nedir?
316) Malat-aspartat mekiği hangi organlarda işlev görür?
317) Gliserol-3-fosfat mekiği hangi organlarda işlev görür?
318) Malat-aspartat mekiği ile mitokondriye alınan 1 sitoplazmik NADH molekülünden
solunum zincirinde kaç ATP oluşur?
319) Gliserol-3-fosfat mekiği ile mitokondriye alınan 1 sitoplazmik NADH molekülünden
solunum zincirinde kaç ATP oluşur?
320) Mitokondride oluşan 1 NADH molekülünden solunum zincirinde kaç ATP oluşur?
321) 1 FADH2 molekülünden solunum zincirinde kaç ATP oluşur?
322) 1 FADH2 molekülünden solunum zincirinde oluşan ATP sayısının mitokondride oluşan
1 NADH molekülünden oluşan ATP sayısına eşit olmamasının nedeni nedir?
323) Oksidatif fosforilasyonun düzenlenmesinde etkili olan nedir?
324) Oksidatif fosforilasyon hangi molekülün elde edilebilirliği tarafından kontrol edilir?
325) Ortamda ADP bulunmamasının solunum zincirine etkisi nedir?
326) Ortamda ADP artışının hücre solunumuna etkisi nedir?
327) Hücre solunumu ortamda hangi molekülün fazla bulunması durumunda artar?
328) Mitokondride oksijen tüketimi ortamda hangi molekülün az bulunması durumunda
yavaştır?
329) Organizmadaki makro elementler (majör elementler) nelerdir?
330) Organizmadaki mikro elementler (minör elementler, eser elementler, iz elementler)
nelerdir?
331) Organizmadaki önemli anyonlar nelerdir?
332) Organizmadaki önemli katyonlar nelerdir)
333) Organizmadaki önemli elektrolitler nelerdir?
334) Organizmadaki elektrolitlerin işlevleri nelerdir?
335) Sodyum iyon olarak organizmada en fazla hangi sıvı bölüğünde bulunur?
336) Vücutta ekstrasellüler sıvı bölüğünde temel katyon nedir?
337) Hücre içi sıvı ile hücre dışı sıvı arasındaki sodyum iyonu konsantrasyon farkını sağlayan
nedir?
338) Sodyumun organizmadaki işlevleri nelerdir?
339) Ozmotik basıncın düzenlenmesinde ve suyun dağılımında en etkili rolü olan katyon
nedir?
340) Erişkin sağlıklı bir insanda serum sodyum konsantrasyonu yaklaşık olarak nedir?
341) Serum sodyum konsantrasyonunun normalden yüksek oluşuna ne denir?
342) Serum sodyum konsantrasyonunun normalden düşük oluşuna ne denir?
343) Potasyum iyon olarak organizmada en fazla hangi sıvı bölüğünde bulunur?
344) Vücutta intrasellüler sıvı bölüğünde temel katyon nedir?
345) Hücre içi sıvı ile hücre dışı sıvı arasındaki potasyum iyonu konsantrasyon farkını
sağlayan nedir?
346) Potasyumun organizmadaki işlevleri nelerdir?
347) Potasyumun ekstrasellülerdeki önemli etkisi nedir?
348) Erişkin sağlıklı bir insanda serum potasyum konsantrasyonu yaklaşık olarak nedir?
349) Serum potasyum konsantrasyonunun normalden yüksek oluşuna ne denir?
350) Serum potasyum konsantrasyonunun normalden düşük oluşuna ne denir?
351) Klor iyon olarak organizmada en fazla hangi sıvı bölüğünde bulunur?
352) Vücutta ekstrasellüler sıvı bölüğünde temel anyon nedir?
353) Klorür kayması denen olay nedir?
354) Klorürün organizmadaki işlevleri nelerdir?
8
355) Erişkin sağlıklı bir insanda serum klorür konsantrasyonu yaklaşık olarak nedir?
356) Serum klorür konsantrasyonunun normalden yüksek oluşuna ne denir?
357) Serum klorür konsantrasyonunun normalden düşük oluşuna ne denir?
358) Magnezyum iyon olarak organizmada en fazla hangi sıvı bölüğünde bulunur?
359) Magnezyumun organizmadaki işlevleri nelerdir?
360) Erişkin sağlıklı bir insanda serum magnezyum konsantrasyonu yaklaşık olarak nedir?
361) Serum magnezyum konsantrasyonunun normalden yüksek oluşuna ne denir?
362) Serum magnezyum konsantrasyonunun normalden düşük oluşuna ne denir?
363) Kalsiyum organizmada en fazla hangi sıvı bölüğünde bulunur?
364) Kalsiyum plazmada hangi halde veya yapıda hangi oranlarda bulunur?
365) Kalsiyumun plazmada hangi hali fizyolojik olarak aktiftir?
