AMPULLER*N BA*LANMA *EK*LLER*

advertisement
AMPULLERİN BAĞLANMA
ŞEKİLLERİ
HAZIRLAYAN: TANER BULUT
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ
Seri Bağlama
• Bir devrede devre elemanlarının uç uca
bağlanmasıyla elde edilen bağlanma şekline
seri bağlama denir.
Dirençlerden geçen akımlar pilden
gelen akıma eşittir.
• İ = İ1 = İ2 = İ3 = …
Seri bağlı dirençlerin etkisini tek başına
göstrebilen dirence eş
değer(toplam)direnç denir.
• Seri bağlı da eş değer direnç:
ÖRNEK: 4 Ohm, 6Ohm ve 9 Ohm’ luk üç direnç seri
olarak bağlanmıştır.Toplam direnci bulunuz.
ÇÖZÜM:
R1
R2
R3
RT
= 4
= 6
=9
=?
RT = R1 + R2 + R3
RT = 4 + 6 + 9
RT = 19 
ÖRNEK:
R eş = 2 
R4 =5
R1eş = R eş + R4
R1eş = 2 +5
R1eş = 7 
olur.
R1eş = ?
Voltmetrelerde okunan değerlerin
toplamı pilin gerilimine eşittir.
•
Vtoplam = V1 + V2 + V3
Seri bağlıda ampul eklenmesi ile;
Devrenin direnci artar.
Pilin devreye verdiği akım azalır.
Devrenin gerilimi azalır.
Ampul parlaklığı azalır.
PARALEL BAĞLAMA
Birer uçları bir noktaya diğer uçları ise başka bir noktaya
bağlanarak elde edilen bağlama çeşidine paralel bağlama
denir.
R1
I1
I
V1
I2
I3
R2
V2
R3
V3
I
+
Vkl
• Kollardan geçen akım şiddetleri
toplamı ana koldan geçen akım
şiddetine eşittir.
• I= I1 + I2 + I3
Eşdeğer direncin tersi,dirençlerin tersleri
toplamına eşittir.
1
R
=
eş
1
R1
+
1
R2
1
+
R3
• İki direnç paralel bağlandığında eşdeğer direnç,
dirençlerin çarpımlarının, toplamlarına eşittir.
R
eş
=
R1 .
R2
R1 + R 2
SORU : 3 Ohm,6 Ohm’ luk iki direnç paralel bağlanmıştır.
Toplam ( Eşdeğer ) direnç kaç Ohm olur?
ÇÖZÜM:
R1 = 3 
R2 = 6 
R=?
1
R eş
1
R eş
R eş =
1
=
R1
1
3
(2)
=
6
3
+
+
1
R2
1
1
6
(1)
R eş
R eş = 2 
=
2+1
6
Kısa devre
• Bir elektrik devresinde akımın direnci küçük
olan yoldan devreyi tamamlamasına kısa
devre denir.
Download