Nota Nedir Hakkında Bigi

advertisement
Nota nedir?
Nota; bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret. İngiltere ve Almanya’ da eskiye bağlılık olarak notaların
adları harflerle gösterilir. Notalar, beş çizgiden oluşan portre üzerine ya da ek çizgilere yazılır ve do-re-mi-fasol-la-si değişmez sırasıyla portenin aşağı ve yukarısına doğru sıralanır. İlk sesini portrenin başındaki
anahtarlardan alan notalar, aynı değişmez sıra ile birbirlerini izlerler.
Notaların her birinin ayrı bir biçimi vardır. Notanın biçimi, süresini, değerini gösterir; porte üzerindeki yeri ise
yükseklik derecesini belirtir. Notalar yuvarlak, beyaz, siyah, çengelli iki çengelli ve dört çengelli yazılarak
aynı sıraya göre şu adları alırlar: birlik, ikilik, dörtlük, onaltılık, otuzikilik, altmışdörtlük. Bu sıraya göre her
notanın değeri kendisini izleyeninkinden iki kat daha fazladır. Böylece yuvarlak, iki beyaz; beyaz, iki siyah;
siyah, iki çengelli… eder.
www.herodevyapilir.com
www.herodevyapilir.com
www.herodevyapilir.com
www.herodevyapilir.com
Download