yakup kılıç b060204005

advertisement
BİYORESEPTÖRLERİN
İMMOBİLİZASYONU
• Biyosensörler farklı özellikteki iki
elemanın(transduser ve biyoreseptör)
kombinasyonu ile oluşurlar.Uygun
biyoreseptör ve transduser seçildikten
sonra bunların birbirine bağlanması
aşılması gereken en önemli sorundur.Bu
bağlama işlemine biyoreseptör
immobilizasyonu denir.Bağlama işleminde
çok değişik yöntemler kullanılabilir.
da biyosensör hazırlanabilr.
• Enzimlerin kovalent bağlanmasında
kullanılabilecek önemli nokta bağlanmanın
enzim aktivitesi için esansiyel olan amino
asitler üzerinden gerçekleşmemesi ve bu
grupların bağlanma sırasında sterik olarak
rahatsız edilmemesidir.Kovalent bağlanma
enzim molekülü üzerindeki fonksiyonel
gruplar üzerinden gerçekleşir(Tablo 2).
Download