SOSYAL BİLGİLER

advertisement
MATEMATİK
1.‘’on bin bir’’ sayısının rakamla yazılışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. 101
B. 1001
C. 10 001
D. 100 001
2. 72 960 > 72 A60 ifadesinde A’nın yerine
yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?
A. 15
B. 21
C. 28
D. 36
3. ‘’0, 1, 4, 5’’ rakamlarının tümü birer kez
kullanılarak yazılabilen 4 basamaklı en büyük ve en
küçük doğal sayıların toplamı kaçtır?
A. 5389
B. 5880
C. 6455
D. 7910
4.
2
3
129
5
65
9
35
17
Yukarıdaki örüntüde kuralı bozan sayının yerine
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. 19
B. 33
C. 61
D. 119
A.
B.
C.
D.
1998
1994
1990
1986
7. Bir bölme işleminde bölen 4, kalan 3 hangi sayı
bu kurala uymaz?
A. 123
B. 447
C. 651
D. 744
8. 400g’lık 8 tane paketin toplam kütlesi, 4 kg’lık
bir paketin kütlesinden ne kadar eksiktir?
A. 1kg
B. 600g
C. 100g
D. 800g
9. Bir aile yardım için ayırdığı paranın 2/9’sini bir
yardım vakfına 3/9’ünü ise fakir bir aileye verdi.
Geriye kalan 800 YTL’yi de Mehmetçik Vakfına
bağışladı. Bu ailenin yaptığı yardımın toplamı ne
kadardır?
A. 1800 YTL
B. 2200 YTL
C. 2600 YTL
D. 3200 YTL
10. Aşağıdaki sayı doğrularında yer alan M
noktalarından hangi seçenekteki diğerlerinden
daha büyük bir kesri ifade eder?
M
A.
0
1
B.
M
2
C.
5. Dört basamaklı rakamları farklı en küçük sayı ile
beş basamaklı rakamları farklı en büyük sayının
toplamı kaçtır?
A. 99877
B. 99788
C. 101 022
D. 120 876
6. iki kardeşin yaşları farkı 12’dir. 2006 yılında bu
iki kardeşin yaşları toplamı 28 olduğuna göre
büyük kardeşin doğum yılı nedir?
1
M
3
2
D.
2
3 M
11. 48,25 ondalık kesrinde basamak değeri en
büyük olan rakam hangisidir?
A. 2
B. 4
C. 5
D. 8
12. “Üç yüz üç tam yüzde üç ” kesri
aşağıdakilerden hangisidir?
A. 303,03
B. 33,3
C. 303,003
D. 330,03
3-)Maddeler katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler.
Katı, sıvı ve gazlar farklı özelliklere sahiptir.
13. Bir üçgenin iç açıları 60’ar derecedir. Bu
üçgenin çeşidi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A. Eşkenar üçgen
B. İkizkenar üçgen
C. Çeşitkenar üçgen
D. Üçüzkenar üçgen
A
68
14.
B
C
Yukarıdaki üçgende B ve C açılarının ölçüleri
birbirine eşittir. Buna göre B açısının ölçüsü kaç
derecedir?
A.44
B.56
C.78
D.86
15. Kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 3 sıra
tel çekilmiştir. Harcanan telin miktarı 540 m
olduğuna göre bu bahçenin bir kenarının uzunluğu
kaç metredir?
A. 30
C. 45
Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
A- Katılar bulundukları kabı her zaman
doldururlar.
B- Sıvıların belli hacimleri yoktur.
C- Gazlar bulundukları kabı doldurur.
D- Gazların kütlesi yoktur.
B.38
D. 90
FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI
1-)Kalbimizin sesini dinlemeye yarayan alete
verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A-Stetoskop
B- Termometre
C-Teleskop
D-Projeksiyon
2-)Aşağıdaki davranışlardan hangisi, iskelet ve kas
sağılığımızı olumsuz etkiler?
A-Düzenli spor yapmak
B-Uyurken sır üstü yatmak
C- Bol su içmek
D-Ani hareketlerde bulunmak
4-)Aşağıdaki karışım ve ayrıştırma tekniklerinin
eşleştirilmesinden hangisi yanlıştır?
A- Kum ve demir tozu-Mıknatısla ayırma
B- Tuz ve su –Buharlaştırma
C- Kum ve çakıl – Yüzdürme
D- Mercimek ve su- Süzme
5-)Bisiklet süren Ahmet, önüne çıkan kediye
çarpmamak için bisikletin frenini sıkıyor.
Bu olayda kuvvetin hangi etkisi gözlenir?
