varlık

advertisement
Varlık felsefesi
KONUMUZ
VARLIK
FELSEFESİ
Varlık felsefesi
Varlık Felsefesinin Konusu?
Varlığın ne olduğunu, anlamını, yapısını, ilkelerini ve türlerini konu edinen felsefe
disiplinidir
VARLIK
Gerçekte var olan zaman,
mekan,duyularla algılanan
Masa
Kitap
bilgisayar
Gerçekte var olmayan zaman,
mekan,duyularla kavranamayan
Sinüs
Pi sayısı
Rakamlar
Varlık felsefesi
Bilim ve felsefe açısından varlık
Varlık
Bilim Olarak
Tartışmasız
olarak var...
Ön kabul olarak benimser
Determinist yaklaşım
Varlığı parçalayarak ele alır.
Ör ; Fizik,kimya,biyoloji
Felsefe Olarak
Var
olup olamadığıyla ilgili kesin yargıda
bulunmaz.
Nedenin nedenini açıklar.
Arkeası nedir
Varlığı bütün olarak ele alır.
Varlık felsefesi
Bilim ve felsefe açısından varlık
Varlık
METAFİZİK
ONTOLOJİ
var mıdır?
Varlığın arka planı nedir?
 Evrende bir düzen var mıdır?
Ruh nedir?
Ruh ölümsüz müdür?
Varlık
var mıdır yok mudur?
Varlık
varsa nedir?
Varlık felsefesi
Varlık felsefesinin problemleri
Nihilizm ,
Hiçbir şey var olamaz, olsa da
bilinemez, bilinse de anlatılamaz. (Georgias)
Realizm, Varlık insan zihninden bağımsız olarak vardır.
Varlık
Madde
Varlık
Düşüncedir
Varlık
Oluştur
Düşüncedir
Varlık
Maddedir
Varlık felsefesi
Varlık Bir Oluştur
Bu yaklaşımın ilk temsilcisi Herakleitos tur
Herakleitos a göre varlığın ana maddesi ateştir Bütün
karşıtların içinde eridiği bir bütündür.
 Hayat bir oluş süreci içinde var ve yok olmanın sürekli
ardada gelmesinden oluşur.
İnsan nehirde ancak bir kez yıkanır.
PANT REEE
Varlık felsefesi
Varlık Bir İdeadır.
Bu yaklaşımın Platon, Aristo ,Farabi, Hegel dir.
Platon a göre gerçek varlıklar idealar dır. Dünyadaki
varlıkların asılları, örnekleridir. İdealar tektir, öncesiz ve
sonrasızdır.
Aristo da varlıklara ideadır der.Fakat o idea yerine
form der. Örnek :Ağaç madde, masa ise form dur. İdeasız
madde bir soyutlamadır.
İdea
Varlık felsefesi
Varlık Maddedir.
Bu yaklaşımın ilk temsilcisi Demokritos’tur.
A-tomea, A-tomea,
A-tomea
Demokritos’ a göre varlık
atomlardan ibarettir.Atomlar
birbirinden farksız, sonsuz sayıdadır.
Marks’a göre madde bilincin dışında
ve ondan bağımsız olarak vardır.Madde
diyalektik biçimde devam eden bir
süreçtir.Düşünme maddenin en ileri
şeklidir.
Varlık felsefesi
Varlık Hem Madde Hem de İdeadır.
Bu yaklaşımın ilk temsilcisi Descartes'tir.
Descartes'e göre varlık hem madde hem de düşüncedir.
(düşünüyorum o halde varım.) Maddenin özelliği yer kaplamak,
ruhun özelliği ise düşünmektir. Örneğin el yer kaplamakta ama
düşünmeyen maddeye iğne batırıldığında ruh onu duymaktadır.
Madde
İdea
Varlık felsefesi
Kim bu Descartes
1596—1650 La Haye de doğmuştur.Gençliğinde
matematikle uğraşmış,askerliğinde pek çok yer
gezmiştir.Analitik geometriyi bilimlerde ortak
metot esaslarını bulan odur.
Kiliseye inanmış olmasına rağmen,otorite
zihniyetinin yıkıcısıdır.
Bilimlerin ortak olarak kullanması gereken
metotlar şunlardır; Apaçıklılık, analiz, sentez ve
geri saymadır.
Download