Yazılı Sorularını Şimdi İndir

advertisement
2016 – 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………. 7/… SINIFI
FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI
AD-SOYAD………………………………
20
pn
BOŞLUK DOLDURMA
SORULARINI YAPINIZ
TEST SORULARINI YAPINIZ
NOT:
60
pn
Thomson-tat tomurcukları-atom-proton-basınç-gram
newton-terazi-dinomometre-kornea-miyophipermetrop-joule-iş-kuvvet-kütle-potansiyel-kinetik
Bir cismin yüksekliğinden dolayı olan enerji
çeşidine……………………..enerji denir
İş birimi ………………… dür.
bir yapının en küçük bölümüne………………. Denir
uzağı görememe hastalığı …………………dur
(+)yüklü atomun bölümü ……………………. Dır
Atomu üzümlü keke benzeten bilim adamı ………………dır
Ağırlık …………………………ile ölçülür
Gözün ön tarafındaki saydam yere …………………… denir
………………………..değişmeyen madde miktarıdır
2)
1çekirdeği vardır gelmişlerdir.
2. Bir elementteki atomlar birbirlerinden
farklı olabilirler.
3. Maddenin en küçük yapı
taşıdır. verilenlerden hangileri
doğrudur?(atom için)
A. I,II
B.I,III
C.II,III D.I,II,III
Birim yüzeye etki eden kuvvete …………………………denir
DOĞRU YANLIŞ SORULARINI
YAPINIZ
20
pn
(…)Açık hava basıncı barometreyle ölçülür.
(…)atomu üzümlü keke thomson benzetmiştir
(...) Basıncın birimi toriçellidir.
(…)Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç
denir.
(…)Açık hava basıncı manometreyle ölçülür.
3)
1. Farklı elementlerin birleşiminden
meydana gelirler.
2. Tek cins elementlerden de oluşabilirler.
3. Meydana geldiği elementlerin
özelliklerini gösterirler. verilenlerden
hangileri doğrudur?(MOLEKÜL İÇİN)
A.YALNIZ I
C.I,III
B.I,II
D.I,II,III
(…)Atom un katmanları 2)8)8)18 dir
(…)gerilmiş yay esneklik potansiyel enerisine
sahiptir
(…)Atom un en hızlı hareket eden bölümü
nötronlardır
(…)iş birimi Newton dur
(…)Değişmeyen madde miktarına ağırlık denir
4)Refleks nedir?
A)atomu oluşturan en küçük yapı taşı
B)Ani tepki
c)EN KÜÇÜK YAPI TAŞI
d)BEYİNCİK
2016 – 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………. 7/… SINIFI
FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI
AD-SOYAD………………………………
5)Atom katmanlarının doğru dizilişi hangisidir?
A) 2)8)3)10
B)
2)1)3)8
C)
2)8)8)18
D)
1)2)3)4
6)Bir balonun yüksekliği yüzünden sahip olduğu
enerjiye ne denir?
A)Kinetik
B)Potansiyel
C)Mekanik
D)Yapay
NOT:
10) –Atomlar içi dolu kürelerdir.
Yukarıda verilen atom teorisi hangi bilim adamına aittir?
A) Thomson
B)Bohr
C)Dalton
D)Rutherford
11) yüksüzüm
Çekirdekte bulunurum.
Kendisiyle ilgili bilgi veren atom yapısı aşağıdakilerden
7)Aşağıdakilerden hangisi atomun parçalarından biri
hangisidir?
geğildir?
A)PROTON
B)SARI BENEK
C)NÖTRON
D)ELEKTRON
A) Nötron
B) Proton
C) Elektron
D) Katman
12)Hangisinin basıncı daha fazladır?
A)İnce topuklu ayakkabı
B)spor ayakkabısı
C)kasa
D)Telefon
8)
9) Dilimizin ortası hangi tadı daha yoğun algılar?
A) Tatlı
B) Tuzlu
C) Ekşi
D) Acı
2016 – 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………. 7/… SINIFI
FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI
AD-SOYAD………………………………
NOT:
Download