Aşağıda HTML ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Html

advertisement
1.
a)
b)
c)
d)
Aşağıda HTML ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Html programlama dilidir.
Html içeriğinin görüntülenebilmesi için web tarayıcısına
ihtiyaç vardır.
Her sayfanın bir adresi vardır.
Web sayfalarının transferinde HTTP protokolü kullanılır
Aşağıdaki etiketlerden hangisi en büyük başlık için
kullanılan etikettir?
a) <biggest>...</biggest>
b) <h6>…</h6>
c) <h1>…</h1>
d) <title>…</title>
2.
3. Aşağıdakilerden hangisi bir web tarayıcı
uygulamasının gerçekleştirdiği işlemlerden değildir?
a) İsim sunucusuna istek gönderimi
b) URL / IP adres dönüşümü
c) HTTP paketlerinin yorumlanması
d) Web sunucusuna istek gönderimi
4. Html tablolarında birden fazla hücreyi yatay olarak
birleştirmek için aşağıdakilerden hangisi
kullanılmalıdır?
a) cellspacing b) rowspan c) tdspan d) colspan
5. Aşağıdakilerden hangisi form elemanlarından olan
input etiketinin niteliklerinden değildir?
a) id
b) type
c) cols
d) value
6. Web sayfasının HTML5 türünde olduğunu belirtmek
için hangi etiket kullanılır?
a)
b)
c)
d)
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 5.0>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5.0>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01>
<!DOCTYPE html>
7. CSS (Cascading Style Sheet) ile aşağıdakilerden hangisi
yapılamaz?
a) Bir sayfanın yeniden yüklenmesi
b) Bir tablonun border’ının rengi kırımızı yapılması
c) Bir linkin üzerine gelindiğinde renginin değiştirilmesi
d) Bir linkin alt çizgisinin kaldırılması
8. Class seçiciler ile id seçiciler arasındaki en önemli fark
aşağıdakilerden hangisidir?
a) class seçiciler yalnızca satıriçi elemanlar için geçerlidir,
id ise blok seviyeli elemanlar için geçerlidir.
b) class seçiciler istenildiği kadar kullanılabilir. id seçiciler
bir kere kullanılmalıdır.
c) class seçiciler yalnızca blok seviyeli elemanlar için
kullanılır. id ise satıriçi elemanlar için kullanılır
d) class seçiciler .css dosyalarında kullanılır. id ise
istenildiği yerde kullanılabilir.
9. test.css dosyasındaki stilleri kullanmak için hangi etiket
kullanılmalıdır?
a) html
b) style
c) link
d) src
10. Aşağıdaki CSS’lerden hangisi fare imlecinin üzerine
geldiğinde devreye girer?
a) :hover
b) :active
c) :visited
d) :focus
11. Metni iki yana yaslamak için align stil niteliği için
hangi değer kullanılmalıdır?
a) center
b) justfy
c) both d) full
12. Aşağıdakilerden hangisi blok seviyeli bir elemandır?
a) span
b) a
c) input
d) p
13. Aşağıdaki etiketlerden hangisi genişliği sayfanın
yarısına yerleşecek şekilde ayarlar?
a) width=”50”
b) width=”50%”
c) height=”50px”
d) height=”50%”
14.
a)
b)
c)
d)
Aşağıdaki hangisinde resim etiketi doğru yazılmıştır?
<img src=”resim.jpg” width=”40” height=”70”>
<img src=”resim.jpg” width=”40” height=”70>
<img href=”resim.jpg” width=”40” height=”70”>
<img type=”resim.jpg” width=”40” height=”70”>
15.
a)
b)
c)
d)
Bir siteye link vermek için hangi html tagı kullanılır?
<img>
<a>
<h1>
<p>
16. Aşağıdaki tagların işlevlerini boşluğa yazınız.
<img>…………………………………………..
<a> …………………………………………..
<h1> …………………………………………..
<p> …………………………………………..
Download