366) Kalsiyumun organizmadaki işlevleri nelerdir?
367) Normal kas kasılması için gerekli mineral nedir?
368) Kanın pıhtılaşması için gerekli mineral nedir?
369) Hormonal etkinliklerin başlatılmasında ikinci haberci olarak rolü olan mineral nedir?
370) Erişkin sağlıklı bir insanda serum kalsiyum konsantrasyonu yaklaşık olarak nedir?
371) Serum kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek oluşuna ne denir?
372) Serum kalsiyum konsantrasyonunun normalden düşük oluşuna ne denir?
373) Posfor hücre dışı sıvı bölüğünde hangi moleküler yapı halinde bulunur?
374) İnorganik fosforun organizmadaki işlevleri nelerdir?
375) Nükleik asitlerin yapı taşlarından olan mineral nedir?
376) Kanın normal kalsiyum konsantrasyonunun korunması için gerekli mineral nedir?
377) Böbreklerde önemli tampon sistemi olarak rolü olan mineral nedir?
378) Erişkin sağlıklı bir insanda serum inorganik fosfor konsantrasyonu yaklaşık olarak
nedir?
379) Serum inorganik fosfor konsantrasyonunun normalden yüksek oluşuna ne denir?
380) Serum inorganik fosfor konsantrasyonunun normalden düşük oluşuna ne denir?
381) Bakır organizmada hangi maddelerin bileşeni olarak önemlidir?
382) Bakırın organizmadaki işlevleri nelerdir?
383) Erişkin sağlıklı bir insanda serum bakır konsantrasyonu yaklaşık olarak nedir?
384) Serum bakır konsantrasyonunun normalden yüksek oluşuna ne denir?
385) Serum bakır konsantrasyonunun normalden düşük oluşuna ne denir?
386) Bakır metabolizması hastalıkları nelerdir?
387) Menkes’ kinky hair sendromu hangi mineral metabolizması bozukluğudur?
388) Wilson hastalığı hangi mineral metabolizması bozukluğudur?
389) Vücutta demirin dağılımı nasıldır?
390) Demirin organizmadaki işlevleri nelerdir?
391) Demir kanda ne ile taşınır?
392) Demir depolarda ne yapısında bulunmaktadır?
393) Erişkin sağlıklı bir insanda demir konsantrasyonu yaklaşık olarak nedir?
394) Serum demir konsantrasyonunun normalden yüksek oluşuna ne denir?
395) Serum demir konsantrasyonunun normalden düşük oluşuna ne denir?
396) Çinko organizmada en bol olarak nerede bulunur?
397) Çinkonun organizmadaki işlevleri nelerdir?
398) Çinko eksikliği hangi durumlarda ortaya çıkabilir?
399) Çinko eksikliğinin belirtileri nelerdir?
400) Çinko eksikliği ile ilgili klinik durum nedir?
401) Akrodermatitis enteropatika hangi mineral eksikliği ile ilgili klinik durumdur?
402) Kobalt hangi vitamin yapısı için gerekli iz elementtir?
403) B12 vitamini yapısı için gerekli iz element nedir?
9
404) Kobaltın organizmadaki işlevleri nelerdir?
405) Molibdenin organizmadaki işlevleri nelerdir?
406) Mangenezin organizmadaki işlevleri nelerdir?
407) Kadmiyumun organizmadaki olası etkisi nedir?
408) Lityumun klinik için önemi nedir?
409) Klinikte manik depresif psikoz tedavisinde kullanılan iz element nedir?
410) Selenyumun organizmadaki işlevleri nelerdir?
411) Glutatyon peroksidazın önemli bileşeni olan iz element nedir?
412) Kromun organizmadaki olası etkileri nelerdir?
413) Nikelin organizmadaki olası etkileri nelerdir?
414) Vanadyumun organizmada olası rolü nedir?
415) Arseniğin organizmadaki olası etkileri nelerdir?
416) Silisyumun organizmadaki olası etkileri nelerdir?
417) Borun organizmadaki olası etkisi nedir?
419) Kükürt organizmada hangi bileşiklerin yapısında bulunur?
420) İyot hangi hormonların bileşenidir?
421) İyot yemezliğinde hangi klinik durum ortaya çıkar?
422) Endemik guatr hangi iz elementin yetmezliğinde ortaya çıkar?
423) Diş gelişmesinde rolü olan iz element nedir?
424) Porfirinler ne tür maddelerdir?
425) Porfirin halka sisteminin en basit temel maddesi nedir?
426) Porfin halka sistemi nasıl oluşur?
427) Porfin halka sistemindeki pirol halkalarına çeşitli yan zincirlerin eklenmesiyle ne oluşur?
428) Porfirin halka sisteminde bulunan küçük takılar nelerdir?
