121-hasta transfer formu

advertisement
HASTA TRANSFER FORMU
KODU: HB.FR.121
YAYIN TARİHİ: OCAK 2013
REVİZYON NO: 01
REVİZYON TARİHİ: 04.01.2016
Hasta Adı Soyadı
Tanı:
Kan Grubu:
Transfer Nedeni:
SAYFA NO: 1/1
Transfer Edileceği Klinik / Ameliyathane :
Klinikten / Ameliyathaneden Ayrıldığı Tarih/Saat
……./….../……….
……..:……..
Kliniğe / Ameliyathaneye Kabul Edildiği Tarih/Saat
……./……./……….
……….:……..
TRANSFER NOTLARI
□ Açık
VİTAL BULGULAR
Ates:
Tansiyon:
BİLİNÇ
□ Konfüze
DURUMU
□ Kapalı
Saat:
Nabız:
Solunum:
Saat:
Alerjileri:
□ Yok
□ Var .............................
Kronik Hastalıkları: □ Yok
□ Var ..............................
Bulasıcı Hastalık: □ Yok
□ Var .............................. İsitme Bozukluğu: □ Yok
□ Var ..............................
Görme Bozukluğu: □ Yok
□ Var ..............................
Bu bölümü SEZERYAN SERVİSleri dolduracaktır.
Gestasyon Yası :…………………………………………. .
Bebeğin Kilosu : …………………………………………….
Doğum Sekli : ……………..……………………….. …..
Anne Kan Grubu : ……………………………………………
Cinsiyet.
: …………………………………….. …..
TAKILIŞ TARİHİ
İNVAZİV GİRİŞİMLER
YOK:
IV KATATER:
SANTRAL KATATER:
GÖĞÜS TÜPÜ:
DREN:
NAZOGASTRİK TÜP:
ÜRİNER KATATER:
DİĞER:
İLAÇ
DOZU
SAATİ
HASTAYA BİRİMDE
UYGULANAN TEDAVİLER
DEVAM ETMEKTE OLAN
PERFÜZYON VE TEDAVİLER
ADI
HASTA İLE VERİLEN
EKİPMAN/EŞYA
Geri İadeli
□
□ Yok
□ Var
□
□
TESLİM EDİLEN EVRAK
□ Hasta Dosyası sureti
EKLENMEK İSTENEN / DİKKAT
EDİLECEK KONULAR
Hastayı Teslim Eden Sağlık Personeli
□ Epikriz □
Tetkikler
□ Adli Vaka Formu
□ Diğer ...............
Hastayı Teslim Alan Sağlık Personeli
NOT: 1.Bu form kurum içi ve ek binalar arası hasta transferlerinde ve Acil Ünitesinden Kliniklere hasta transferlerinde ilgili Sağlık Personeli tarafından
doldurularak kullanılır.
2.Bu form 2 nüsha (fotokopili) doldurulur. 1. Nüsha hasta ile beraber transfer edilen yere verilir, 2. nüsha ise hastanın kendi kliniğinde saklanır.
Download