İşleri Güzel Yapmak

advertisement
İşleri Güzel Yapmak
[email protected]
Ne dersiniz?
• “Bir gün Resulullah bize namaz
kıldırdı. Sonra namazdan çıkarak:
“Ey Filan! Namazını güzel kılsana!
Hiç namaz kılan kimse, nasıl namaz
kıldığına bakmaz mı? Çünkü namazı
ancak kendisi için kılar. Vallahi ben
önümden nasıl görürsem arkamdan
da öyle görmekteyim” buyurdu.
(Müslim, Salât, 108)
•Güzel iş yapanlara (karşılık
olarak) daha güzeli ve bir de
fazlası
vardır.
Onların
yüzlerine ne bir kara bulaşır,
ne de bir zillet. İşte onlar
cennetliklerdir ve orada ebedî
kalacaklardır
• Yûnus suresi, 26. ayet
• Salih amel işlemeyi müminlere
emreden dinimiz, ne iş yaparsak
yapalım işimizi güzel bir biçimde
yapmayı da emretmiştir.
• Yapılan işin titiz bir biçimde, usul ve
adabına uygun bir biçimde yapılması,
işi yapanın ehliyet sahibi olması,
dinimizce önemli görülmüştür
• Hz. Muhammed (s.a.), işlerini en güzel
biçimde yapardı. Yüce Allah’ın kendisine
vermiş olduğu tebliğ vazifesini en iyi
şekilde
yerine
getirmiş
ve
örnek
yaşantısıyla da İslam’ın nasıl yaşanması
gerektiğini mükemmel bir biçimde ortaya
koymuştur. O, özensizce yapılan işleri
tasvip etmemiş ve ashabını bu konuda
uyarmıştır. Yapılan iş her ne olursa olsun,
onun
güzel
yapılmasını
emreden
Efendimiz, bütün işlerin aynı dikkat ve
titizlikle yapılmasını arzu ederdi. (Müslim,
Cenaiz, 49).
• Peygamberimiz,
Müslümanların
dinin
emirlerini
yerine
getirirken
özenli
olmalarını ve ibadetlerini güzelce yerine
getirmelerini istemiştir.
• Bir kişi Müslüman olur ve yaşantısını
güzelleştirirse, Allah onun daha önce
işlemiş olduğu kötülükleri siler. Ondan
sonra sıra, iyilik ve kötülüğün tartılmasına
gelir. Bir iyilik, ondan yedi yüz kat büyük
iyilik ile, bir kötülük ise sadece kendisiyle
karşılanır; meğerki Allah o kötülüğü
affeder.” (Buhari, İman, 31)
Peygamber
Efendimiz,
davranmayı emretmiştir
işlerde
ölçülü
• Güzel hâl ve ölçülü hareket etmek
peygamberliğin
gerekenlerinden
biridir.” (Tirmizi, Birr ve Sıla, 66)
İş ve amelleri yerine getirirken aşırılıktan
ziyade, devamlılığın daha doğru olduğunu belirterek
şunları söylemiştir
• Doğru
yolu
tutunuz,
işleriniz
ve
ibadetlerinizde
aşırıya
kaçmayınız...
Amellerin Allah’a en sevgili olanı, az olsa
bile devamlı yapılanıdır.”
• (Buhari, Rikak, 18).
• Efendimiz, emin ve dürüst olmanın, iş ahlakı
açısından ne denli önemli olduğunu da şöyle ifade
etmektedir:
• Emin, dürüst, Müslüman tacir,
kıyamet günü şehitlerle beraberdir.”
(İbn Mâce, Ticaret, 1)
• Hz. Aişe annemizin rivayetine göre; Resulullah, mahallelerde
mescitlerin (veya) evlerde namaz kılınan yerlerin yapılmasını
ve bunların temiz tutulup güzel koku sürülmesini
emretmiştir.” “(İbn Mâce, Mesâcid, 9).
• İslam dininde, kadınların ve erkeklerin
fıtratlarına uygun olmak koşuluyla,
cinsiyet farkı gözetilerek, meşru ölçüler
içerisinde süslenmelerine izin verilmiştir.
• Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi
örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik.
Takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma)
elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu
(giysiler),
Allah’ın
rahmetinin
alametlerindendir. Belki öğüt alırlar (diye
onları insanlara verdik)
• A’râf suresi, 26. ayet
• Bir zât:
• “İnsan elbisesinin güzel, ayakkabının güzel
olmasını istiyor?” demiş. Resulullah (s.a.):
“Şüphesiz ki Allah güzeldir; güzelliği sever,
Kibir; hakkı inkâr ve insanları tahkir
etmektir.” buyurmuştur” (Müslim, İman,
147).
• “Hazreti Esma’nın azad ettiği kölesi
Abdullah anlatıyor: “ Esma Hazretleri,
bana yünlü bir cübbe çıkardı, üzerinde
ipekten oluklanmış bir bez vardı. Elbisenin
(ön ve arka) yırtmaçları, bu ipekle dikilip
çevrelenmişti. Esma şöyle dedi: “Bu,
Resulullah’ın cübbesidir; bunu (gelen
misafir ve) elçiler için ve cuma gününde
giyerlerdi.”
• (Buhari, Edebü’l-Müfred, 127).
Sitemize de bekleriz…
www.dinibil.com
22
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

Create flashcards