429) Porfirin halka sisteminde bulunan büyük takılar nelerdir?
430) Porfirinlerin isimlendirilmelerinde ve sınıflandırılmalarında belirleyici olan nedir?
431) Üç ana porfirin türü nelerdir?
432) Metalloporfirinler nasıl oluşur?
433) En yaygın olarak bulunan biyolojik metalloporfirinler nelerdir?
434) Eritrositlerde bulunan ve kana kırmızı rengini veren hemoglobinin yapısında bulunan
demir-porfirin bileşiği nedir?
435) Hem kimyasal yapı olarak ne tür bileşiktir?
436) Hem hangi bileşiklerin yapısında bulunur?
437) Bitkilere yeşil rengini veren magnezyum-porfirin bileşiği nedir?
438) Klorofil kimyasal yapı olarak ne tür bileşiktir?
439) Hem biyosentezi için temel öncül nedir?
440) Hem biyosentezinde ilk reaksiyon hücrenin hangi bölümünde gerçekleşir?
441) Hem biyosentezinde son üç reaksiyon hücrenin hangi bölümünde gerçekleşir?
442) Hem biyosentezinde ilk reaksiyon nedir?
443) Hem biyosentezinde ilk reaksiyonu katalizleyen enzim ve koenzimi nedir?
444) Hem biyosentezinde ilk reaksiyonu katalizleyen enzimin önemi nedir?
445) Hem biyosentezinde ikinci reaksiyon nedir?
446) Hem biyosentezinde ikinci reaksiyonu katalizleyen enzim ve koenzimi nedir?
447) Hem biyosentezinde dört molekül porfobilinojenden üroporfirinojen III oluşumunda
etkili enzimler nelerdir?
448) Hem biyosentezinde üroporfirinojen III’den koproporfirinojen III oluşumunu
katalizleyen enzim nedir?
449) Hem biyosentezinde koproporfirinojen III’den protoporfirinojen IX oluşumunu
katalizleyen enzim nedir?
450) Hem biyosentezinde protoporfirinojen IX’dan protoporfirin IX oluşturan enzim nedir?
10
451) Hem biyosentezinde protoporfirin IX içerisine demir yerleşimini katalizleyen enzim
nedir?
452) Hem kendi biyosentez yolunda hangi enzimin feedback inhibitörüdür?
453) Hem biyosentez yolunda hem’in oluştuğu son reaksiyon hücrenin hangi bölümünde
gerçekleşir?
454) Hem’in globin ile birleşerek hemoglobin oluşturması hücrenin hangi bölümünde
gerçekleşir?
455) İnsanlarda hem biyosentezinde görevli bazı enzimlerde genetik defekt olması halinde
hangi klinik durumlar ortaya çıkar?
456) Porfiriyalar diye neye denir?
457) Porfiriyaların ortaya çıkış nedeni nedir?
458) Porfiriyalarda en sık belirti nedir?
459) Pb zehirlenmesinde etkilenen nedir?
460) Hemoglobin nedir?
461) %g olarak kandaki hemoglobin konsantrasyonunun normal değeri yaklaşık nedir?
462) Potasyum feri siyanür kullanarak yapılan hemoglobin miktar tayini sırasında oluşan ve
kolorimetrik olarak ölçülen bileşik nedir?
463) Hemoglobin molekülünde kaç hem kaç globin bulunur?
464) Hemoglobindeki hem’lerin içerdiği porfirin ve iyon nelerdir?
465) Bir hemoglobin molekülü kaç molekül oksijen taşıyabilir?
466) Hemoglobinin globin kısmında bulunabilecek polipeptid zincir türleri nelerdir ve amino
asit sayıları nedir?
467) Hemoglobinin globin kısmında toplam kaç polipeptid zincir bulunur?
468) İnsanda fizyolojik (normal) hemoglobinler nelerdir?
469) HbA1’de globindeki polipeptid zincirler nelerdir?
470) HbA2’de globindeki polipeptid zincirler nelerdir?
471) HbF’de globindeki polipeptid zincirler nelerdir?
472) Sağlıklı erişkin insan kanında en fazla bulunan hemoglobin nedir?
473) Sağlıklı yenidoğan insan kanında en fazla bulunan hemoglobin nedir?
474) Glikozile hemoglobinler nasıl oluşur?
475) Glikozile hemoglobinlerin en sık rastlananı nedir?
476) HbA1c, erişkin sağlıklı insanda total hemoglobinin % kaçını oluşturur?
477) İnsan kanında rastlanan anormal hemoglobinlerin önemli bazıları nelerdir?
478) İnsan kanında HbS bulunması hangi klinik duruma neden olur?
479) İnsanda orak hücreli anemi ortaya çıkmasının nedeni nedir?
480) HbH ve HbBart hangi hastaların kanında saptanır?
