C ) Tiroid D ) Pankreas

advertisement
TEST
SİSTEMLER – DUYU
ORGANLARI
8.Göz kusurlarından hangisi göz tabakaları ile
ilgili değildir?
1. Hangisi iç kulakta bulunmaz ?
A ) Salyangoz
B ) Ağ tabaka
C ) Yarım daire kanalı
D ) Oval pencere
2. Aşağıdaki göz kusurlarından hangisi
tedavi edilemez?
A ) Renk körlüğü
C ) Astigmat
B ) Miyop
D ) Katarakt
3.Kulağn dengemizi sağlamada görevli kısmı
aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Kulak zarı
B ) Salyangoz
C ) Yarım daire kanalları
D ) Dalız
4. Deriye renk veren hücreler derinin hangi
tabakasında yer alır?
A)
B)
C)
D)
Miyop
Şaşılık
Astigmatizm
Hipermetrop
9.Aşağıdaki yapılardan hangisi karşısındaki tabaka
içinde bulunmaz?
A)
B)
C)
D)
Sarı benek = Ağ tabaka
Ağ tabaka= Retina
Saydam tabaka= Sert tabaka
İris = Damar tabaka
10.Aşağıdakilerden hangisi burnun görevi değildir?
A ) Yemeğin kokusunu almak.
B ) Alınan havayı temizlemek.
C ) Koku algılamak.
D ) Basınç değişmelerini algılamak.
11.Solunum,kalp atışı ,boşaltım gibi olaylar sinir
sisteminin hangi organı tarafından kontrol edilir ?
A ) Beyin
B) Beyincik
C ) Omurilik soğanı D ) Omurilik
A ) Malpiği tabakası
B ) Alt deri
C ) Yağ tabakası
D ) Korun tabakası
5.Aşağıdakilerden hangisi burnun görevi değildir?
A ) Yemeğin kokusunu almak.
B ) Alınan havayı temizlemek.
C ) Koku algılamak.
D ) Basınç değişmelerini algılamak.
6. Göz bebeğinin küçülmesinin nedeni ;
A ) Göze fazla ışık gelmesi.
B ) Göze az ışık gelmesi.
C ) Göz yuvarının şeklinin bozulması.
D ) Merceğin özelliğini kaybetmesi.
7.Duyu organlarının merkezi nerede bulunur?
A)
B)
C)
D)
Omurilikte
Beyincikte
Beyinde
Omurilik soğanında
12. .Aşağıda verilen eşlemelerden hangisi yanlıştır?
A ) Beyincik = Kas faaliyeti
B ) Beyin = Konuşma
C ) Omurilik soğanı = Solunum
D ) Beyin = Kalp atışı
13.Sinir hücresine ne ad verilir ?
A ) Akson
B ) Nöron
C ) Dendrit
D ) Miyelin
14.Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi ile ilgili
hastalık değildir
A ) Menenjit
C ) Sara
B ) Kuduz
D ) Sarılık
ŞAHİN YARALI
FEN BİLİMLERİ ve TEKNOLOJİ EĞİTMENİ
TEST
22. İnsülün hormonunu hangi organ salgılar?
15.Beyinciği zarar gören bir kişide aşağıdaki
olaylardan hangi görev tam yapılamaz ?
A ) Öğrenme
B ) Beş duyu
C ) Denge
A ) Tiroit
B ) Böbrek
C ) Pankreas
D ) Karaciğer
D ) Refleks
23. İnsülin hormonu kanda hangi maddenin
dengesini ayarlar?
16.Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi
organlarından değildir ?
A ) Su
B ) Kalsiyum
C ) Vitamin
A ) Beyin
B ) Omurilik
C ) Akson
D ) Beyincik
17. Alışkanlık haline gelen davranışları aşağıdakilerden
hangisi kontrol eder ?
A ) Beyincik
24.Korku ve heyecan anında kanda miktarı artan
adrenalin hormonu hangi bez tarafından
salgılanır?
A ) Tiroid
B ) Pankreas
C ) Böbrek üstü bezleri
D ) Hipofiz
B ) Hipotalamus
C ) Omurilik soğanı
D ) Omurilik
18. Aşağıdakilerden hangisi nöronun kısımlarından değildir
?
