okyanuslar - Bilgi Evi

advertisement
OKYANUSLAR
• Okyanuslar kıtaları
birbirinden ayıran
engin, ve açık
denizlerdir.
• Yeryüzünün yaklaşık
üçte ikisini (%70)
kaplarlar ve bu alanın
yaklaşık yarısında su
seviyesi 3000 metrenin
üzerindedir.
• Okyanus kelimesi
Yunanca "nehir"
anlamına gelen
"Okeanos"'dan
gelmektedir
• Dört milyar yıl önce Dünya yüzeyi suyun sıvı olarak
kalmasına olanak tanımayacak kadar sıcaktı.
Su,uzayda yok olmak üzere volkanik gazdaki buhar
olarak püskürürdü. Yaklaşık 3.85 milyar yıl önce
dünya soğuyarak içinde buharında yer aldığı bir
volkanik gaz atmosferi oluşturdu. Daha sonra su
yoğunlaşmaya başladı ve okyanuslar oluştu.
• Okyanusların oluşmasından bu yana yağmur toprağa
düşmekte ve kayalardaki tuzu denizlere taşımaktadır.
Bu nedenle deniz suyu tuzludur. Ortalama olarak
okyanus ağırlığının %2.9'unu tuz oluşturur.
BÜYÜK OKYANUS
• Büyük Okyanus veya
Pasifik Okyanusu,
Amerika ve Asya kıtaları
arasında ve dünyanın en
büyük okyanusudur.
• 179.7 milyon km²
yüzölçümüne sahiptir.
• En derin yeri 11.034 m ile
Mariana Çukuru olup
burası aynı zamanda
Dünya'daki en derin
noktadır.
• Dünya'daki
depremlerin %90'ı ve büyük
depremlerin ise %80'i
pasifik bölgesinde meydana
gelmektedir.
• 708.000.000 km³ su hacmi
vardır ve kapladığı alan
Dünya'daki toplam karaların
alanından biraz daha
büyüktür.
• Okyanusun 3.000-3.500
m'den derin her yerinde
sıcaklık 2 ºC derecenin
altındadır.
• Japonya, Endonezya ve
Yeni Gine gibi volkanik
adalarla çevrilmiştir. Bu
adalara "ateş kemeri" adı
verilir.
ATLAS OKYANUSU
• Atlas Okyanusu veya
Atlantik, Büyük
Okyanus'tan sonraki en
büyük ikinci
okyanustur.
• Bir zamanlar tek parça
olan ana kıtanın
bölünmesiyle oluşmuş
olup, Avrupa ve
Afrika'yı Amerika
Kıtası'ndan ayırır.
• Yan denizleri ile birlikte
(Akdeniz, Kuzey Denizi
ve Baltık Denizi) 106,2
milyon km² alana sahip
olup, yeryüzünün beşte
bir alanını kaplar.
HİNT OKYANUSU
• Hint Okyanusu dünyanın
üçüncü büyük
okyanusudur.
• Afrika'dan Avustralya'ya
kadar okyanusun genişliği
10.000 kilometre kadardır.
Bu alanda yaklaşık olarak
73.566.000 km² yer kaplar.
• Asya ve Afrika arasında
önemli bir geçiş yoludur.
• Kuzey kesimlerde iklime
muson rüzgar sistemleri etki
etmektedir.
GÜNEY OKYANUSU
• Güney Okyanusu ya da
Antartika Okyanusu göre
Antarktika Kıtası'nı
çevreleyen su kitlesidir.
• Güney Okyanusu,
Antarktika'nın kıyı şeridi ile
kuzeydeki 60° G enlemi
arasında kalan su kitlesidir.
• Su sıcaklıklar -2°C ile 10°C
arasında değişir.
• Güney Okyanusu derin bir
okyanustur ve boylu
boyunca 4000-5000
metrelere ulaşır; sığ sulara
ise oldukça kısıtlı sayıda
bölgede rastlanır.
ARKTİK OKYANUSU
• Kuzey Buz Denizi ya da
Kuzey Buz Okyanusu
ya da Arktik Okyanusu;
Asya, Avrupa ve Kuzey
Amerika'nın
kuzeylerinde yer alan,
Kuzey Kutbu'nu
kapsayan, buzlarla
kaplı bir okyanustur.
• Uluslararası Hidrografi
Örgütü (IHO) tarafından
okyanus olarak kabul
edilmektedir
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards