doc - CARBOOCEAN

advertisement
CARBOOCEAN Proje Özeti
[Carbo(n) Karbo(n) ; Ocean  Okyanus]
CARBOOCEAN dünya denizlerindeki karbon kaynak ve kayıplarının sahin
değerlendirmesini amaçlayan uluslararası bir projedir. Hedefi, hava ile deniz arasındaki
senelik net CO2 transfer miktarı belirsizliklerini Dünya çapında yarıya, Atlas Okyanusu için
ise dörtte birine indirmektir. Atlas Okyanusu’na ağırlık vererek, günümüzden 200 yıl
öncesini ve sonrasını kapsayan sürede karbon dengesini tanımlayacak ve belli bir metodadayanan anlayış ve geleceğe yönelik tahminler sunacaktır. Aşağıdaki henüz çözümlenmemiş
sorulara güvenilir yanıtlar sağlamak bu projenin beklenen başarıları arasındadır.
- Kuzey ve Güney Atlas Okyanusu’ndaki CO2 kaybı tam olarak ne kadardır? Örneğin,
Dünya okyanuslarının yoğun, derin su kütlelerini sağlayan bu bölgelerde karbonun
yüzeyden derinlere taşınımı ne kadar etkili bir şekilde gercekleşmektedir?
- Avrupa’daki nehirlerin ve iç denizlerin Batı Avrupa’daki CO2 alımı sonucunda Kuzey
Atlas Okyanusu’nun büyük ölçekli CO2 dengesine katkısı nedir?
- Denizlerde karbon alımını etkileyen temel biyojeokimyasal geribildirimler nelerdir ve
nasıl işlerler?
- Önümüzdeki 200 sene için beklenen iklim değisikliği uygulandığında bu
geribildirimlerin küresel ve bölgesel çapta sayısal etkileri nelerdir?
CARBOOCEAN bu sorulara kapsamlı büyük-ölçekli gözlemleri, metod çalışmalarını ve ileri
düzeyde bilgisayar modellerini birarada kullanarak ve problemin nicelikte önem taşıyan
yanlarına ağırlık vererek cevaplar arayacaktır. Proje, sırası ile tanımlama, anlayış ve geleceğe
yönelik tahmin ile eşdeğer üç temel üzerine kuruludur- gözlemler, metod çalışmaları ve
entegre model çalışmaları:
- Yüksek kaliteli saha verileri ve gözlemlere dayanarak son 200 senenin denizlerdeki
karbon dengesinin tanımlanması
- Saha, laboratuvar ve sayısal model çalışmalarına dayanarak denizlerdeki karbon
döngüsünün dış etkenlerdeki degişimlere tepkisininin anlaşılması
- Model sonuçlarının gözlem ve yeni geridönümlerin sentezleyerek günümüz 200 yıl
öncesi ve sonrasını kapsayan sürede entegre karbon bütçesinin olusturulması
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards