Gazali-Descartes Felsefesi - İstanbul Bilimler Akademisi

advertisement
İstanbul Bilimler Akademisi
2013-2014 Bahar,
Gazali – Descartes Felsefesi
Abuzer DİŞKAYA
Gazali İslam düşüncesi açısından nasıl bir dönemeci teşkil ediyorsa Descartes de
aynı şekilde batı düşüncesi aşısından bir dönemeci temsil etmekte ve batı düşüncesini
klasik ve modern olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Aynı felsefi süreçlerin tarih sahnesine
çıkardığı bu iki önemli filozof aralarında bulunan yaklaşık beş yüzyıllık zamansal
fasılaya rağmen birbirine oldukça benzer felsefi yöntemler kullanarak dönemlerinde
karşı karşıya kaldıkları paradikmatik sorunları çözmeyi başarmış ve böylece
kendilerinden sonra yeni felsefi yaklaşımlar geliştirilebilmesinin önünü açmışlardır. Bu
açıdan bu iki önemli filozof arasında yapılacak karşılaştırma her ikisinin ortaya koyduğu
yeni felsefi imkânların anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu dersin asıl amacı Descartes
ile karşılaştırarak Gazali’nin bir yöntem olarak benimsediği şüpheciliğin taşıdığı felsefi
içerik ve değeri ortaya koyabilmektir.
Download