A ) Dentrit
D ) Şeker
B ) Akson
C ) Hücre gövdesi
25.Guatır Hastalığı iyot eksikliğinde ortaya çıkar ve
hormon salgılayan bezin büyümesine sebeb olur.
Bu bez hangisidir?
A ) Tiroit
B ) Pankreas
C ) Böbrek üstü bezi
D ) Hipofiz
D ) Hücre çeperi
26.Pazarda çocuğunu kaybeden annenin vücudunda
hangi hormonun salgıları artar?
19. Aşağıdakilerden hangisi omurilik tarafından gerçekleşir
?
A ) Adrenalin B ) İnsülün
C ) Tiroksin
A ) Hayal kurmak
C ) Şiir okumak
B ) Düşünmek
D ) Koşmak
D ) Kasitonin
27.İnsülün hormonu hangi bez salgılar?
A ) Karaçiğer
20. Aşağıdakilerden hangisi hormon salgılayan
iç salgı iç salgı bezi değildir?
A ) Hipofiz
C ) Tiroid
C ) Pankreas
B ) Böbrek
D ) Tiroid
B ) Böbrek,
D ) Pankreas
21. Büyüme hormonu aşağıdaki bezlerden
hangisi sağlar?
A ) Böbrek üstü bezi
B ) Tiroid
C ) Pankreas
D ) Hipofiz
28.Hangi hormon eksikliğinde şeker hastalığı
görülür?
A ) İnsülün
C ) Tiroit
B ) Tiroksin
D ) Glukasyon
ŞAHİN YARALI
FEN BİLİMLERİ ve TEKNOLOJİ EĞİTMENİ
TEST
29. Vücut yeterince iyot almazsa guatr hastalığı
oluşur. Bu hastalığa sebep olan iç salgı bezi
hangisidir?
A ) Böbrek üstü bezleri
C ) Hipofiz
B ) Tiroid
D ) Epifiz
30.Bir korku anında kalbimiz çok hızlı atar.Bu hızlı
kalp atışının sebebi aşağıdaki hormonların
hangisidir?
A ) Adrenalin
B ) İnsülin
C ) Glukasyon
D ) Kalsitonin
36. Aşağıdakilerden hangisi vücudu mikroplara karşı
korur?
A)
B)
C)
D)
Alyuvarlar
Hemoglobin
Akyuvarlar
Kan pulcukları
37. Mikropların beslenmeleri ve çoğalmaları
sırasında çıkardığı zararlı maddelere ne ad
verilir?
A ) Toksin
B ) Serum
C ) Antikor
D ) Antitoksin
31. Doğal bağışıklık sağlayan antikorlar anneden
çocuğa geçer. Hangisi bu yollardan biri değildir?
A ) Emzirme
C ) Aşı
B ) Dolaşım
D ) Plasenta
38. Mikropların zehirlerini yok eden veya etkisiz
hale getiren madde hangisidir?
A ) Antibiyotik
C ) Toksin
32. Mikropların çıkardığı zehirli
maddelere ne ad verilir?
A ) Antikor
B ) Antijen
C ) Antitoksin
D ) Toksin
B ) Antikor
D ) Antitoksin
39. Aşağıda gözün kısımları ve karşılarında görevleri
verilmiştir. Hangisi yanlıştır?
A ) Ağ tabaka – gözü besler
B ) İris – göze renk verir.
C ) Sert tabaka – gözü korur.
D ) Göz merceği- ışınların kırılmasını sağlar.
33.Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi
organlarından değildir?
A ) Beyin
B ) Akson
C ) Omurilik
D ) Beyincik
40. Aşağıdaki göz kusurlarından hangisi tedavi
edilemez?
A ) Renk körlüğü
34. Akyuvarların mikropları yakalayıp
sindirmesine ne ad verilir?
A ) Fagositoz
B ) Lenfosit
C ) Antitoksin
C ) Simbiyoz
35. Aşı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
Sonradan kazanılan bağışıklıktır.
Her hastalığın aşısı farklıdır.
Laboratuarlarda elde edilir.
Hayvanların kanından elde edilir?
C ) Katarkt
B ) Miyop
D ) Astigmat
ŞAHİN YARALI
FEN BİLİMLERİ ve TEKNOLOJİ EĞİTMENİ
Download