-galaktozidaz Aktivitesinin Tayini İçin Ferrosen Mediyatörlü Bir

advertisement
24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak
β-galaktozidaz Aktivitesinin Glukoz Oksidaz Biyosensörü ile Tayini:
Biyosensörlere İlişkin Farklı Bir Bakış Açısı
Mustafa Kemal SEZGİNTÜRKa, Erhan DİNÇKAYAb
Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 59100, TEKİRDAĞ
b
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, 35100, Bornova-İZMİR
[email protected]; [email protected]
a
β-Galaktozidaz, lizozomal bir hidrolaz olup, GM1 gangliozid gibi glikokonjugatlardan, uçtaki
β-bağlı galaktoz artığının hidrolizini katalizleyerek GM2 gangliozid oluşumunu sağlar[1,2]. βGalaktozidaz vücut
dokularının lizozomlarında lokalize olmuş
bir enzimdir.
β-Galaktozidazın eksikliğinde, vücut dokularında glikokonjugatların birikiminde ve bunların
idrarla atılımında bir artış meydana gelmektedir. Lizozomal β-galaktozidaz eksikliği, GM1gangliosidozis ve Morquio hastalığında en temel nedendir[3]. β-Galaktozidaz enziminin
aktivitesinin enzim temelli biyosensörler yoluyla belirlenmesi amacı doğrultusunda tasarlanan
temel metot; reaksiyon ortamında, aktivitesi belirlenecek enzimin katalizlediği reaksiyonun
ürünlerinden birini substrat olarak kullanan bir enzim immobilizasyonu ile uygun bir
biyosensör dizayn etmektir. Bu ilke çerçevesinden bakıldığında, ölçüm hücresinde βgalaktozidaz tarafından katalizlenen reaksiyon ürünlerinin konsantrasyonu başka bir deyişle
biyosensörde immobilize edilmiş enzimin substrat konsantrasyonu β-galaktozidaz aktivitesi
ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada hazırlanan biyosensör sisteminin karakterizasyonu,
analitik parametrelerinin incelenmesi ve yapay ince barsak sıvısında β-galaktozidaz’ın
aktivitesinin tayinine uygulanması gerçekleştirilmiştir.
KAYNAKLAR
1. Vellodi, A., J. Haematol., 128, 413–431, 2004.
2. Platt, F.M., Walkley, S.U., Lysosomal defects storage, 32–49, Chap. 2, .in: F.M. Platt, S.U.
Walkley (Eds.), Lysosomal Disorders of the Brain, Oxford University Press, Inc., New
York, 2004.
3. Winchester, B.G., Primary defects in lysosomal enzymes, 81–130, Chap. 4, in: F.M. Platt,
S. U. Walkley (Eds.), Lysosomal disorders of the brain, Oxford University Press, Inc., New
York, 2004.
Download