A- Hareket ettirme
B- Döndürme
C- Durdurma
D- Hızlandırma
6-) l- Bir cismi hareket ettirmek için kuvvet
gereklidir.
ll- Kuvvet itme veya çekmedir.
Yukarıdaki bilgilerle ilgili olarak, aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A- Yalnız l doğru
B- Yalnız ll doğru
C- Her ikisi de yanlış
D- Her ikisi de doğru
7-) I. Koyun
II. Akarsu
III. Televizyon
IV. Rüzgâr
V.Denizdeki dalgalar
Yukarıdaki verilenlerden hangilerinin çıkardığı ses
doğaldır?
A- I, II ve III
B- III, IV ve V
C- I, II, IV ve V
D- I, II, III ve V
8-) I. En büyük ışık kaynağımız güneştir.
II. Işık, çevre kirliliğine sebep olabilir.
III. Titreşim yapan her varlık ses üretir.
Yukarıda verilen bilgilerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
ABCD-
I ve II doğru, III yanlıştır
I ve III doğru, II yanlıştır
I,II ve III doğrudur
II, III doğru I yanlıştır.
9-) Aşağıda verilen Dünya’nın katmanlarından
hangisi, içinde erimiş halde madenler bulundurur?
A- Ağır küre
B- Taş küre
C- Ateş küre
D- Su küre
10-) Dünya’nın şekli aşağıdakilerden hangisine
benzemektedir?
A- Teneke kutu
B- Halı
C- Tepsi
D- Basket topu
11-) I. Su kaynaklarının kirletilmesi
II. Havanın kirletilmesi
III. Toprağın kirletilmesi
Yukarıdakilerden hangileri canlıların hayatını
tehlikeye sokar?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- I, II ve III
12-) I. Boşaltım yapma
II. Büyüme
III. Solunum yapma
IV. Hareket etme
V.Beslenme
VI. Üreme
Yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi canlıların ortak
özelliklerindendir?
A-3
B- 4
C- 5
D- 6
13-) I.Canlıların neslinin devam etmesine üreme
denir.
II. Su, tüm canlılar için gereklidir.
Yukarıda verilen bilgiler için hangisi söylenebilir?
A- Yalnız I doğru
B- Yalnız II doğru
C- Her ikisi de doğru
D- Her ikisi de yanlış
14-) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru
değildir?
A- Elektrik bir enerji türüdür.
B- Elektrik enerjisi başka enerji türlerine
dönüştürülebilir.
C- Akü bir elektrik kaynağıdır.
D- Elektrik enerjisinin insan yaşamına hiçbir
zararı yoktur.
15-) Aşağıda verilenlerden hangisi elektrik
güvenliği için doğru bir davranıştır?
A- Elektrikli araçları fişlerinden takıp çıkararak
çalıştırmak.
B- Elektrikli araçları çalıştırmadan önce kullanım
kılavuzunu okumak.
C- Kırık fişleri kullanmaya devam etmek.
D- Prizlere sivri cicimler sokmak.
SOSYAL BİLGİLER
1) Aşağıda verilen özellilerden hangisi tüm
insanlarda benzer özellik gösterir?
A.
B.
C.
D.
Göz rengi
Yetenekler
Beslenme ihtiyacı
Cinsiyet
2. Kendi kronolojisini hazırlamak isteyen bir
öğrenci hangisine özellikle dikkat etmelidir?
A. Yaşadığı bütün olaylara yer vermelidir.
B. Olayların tarihi gün-ay-yıl olarak
belirtilmelidir.
C. Öğretmenlerin isimleri kronolojide yer
almalıdır.
D. Olayları oluş sırasına göre sıralamalıdır.
3.
Zeynep bir arkadaşı hastalandığında hemen
ziyaret eder ve geçmiş olsun dileklerini iletir.
Doğum gününe bütün arkadaşlarını davet
eder. Kendisi de diğer arkadaşlarının doğum
gününe katılır. Sınavlardan iyi notlar alan
arkadaşlarını tebrik eder. Başarılı olmayan
arkadaşlarını teselli eder.
Bu davranışları sergileyen Zeynep için hangisi
söylenemez?
A. Zeynep çevresindeki insanların
davranışlarına karşı duyarlıdır.
B. Zeynep, çevresindekilerin mutluluk ve
üzüntülerine ortak olmaktadır.
C. Zeynep duygularını gizleyen biridir.
D. Zeynep arkadaşlarının da başarılı olmasını
istemektedir.
4. M. Kemal Atatürk’ ün nüfus cüzdanını incelersek
hangi bilgiyi elde edemeyiz?