481) Hemoglobin bileşikleri nelerdir?
482) Oksihemoglobin nedir?
483) Oksihemoglobinde oksijen hemoglobin yapısının hangi kısmına bağlanmıştır?
484) Oksihemoglobin oluşması hangi olayın sonucudur?
485) Oksihemoglobinden oksijenin ayrılması olayı nedir?
486) Siyanoz nedir?
487) Bazı insanlarda bazen gözlenen siyanozun nedeni nedir?
488) Karbaminohemoglobin nedir?
489) Karbaminohemoglobinde karbondioksit hemoglobin yapısının hangi kısmına
bağlanmıştır?
490) Kanda karbondioksit hangi hallerde ve hangi oranlarda taşınır?
491) Karboksihemoglobin nedir?
492) Karboksihemoglobinde karbonmonoksit hemoglobin yapısının hangi kısmına
bağlanmıştır?
11
493) Karbonmonoksit zehirlenmesinde tırnak dipleri ve mukozaların görünümü nasıldır?
494) Methemoglobin nedir?
495) Sulfhemoglobin nedir?
496) Kadavraların kan toplanan yerlerinde görülen yeşil renkli lekeler buralarda ne
oluşmasının sonucudur?
497) Azotmonoksithemoglobin nedir?
498) Siyanhemoglobin nedir?
499) Eritrositlerin parçalanmasıyla serbestleşen hemoglobin nerede yıkılır?
500) Hemoglobinin hem kısmının yıkılmasıyla oluşan nedir?
501) İndirekt bilirubin nasıl oluşur?
502) İndirekt bilirubinin diğer adı nedir?
503) İndirekt bilirubinin karakteristikleri nelerdir?
504) Direkt bilirubin nasıl oluşur?
505) Direkt bilirubinin diğer adı nedir?
506) Direkt bilirubinin karakteristikleri nelerdir?
507) İdrara geçebilen bilirubin hangi tür bilirubindir?
508) Bilirubin tayin yöntemleri nelerdir?
509) Erişkin sağlıklı insanda serum total bilirubinin normal değeri yaklaşık nedir?
510) Hiperbilirubinemi nedir?
511) Serum serbest (indirekt) bilirubin düzeyi artışı hangi durumlarda saptanır?
512) Serum konjuge (direkt) bilirubin düzeyi artışı hangi durumlarda saptanır?
513) Miyoglobin nedir?
514) Miyoglobinin yapısı nasıldır?
515) Bir miyoglobin molekülü kaç oksijen molekülü bağlayabilir?
516) Miyoglobinin işlevi nedir?
517) Miyoglobinüri nedir?
518) Kanda miyoglobin artması neyin belirtisi olabilir?
519) Sitokromlar nedir?
520) Sitokromlar hangi karakteristiklerine göre sınıflandırılır?
521) Bilinen sitokromlar nelerdir?
522) Nükleotidler nelerden yapılmıştır?
523) Nükleozidler nelerden yapılmıştır?
524) Nükleozidlerdeki/nükleotidlerdeki şekerler nelerdir?
526) Nükleotidlerin/nükleozidlerin yapısında en fazla bulunan pirimidin bazları nelerdir?
527) Nükleotidlerin/nükleozidlerin yapısında en fazla bulunan pürin bazları nelerdir?
528) Sıklıkla rastlanan pirimidin nükleozidleri nelerdir?
529) Sıklıkla rastlanan pürin nükleozidleri nelerdir?
530) Sıklıkla rastlanan pirimidin mononükleotidleri nelerdir?
531) Sıklıkla rastlanan pürin mononükleotidleri nelerdir?
532) Sıklıkla rastlanan pirimidin dinükleotidleri nelerdir?
533) Sıklıkla rastlanan pürin dinükleotidleri nelerdir?
534) Sıklıkla rastlanan pirimidin trinükleotidleri nelerdir?
535) Sıklıkla rastlanan pürin trinükleotidleri nelerdir?
536) DNA yapısında rastlanan pirimidin mononükleotidleri nelerdir?
537) DNA yapısında rastlanan pürin mononükleotidleri nelerdir?
538) RNA yapısında rastlanan pirimidin mononükleotidleri nelerdir?
539) RNA yapısında rastlanan pürin mononükleotidleri nelerdir?
540) Nükleotidlerin fonksiyonları nelerdir?
541) Pürin nükleotidlerinin de novo biyosentezi için öncül moleküller nelerdir?
542) Pürin nükleotidlerinin de novo biyosentezi için öncül amino asitler nelerdir?
12
543) İnsan ve diğer memelilerde pürin nükleotidleri niçin sentezlenirler?
544) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinde basamaklar nelerdir?
545) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinde ilk basamak nedir?
546) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinde ilk basamakta oluşan nedir?
547) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezini başlatan reaksiyonu katalizleyen enzim nedir?
548) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezine ilk katılan amino asit nedir?
549) Azaserin pürin nükleotidlerinin de novo sentezinde hangi amino asidin katıldığı
reaksiyonları inhibe eder?
550) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezine katılan vitamin nedir?
551) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinde pürin halkasının atomlarına sağlayan bileşikler
nelerdir?
552) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinde IMP’tan AMP oluşumunda gerekli enerjiyi
sağlayan nedir?
553) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinde IMP’tan AMP oluşumunda görevli enzimler
nelerdir?
554) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinde IMP’tan AMP oluşumunda kullanılan amino
asit nedir?
555) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinde IMP’tan AMP oluşumu sırasında ayrılan
bileşik nedir?
556) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinde IMP’tan GMP oluşumunda gerekli enerjiyi
sağlayan nedir?
557) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinde IMP’tan GMP oluşumunda görevli enzimler
nelerdir?
558) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinde IMP’tan GMP oluşumunda kullanılan amino
asit nedir?
559) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinde riboz-5-fosfattan AMP oluşması için toplam
kaç yüksek enerjili fosfat bağı gerekir?
560) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinde riboz-5-fosfattan GMP oluşması için toplam
kaç yüksek enerjili fosfat bağı gerekir?
561) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinin düzenlenmesinde en önemli düzenleyici hangi
bileşiğin konsantrasyonudur?
562) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinin düzenlenmesinde PRPP oluşumunu inhibe
edenler nelerdir?
563) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinin düzenlenmesinde AMP, GMP ve IM neyin
oluşumunu inhibe ederler?
564) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinin düzenlenmesinde XMP oluşumunu inhibe
eden nedir?
565) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinin düzenlenmesinde GMP nelerin oluşumunu
inhibe eder?
566) Pürin nükleotidlerinin de novo sentezinin düzenlenmesinde AMP nelerin oluşumunu
inhibe eder?
567) Pürin nükleotidlerinin kurtarılma yolunda AMP, IMP ve GMP oluşumu için ne gerekir?
568) Pürin nükleotidlerinin kurtarılma yolunda AMP oluşumunu katalizleyen enzim nedir?
569) Pürin nükleotidlerinin kurtarılma yolunda IMP oluşumunu katalizleyen enzim nedir?
570) Pürin nükleotidlerinin kurtarılma yolunda GMP oluşumunu katalizleyen enzim nedir?
571) Pürin nükleozid monofosfatlarının nükleozid difosfatlara dönüşümünü katalizleyen
enzimler nelerdir?
572) Pürin nükleozid difosfatlarının nükleozid trifosfatlara dönüşümünü katalizleyen enzimler
nelerdir?
13
573) Pürin nükleozid monofosfatlarının nükleozid difosfatlara ve nükleozid trifosfatlara
dönüşümünü katalizleyen enzimler fosfat kaynağı olarak ne kullanırlar?
574) Pürin deoksiribonükleotidlerinin biyosentezinde ribonükleozid difosfatları
deoksiribonükleozid difosfatlara dönüştüren enzim nedir?
575) Pürin deoksiribonükleotidlerinin biyosentezinde ribonükleozid difosfatları
deoksiribonükleozid difosfatlara dönüştüren enzim kofaktör olarak ne kullanır?
576) Pürin biyosentezi inhibitörleri nelerdir?
577) Pürin biyosentezi için gerekli olan folat biyosentezi inhibitörleri nelerdir?
578) Pürin nükleotidlerinin yıkılımı hangi enzim etkisiyle başlar?
579) Pürin nükleotidlerinin yıkılımı sonunda ne oluşur?
580) Pürin nükleotidlerinin yıkılışının son aşamasında görevli enzim nedir?
581) Allopurinol pürin nükleotidlerinin yıkılışında görevli hangi enzimi inhibe eder?
582) Pürin nükleotidlerinin yıkılışının son aşamasında görevli enzim inhibe eden nedir?
583) Pürin nükleotidlerinin yıkılışında görevli hangi enzim süperoksit radikali oluşumuna
neden olabilir?
584) Pürin nükleotid metabolizması bozuklukları nelerdir?
585) Gut, ne metabolizması bozukluğudur?
586) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde ana evreler nelerdir?
587) Sitidin fosfatlar, deoksisitidin fosfatlar ve timidin nükleotidlerinin sentezinde ana bileşik
nedir?
588) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde ilk reaksiyon nedir?
589) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde ilk reaksiyon hücrenin hangi bölümünde
gerçekleşir?
590) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde ilk reaksiyonu katalizleyen enzim nedir?
591) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezine ilk katılan amino asit nedir?
592) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde ilk reaksiyonda oluşan nedir?
593) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde ilk oluşan halkalı yapı nedir?
594) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde pirimidin halkasının atomlarını sağlayan
bileşikler nelerdir?
595) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde pirimidin halkasının bazı atomlarını
sağlayan amino asitler nelerdir?
596) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde PRPP hangi ara ürünle reaksiyonlaşır?
597) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde ilk oluşan nükleotid nedir?
598) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde UMP’ın UDP’a ve UTP’a dönüşümünü
katalizleyen enzimler nelerdir?
599) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde UMP’ın UDP’ta ve UTP’a dönüşümünde
fosfat vericisi olarak kullanılan nedir?
600) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde CTP hangi bileşiklerden sentezlenir?
601) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde UTP ve glutaminden CTP sentezlenmesi
hangi enzim tarafından katalizlenir?
602) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde UTP ve glutaminden CTP sentezlenmesi
için gerekli enerji hangi molekülden sağlanır?
603) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde dUMP hangi bileşiklerden sentezlenir?
604) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde CDP’tan dCDP ve UDP’tan dUDP
oluşumunu katalizleyen hangi enzimdir?
605) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde dUMP’tan dTMP oluşumunu katalizleyen
hangi enzimdir?
606) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde dUMP’tan dTMP oluşumun için metil
grubu sağlayıcısı nedir?
14
607) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde dUMP’tan dTMP oluşumunda hangi
vitamin rol alır?
608) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde görevli enzimlerden hangileri allosterik
olarak düzenlenebilen enzimlerdir?
609) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde karbamoil fosfat sentetaz II’yi allosterik
olarak inhibe eden nedir?
610) Pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde aspartat transkarbamoilazı allosterik
olarak inhibe eden nedir?
611) UMP pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde hangi enzimi allosterik olarak inhibe
eder?
612) CTP pirimidin nükleotidlerinin de novo sentezinde hangi enzimi allosterik olarak inhibe
eder?
613) Pirimidin nükleotidlerinin kurtarılma yolunda serbest pirimidin bazlarından pirimidin
nükleotidlerinin sentezinde görevli enzimler nelerdir?
614) Pirimidin biyosentezi inhibitörleri nelerdir?
615) 5-fluorouracil ve 5-fluorocytosine pirimidin biyosentezinde hangi enzimi inhibe ederler?
616) Pirimidin nükleotidlerinin yıkılışında nükleotidleri nükleozidlere dönüştüren enzim
nedir?
617) Pirimidin nükleotidlerinin yıkılışında nükleozidlere etkili enzim nedir?
618) Pirimidin nükleotidlerinin yıkılışında sitozine etkili enzim nedir?
619) Pirimidin nükleotidlerinin yıkılışında sitozin önce hangi pirimidin bazına dönüştürülür?
620) Pirimidin nükleotidlerinin yıkılışında sitozini urasile dönüştüren enzim nedir?
621) Pirimidin nükleotidlerinin yıkılışı yolunda urasil ve timin bazlarından oluşan son ürünler
nelerdir?
622) Pirimidin katabolizmasının son ürünleri nelerdir?
623) β-alanin, CO2, NH3 ve β-aminoizobutirat beraberce hangi bileşiklerin son ürünleridirler?
624) Pirimidin azotunun atılımı memelilerde hangi madde halinde olur?
625) Pirimidin metabolizması bozukluğu nedir?
626) Orotik asidüri ne metabolizması bozukluğudur?
627) Orotik asidürinin nedeni nedir?
628) Orotik asidüri ne demektir?
629) Orotik asidüride karakteristik klinik bulgular nelerdir?
630) Hücre yaşam döngüsünün evreleri nelerdir?
631) Hücre yaşam döngüsünde DNA sentezinin olduğu evre hangi evredir?
632) DNA replikasyonu nedir?
633) DNA replikasyonunda kalıp olarak görev gören kol kangi yönde okunur?
634) DNA replikasyonu replikasyon çatallarında hangi yönde ilerler?
635) E.coli’nin DNA molekülünün aşamaları nelerdir?
636) DNA replikasyonunda helikaz enziminin rolü nedir?
637) DNA replikasyonu için DNA çift heliksinin kıvrımlarını açan enzim nedir?
638) DNA replikasyonunda DNA çift heliksinin kıvrımları açıldıktan sonra rol alan ilk enzim
nedir?
639) DNA replikasyonunda primaz enziminin rolü nedir?
640) DNA replikasyonunda DNA polimerazların rolü ne zaman başlar?
641) DNA replikasyonunda DNA polimerazların rolü nedir?
642) DNA replikasyonunda dNTP’lardan dNMP’ların girişini sağlayan enzimler nelerdir?
643) DNA replikasyonunda DNA zinciri uzaması hangi şeritte devamlı olur?
644) DNA replikasyonunda DNA zinciri uzaması hangi şeritte kesintili olur?
