4.sınıflar 1.dönem 2. matematik yazılısı 2015

advertisement
2014/2015 MİMAR SİNAN İLKOKULU 4.SINIFLAR 1.DÖNEM 2. MATEMATİK YAZILISI
AD-SOYAD:
SINIF:
PUAN:
1.Aşağıdaki ABC üçgeninin A açısı 70º, B açısı 30º ise C açısının değeri kaç
5. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız.
derecedir?
8 713 : ………………………………….……………………70 285 : ………………………………….……………………
A
34 016 : ………………………………….…………………… 842 160: ………………………………….……………………..
70°
30°
B
507 841: ………………………………….……………………
?
6. Aşağıdaki sorularda noktalı yerleri doldurunuz.
C
2. Aşağıdaki geometrik şekillerin köşegenlerini çiziniz.
*9571 sayısında 5’in basamak değeri ……………………… dır.
* 90 dereceden küçük açılara ………………….……. denir.
*5 basamaklı en büyük sayı ……………………………….. dır.
3. Aşağıdaki şekillerin simetri doğrularını çiziniz.
*Şubat ayının 4 yılda bir 29 çektiği yıllara ………………………………….. denir.
*Bir hafta …………. gündür.
* Aşağıdaki cümlelerden doğru olana ( D ) , yanlış olana ( Y ) yazınız.
7. ( )Bir karede üç tane köşe vardır.
4. Aşağıdaki soruları grafiğe göre cevaplayınız. İşlemleri yaparak gösteriniz.
( ) 102 985 sayısının birler bölüğünde 985 sayısı vardır.
( )1,4,0,7 rakamları ,ile yazılabilecek en büyük sayı 7410’dur.
( )Bir yıl 7 aydır.
( )
Yandaki üçgen dar açılı bir üçgendir.
8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
*Grafiğe göre, en az öğrenci hangi sınıfta var? ……………………………………………………
*Grafiğe göre, 4.sınıfların 5. sınıflara eşit olması için kaç öğrenci daha
eklenmelidir?.......................................................
*Grafiğe göre, en az öğrenci ile en çok öğrenci arasındaki fark
kaçtır?............................
A. Ölçüsü 90 dereceden büyük olan açılara geniş açı denir.
B. Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara dar açı denir.
C. Ölçüsü tam 90 derece olan açılara dik açı denir.
D. Bir üçgenin iç açıları toplamı 90 derecedir.
Her soru 5 puandır.
BAŞARILAR
2014/2015 MİMAR SİNAN İLKOKULU 4.SINIFLAR 1.DÖNEM 2. MATEMATİK YAZILISI
AD-SOYAD:
SINIF:
*Grafiğe göre,tüm okulun öğrenci sayısı
16.
kaçtır?............................................................
PUAN:
9. Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgenin özeliklerinden değildir?
A) Bütün açıları eşittir.
B) Bütün açıları 60
derecedir.
C) Karşılıklı kenarları birbirine eşittir.
D) Köşegenleri birbirine
eşittir.
10. Elli bin beş yüz beş sayısının yazılışı hangisidir?
A. 5055
B-5500
C-50055
D-50.505
11. Hilal 2002 yılında doğdu. 7.yaşını hangi yıl kutladı?
A.2008
B.2007
C.2009
D.2013
12.
487366
580960
487400
600300
580690 sayılarını büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
www.sorubak.com
17.
………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazınız.
700 000 + 30 000 + 1000+ 50 + 2 :………………………………
40000 + 9 000 + 300 + 5 :…………………………………………….
14. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.
6329
9425
+ 1020
4738
4030
+ 7090
18.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Bir yılda 12 ay vardır.
C. Bir yılda 52 hafta vardır.
19. Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır?
A)
B)
B. Bir yılda 365 gün 6 saat vardır.
D. Bir yılda 24 saat vardır.
C)
D)
20. Bugün Aralık ayının 18’i Pazar ise, 25 Aralık ………………… gününe denk gelir.
15. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.
Her soru 5 puandır.
BAŞARILAR
2014/2015 MİMAR SİNAN İLKOKULU 4.SINIFLAR 1.DÖNEM 2. MATEMATİK YAZILISI
SINIF:
AD-SOYAD:
6402
- 3584
7260
- 4845
Her soru 5 puandır.
BAŞARILAR
PUAN:
AD-SOYAD:
2014/2015 MİMAR SİNAN İLKOKULU 4.SINIFLAR 1.DÖNEM 2. MATEMATİK YAZILISI
SINIF:
Her soru 5 puandır.
BAŞARILAR
PUAN:
Download