A. Doğum yeri ve tarihi
B. Anne ve baba adı
C. Doğduğu evin adresi
D. Kimlik numarası
5. Aşağıdakilerden hangisinin gelenek ve
göreneklere göre yapılması uygun değildir?
A.
B.
C.
D.
Toprağın işlenmesi
Düğünlerimiz
Misafir ağırlama
Bayramlarımız
6. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin
çevremizdeki izlerinden değildir?
A. Zafer anıtları
B. Müzeler
C. Okullar
D. Kurtuluş savaşı gazileri
7. Coğrafi yönlerin belirlenmesinde
aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?
A. Ayın hareketleri
batışı
C. Pusula
B. Güneş’ in doğuşu ve
D. Kutup yıldızı
8. Deprem sırasında diğerlerine göre daha güvenli
olan yerler hangi seçenekte verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
Köprü, üst geçit ve törenler
Asansörler ve merdivenler
Sıra ve dayanıklı eşyaların yanı
Evlerin balkonları
9. I. Garanti belgesinin alınması
II. TSE belgesinin bulunması
III. Ambalajının renkli olması
IV. İhtiyacımız olması
Bir ürünü alırken yukarıda verilenlerden hangisine
dikkat etmeliyiz?
A. I, II, III
B. I, II, IV
C. II, III, IV
D. I, III, IV
10. İhtiyaçlarımız ve isteklerimizle ilgili verilen
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A. İhtiyaçların karşılanması isteklerin
karşılanmasından daha önemlidir.
B. İsteklerimiz her zaman ihtiyaçlarımız
olmayabilir.
C. Önce ihtiyaçlarımızı sonra isteklerimizi
karşılamalıyız.
D. Hem ihtiyaçlarımız hem de isteklerimiz
mutlaka karşılanmalıdır.
11. İnsanlar çok eskilerden günümüze zamanı
belirlemek için pek çok araç geliştirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biri
değildir?
A.
B.
C.
D.
Pusula
Güneş saati
Su saati
Kum saati
12. ‘’ ……………………… takvim güneş yılına,
…………………….. takvim ise ay yılına göre
düzenlenmiştir.’’ cümlesinde noktalı kısımlara
sırayla hangi kelimeler getirilmelidir?
A.
B.
C.
D.
Hicri – miladi
Hicri – aylık
Miladi - hicri
Yıllık – aylık
13. ‘’Sosyal örgütlerin en temel özelliği
yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermelidir. Bu
örgütler hiçbir maddi çıkar gözetmeden insanların
ihtiyaçlarını gidermek için çalışır.’’
Aşağıdakilerden hangisi bu sosyal örgütlerden biri
değildir?
A.
B.
C.
D.
Yeşilay
Kızılay
Akut
Devlet hastaneleri
14. Aşağıdaki yöneticilerden hangisi seçimle
belirlenmez?
A.
B.
C.
D.
Belediye başkanı
Muhtarlıklar
Milletvekilleri
Valiler
15. Aşağıdaki yerleşim birimlerinden hangisinin
yöneticisi muhtardır?
A.
B.
C.
D.
İl
İlçe
Köy
Büyükşehir
TÜRKÇE
1. Yukarıdaki şiirde annenin hangi yönünden
bahsedilmemiştir?
A. Uyurken bizi yoklaması
B. Bir kabahat işlediğimizde uyarması
C. Rabbimizi tarif etmesi
D. Yavrusunu emzirmesi
2. Şiire göre annemizin ihtiyarlığında ona karşı
görevimiz nedir?
A. Sevgi ve şefkat ile yaklaşmak
B. Güzel evlerde yaşatmak
C. Maddi ihtiyaçlarını karşılamak
D. Huzurevinde rahat yaşamasını sağlamak
3. Şiirde geçen ‘’paylamak’’ kelimesinin
karşılığı hangisidir?
A. Pay vermek
B. Azarlamak
C. Cezalandırmak
D. Ödüllendirmek
4. Şiirde geçen aşağıdaki kelimelerden
hangisinin eş anlamlı karşılığı yoktur?
A. İhtiyar
B. Yavaş
C. Kabahat
D. yaklaşmak
Al çocuğum bu gülü!
Yatağımda uyuyorken
At savaşın üstüne,
Yavaş yavaş yaklaşarak
Başlasın barış günü,
Yoklamaya beni gelen
Coşarak yaşat gülü.
Anneciğim, sensin ancak.
Bir kabahat işler iken
Sevgi ile paylayarak
5.Yukarıdaki dörtlükte geçen altı çizili
kelimelerden hangisinin şiirdeki anlamına göre zıt
anlamlısı yoktur?
A.al
B.barış
C.yaşat
D.gül
Kimdir bana söz söyleyen
Anneciğim, sensin ancak.
Gökte ay parlar iken
5. ‘’yüreği ağzına gelmek’’ deyimi aşağıdaki
duygulardan hangisini anlatmak içindir?
Yıldızlara baktırarak
Rabbimizi tarif eden
Anneciğim, sensin ancak
İhtiyarlık günlerinde
Sevgi ile, şefkat ile
Kimdir beni okşayacak?
Anneciğim, sensin ancak.
(1,2,3,4. Soruları şiire göre cevaplayınız.)
A. Heyecan
B. Korku
B.Sevinç
D.Öfke
FURKAN: TBMM büyük bir coşkuyla açıldı.
İLKAN: Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır.
MAHMUT: Ahmet Cevdet Paşa ilköğretim
okulunda okuyorum.
ZEKİYE: Tüm okullar, Milli Eğitim Bakanlığına
bağlıdır.
7.Öğrencilerden hangisi büyük harf kullanımı
ile ilgili bir yanlışlık yapmıştır?
A.FURKAN
B.İLKAN
C.MAHMUT
D.ZEKİYE
12. ‘’ateş’’ kelimesi hangi cümlede gerçek
anlamında kullanılmıştır?
A.
B.
C.
D.
13. Öğretmenimiz bize ()
()Yardımseverlik () çok büyük bir erdemdir
() derdi()
8. ‘’Aşağı… yukarıy… doğru yürürken
yorulmuştu sevimli ihtiyar. Evin… varmak içindi
tüm çabası. Yanın… hiç ayırmadığı baston…
yalnızlığını paylaştığı bir arkadaş gibiydi.’’
Yukarıdaki cümlede parantez içindeki bölümlere
hangi noktalama işareti kullanılamaz?
A.
B.
C.
D.
Yukarıdaki metinde boşluklara sırasıyla hangi
ekler getirilmelidir?
A.
B.
C.
D.
–e, -e, -den, -e, -i
–den, -e, -den, -e, -i
–e, -den, -i, -e, -den
–den, -e, -e, -den, -I
doruk-gezgin
seyyah-zirve
yürek-kalp
A.
B.
C.
D.
9.Yukarıda eş anlamlılık özelliklerine göre
yapılan eşleştirmelerin doğru olması için hangi
kelimelerin yer değiştirmesi gerekir?
Kocaman ile kalp
Gezgin ile zirve
Doruk ile yürek
İri ile zirve
10. ‘’-cı’’ eki aşağıdaki kelimelerden hangisine
getirildiğinde anlamlı yeni bir kelime meydana
gelmez?
A. Kitap
B.
B.Boya
Nokta
Virgül
İki nokta
Üç nokta
14. ‘’Size gelmek için yola çıktım …………. Yağmur
başlayınca geri döndüm.’’ Cümlesinde noktalı yere
aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilemez?
iri-kocaman
A.
B.
C.
D.
Hastanın ateşi birden yükseldi.
Ateşli bir tartışmanın ortasında kaldık.
Ateş düştüğü yeri yakıyor.
Bir kibrit ateşi koca bir ormanı küle
çevirmişti.
C. Av
D.Çocuk
11.Hangi cümlede karşılaştırma yapılmıştır?
A. Çalışmak ona her zaman gezmekten
daha iyi gelmiştir.
B. Otobüsü kaçırınca sınava yetişemedi
C. Kitap okumadan başarılı olmak bir
hayaldir.
D. Sevgi ve saygı hepimizde olması gereken
duygulardır.
Ne
Fakat
Ama
Ancak
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel yargı
içermez?
A. Kitapların sayfaları arasında keşfedilmemiş
yenidünyalar ararım.
B. Kitap okumayı herkes alışkanlık haline
getirmelidir.
C. ‘’forsa’’ adlı eserin yazarı Ömer
Seyfettin’dir.
D. Ömer Seyfettin’in eserlerini çok beğenirim.
İNGİLİZCE
1. FIND THE WORDS
( Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz )
moon
lake
stars
spring
fish
In ………………………………. , it is hot. You can camp
near the …………………………… .
You can ………………………. , and watch the
……………………….. in the sky. At nights you can
sleep under the tent by the light of the
………………………… .
2. Answer the following questions.
( Aşağıdaki soruları cevaplayınız )
1. What is your name ?
2. How olda re you ?
3. Where are you from
4. What is your father’s name ?
5. What is his job
6. What is your mother’s name ?
7. What is her job ?
Download