645) DNA replikasyonunda geciken şerit üzerinde oluşan küçük nükleotid parçalarına ne
denir?
15
646) DNA replikasyonunda okazaki parçaları nedir?
647) DNA replikasyonunda ara ürünler nelerdir?
648) DNA replikasyonunda okazaki parçalarının sentezi bittikten sonraki aşamada ne olur?
649) DNA replikasyonunda zincirden RNA primerinin çıkarılmasını sağlayan nedir?
650) DNA replikasyonunda DNA ligazın görevi nedir?
651) DNA replikasyonunda çentikleyici ve çentikleri kapatıcı enzimlere beraberce ne denir?
652) DNA replikasyonunda topoizomerazlar denen enzimler nelerdir?
653) DNA replikasyonunda çentik kapatıcı enzim nedir?
654) DNA replikasyonunda DNA girazın görevi nedir?
655) DNA replikasyonunda replike olmuş DNA’nın doğal haline kıvrılmasına yardımcı olan
nedir?
656) Prokaryotlarda DNA polimeraz tipleri nelerdir?
657) Ökaryotlarda DNA polimeraz tipleri nelerdir?
658) DNA replikasyonu inhibitörlerinden bazıları nelerdir?
659) Gen ifadesi (gen ekspresyonu) nedir?
660) Transkripsiyon nedir?
661) Bir RNA molekülü hangi yönde sentezlenir?
662) RNA sentezi için nelere gereksinim vardır?
663) E.coli’de RNA polimerazın yapısı nasıldır?
664) RNA polimeraz için sigma (σ) faktörünün rolü nedir?
665) Prokaryotlarda ve ökaryotlarda yeni sentezlenen RNA molekülünde ilk ribonükleotid
nedir?
666) RNA sentezi sırasında DNA heliksi kaç baz çifti kadar açılır?
667) Transkripsiyonun sonlanması ile ilgili olarak ileri sürülen mekanizmalar nelerdir?
668) Transkripsiyon sonunda oluşan RNA’lar ne diye adlandırılırlar?
669) Primer RNA’ların işlev görecek olgun RNA haline gelmesi sürecine ne denir?
670) Ökaryotlarda hücre çekirdeğinde bulunan RNA’lar ne olarak adlandırılırlar?
671) hnRNA’dan mRNA oluşumu hangi işlemleri kapsar?
672) Primer rRNA’nın işlenmesi hangi işlemleri kapsar?
673) Transkripsiyon inhibitörleri nelerdir?
674) Translasyon nedir?
675) Protein sentezi için gerekenler nelerdir?
676) Bir proteinin amino asit sırasını belirleyen kodu (şifreyi) içeren nedir?
677) mRNA’yı oluşturan nükleotid dizisinde her üç bazlık dizi ne olarak adlandırılır?
678) mRNA üzerindeki kodonların işlevi nedir?
679) tRNA’nın işlevi nedir?
680) tRNA üzerinde bulunan, mRNA’daki kodonları tamamlayıcı üçer bazlık nükleotid
dizilerine ne denir?
682) Kodon nedir?
683) Kodonlar hangi molekül yapısında bulunurlar?
684) Antikodon nedir?
685) Antikodonlar hangi molekül yapısında bulunurlar?
686) Ribozomlar nelerdir?
687) Ribozomlar hücre içinde nerede bulunurlar?
688) Protein sentezi başlayacağı zaman senteze katılacak amino asitler ne şekilde
aktifleşirler?
689) Amino asitlerden aminoaçil-tRNA oluşumunu katalizleyen enzim nedir?
690) Amino asitlerden aminoaçil-tRNA oluşumunu katalizleyen enzim ne gerektirir?
691) Protein sentezi başlarken oluşan başlama kompleksinin bileşenleri nelerdir?
16
692) Protein sentezi başlarken oluşan başlama kompleksinin oluşması için gerekenler
nelerdir?
693) Protein sentezi sırasında polipeptid zincirinin uzaması hangi uçtan hangi uca doğru olur?
694) Protein sentezi sırasında polipeptid zincirin uzamasının sonlanmasına neden olan
kodonlar nelerdir?
695) Bir ribozom saniyede kaç kodon tarar?
696) E.coli’de saniyede kaç protein sentezlenebilmektedir?
697) n sayıda amino asit içeren bir protein sentezi için enerji gereksinimi nedir?
698) Sitoplazmada serbest bulunan poliribozomal partiküller hangi proteinlerin sentezinden
sorumludur?
699) Pürtüklü endoplazmik retikulumun poliribozomları hangi proteinlerin sentezinden
sorumludur?
700) Posttranslasyonel modifikasyonlar nelerdir?
701) Prokaryotlarda translasyon sonunda yeni sentezlenmiş olan polipeptidler hangi kalıntı ile
başlar?
702) Ökaryotlarda translasyon sonunda yeni sentezlenmiş olan polipeptidler hangi kalıntı ile
başlar?
703) Ökaryotlarda translasyon sonunda yeni sentezlenmiş olan polipeptidlerin % kaçının
amino-terminal kalıntılarının amino grupları asetillenir?
704) Yeni sentezlenmiş polipeptid zincirlerinde sinyal dizisi nedir?
705) Yeni sentezlenmiş polipeptid zincirlerinde sinyal dizisinin rolü nedir?
706) Yeni sentezlenmiş polipeptid zincirlerinde sinyal dizisinin çıkarılmasını sağlayan
enzimler nelerdir?
707) Protein hedeflenmesi nedir?
708) Yeni sentezlenmiş polipeptid zincirlerinde sinyal dizisinin çıkarılması ve özel yerlerine
taşınmasına beraberce ne denir?
709) Protein hedeflenmesi olasılıkla nerede başlar?
710) Yeni sentezlenmiş polipeptid zincirlerinde hangi aminoasit kalıntıları fosforillenebilir?
711) Kan pıhtılaşma proteinlerinden protrombin oluşumunda hangi posttranslasyonel
modifikasyon önemlidir?
712) Prokollajenden kollajen oluşumunda hangi posttranslasyonel modifikasyon önemlidir?
713) Yeni sentezlenmiş polipeptid zincirlerinde hangi aminoasit kalıntılarına karbonhidrat yan
zincirler bağlanabilir?
714) Protein hedeflenmesinde anahtar rol oynayan posttranslasyonel modifikasyon nedir?
715) Glikozillenme hangi proteinlerin oluşumunda sıklıkla gerçekleşen posttranslasyonel
modifikasyondur?
716) Serum proteinleri, immünoglobulinler, kollajen, membran proteinlerinin oluşumunda
sıklıkla gerçekleşen posttranslasyonel modifikasyon nedir?
717) Yeni sentezlenmiş polipeptid zincirlerinde hangi aminoasit kalıntılarına izoprenil
grupları eklenebilir?
718) İzoprenil gruplarının eklenmesiyle modifiye edilmiş önemli bazı proteinler nelerdir?
719) Bazı membran proteinlerine eklenmiş izoprenil gruplarının olası görevi nedir?
720) Ras onkogen ve proto-onkogen ürünleri, G proteinleri, nükleer matrikste bulunan
laminlerin oluşumunda sıklıkla gerçekleşen posttranslasyonel modifikasyon nedir?
721) Yeni sentezlenmiş bazı protein zincirlerine prostetik grup bağlanması ne zaman olur?
722) İnsülin, tripsin ve kimotripsin gibi protezların aktif formlarının oluşumunda sıklıkla
gerçekleşen posttranslasyonel modifikasyon nedir?
723) Protein polipeptid zincirinin katlanması hangi uçtan başlayarak olur?
724) Protein polipeptid zincirinin katlanması ile ilgili görüşler nelerdir?
17
725) Protein polipeptid zincirinin katlanması ile ilgili olduğu ileri sürülen moleküler yapılar
nelerdir?
726) Moleküler şaperonlar nedir?
727) Moleküler şaperonların hangi olaylarda rolleri vardır?
728) Pürtüklü endoplazmik retikulum ribozomları tarafından sentez edilen bazı proteinlerin
son görev noktaları için paketlenmesi ve transfer edilmesi nerede olur?
729) Gen ifadesinin düzenlenmesi hangi aşamalarda olur?
730) Prokaryotlarda protein sentezinin kontrolü hangi düzeylerde olur?
731) Gen ifadesinin transkripsiyon düzeyinde düzenlenmesi ne ile açıklanır?
732) Operon modeli nedir?
733) Operon modelinde kromozomlardaki genlerin fonksiyonlarına göre çeşitleri nelerdir?
734) Protein sentezinin transkripsiyon düzeyinde kontrolü hangi şekillerde olur?
735) Ökaryotlarda protein sentezinin kontrolü hangi düzeylerde olur?
736) Protein sentezinin translasyon düzeyinde kontrolü nasıl sağlanır?
737) Protein sentezinin translasyon düzeyinde kontrolünde yapısı tam bilinmeyen bir
inhibitörün birikmesinin etkisi nedir?
738) Protein sentezinin translasyon düzeyinde kontrolünde mRNA üzerinde ribozomların
yoğun olmasının etkisi nedir?
739) E.coli-lac operon sistemi protein sentezinin transkripsiyon düzeyinde kontrolünün hangi
şekline örnektir?
740) E.coli-triptofan operon sistemi protein sentezinin transkripsiyon düzeyinde kontrolünün
hangi şekline örnektir?
Doç. Dr. Mustafa ALTINIŞIK
18
Download