osmanlı devleti`nin kuruluşu

advertisement
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
Osmanlı Devleti,
kaç yılında nerede
kurulmuştur?
Osmanlı Devleti,
1299 Yılında
Söğüt-Domaniç ve Çevresinde
kurulmuştur
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
Osmanlı
Devleti’nin
Kuruluş Dönemi
kaç yılları arasını
kapsamaktadır?
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi
1299-1453 Yılları arasını kapsamaktadır.
Fatih Sultan Mehmet
II. Murat
Çelebi Mehmet
Yıldırım Bayezit
I. Murat
Orhan Bey
Osman Bey
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
1299 Yılında kendi adıyla anılan
Osmanlı Beyliği‘ni kurdu.
Osman Bey
Dönemi Olayları
1302 Yılında,
İlk Osmanlı-Bizans Savaşı olan
Koyunhisar Savaşı yapıldı.
Bu savaşla Bilecik ve Çevresi ele geçirildi
Bu dönemde
İlk Osmanlı Parası
bastırıldı.
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
1326 Yılında Bizanslılardan Bursa alınmış ve Osmanlı
Devleti‘nin ilk başkenti yapılmıştır.
1329 Yılında Bizanslılardan Maltepe (Palekanon) Savaşı
ile İznik alınmıştır. Buraya İlk Osmanlı Medresesi
kurulmuştur.
Orhan Bey
Dönemi Olayları
1345 Yılında Karesi Oğulları Beyliği Osmanlı Devleti’ne
bağlanmıştır.
Bu beyliğin alınmasıyla, Osmanlı İlk kez DENİZCİLİĞE el
atarak Donanma kurmuştur.
Bu dönemde ÇİMPE
KALESİ‘nin alınmasıyla
İlk kez RUMELİ‘ye
geçilmiştir.
Çimpe Kalesi, Bizansa yapılan
yardım sonrasında, Osmanlı’ya
hediye üs olarak verilmiştir.
İlk Düzenli
Ordu olan
Yaya ve
Müsellem
kurulmuştur.
İlk Divan
Teşkilatı
kurulmuştur.
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
Germiyanoğulları Beyinin kızı ile
evlenmesi Sonrasında Kütahya ve Çevresi
Çeyizlik Hediye olarak alınmıştır.
Yine Türk Birliği‘ni sağlamak adına
Hamitoğulları Beyliği‘nden 80.000 Altın
karşılığında Akşehir ve Çevresi satın alındı.
Bu sayede Anadolu’da Türk Birliği ‘ni sağlamak istedi.
I. Murat
(Hüdavendigar)
Dönemi Olayları
1363 Yılında Bizanslılar ile yapılan SAZLIDERE SAVAŞI
ile Edirne alındı ve Osmanlı Devleti‘nin 2.Başkenti yapıldı
1364 Yılında Haçlılar ile SIRPSIĞINDI SAVAŞI yapılmış
ve bu savaşla Bulgaristan ele geçirilmiştir.
Bu savaşın önemi, Haçlılar ile yapılan İLK SAVAŞ olmasıdır.
Yine bu dönemde HAÇLILAR İle 1371 Yılında ÇİRMEN
SAVAŞI ve 1389 Yılında I.KOSOVA SAVAŞLARI yapılır
Bu dönemde PENÇİK SİSTEMİ oluşturularak YENİÇERİ TEŞKİLATI kurulmuştur
Bu dönemde TIMAR SİSTEMİ oluşturularak TIMARLI SİPAHİ Askeri Teşkilatı kurulmuştur
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
Bu dönemde, Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Candaroğulları, Kadı
Burhanettin, Menteşeoğulları ve Saruhan Beylikleri‘ni ele geçirdi. Böylece
ANADOLU‘da TÜRK BİRLİĞİ İlk kez sağlandı
I. Bayezit
(Yıldırım)
Dönemi Olayları
1391 Yılında İstanbul Kuşatıldı. Ancak, Macarlar‘ın Türk Topraklarına saldırması
üzerine, bu kuşatma kaldırılmıştır.
1396 Yılında
HAÇLILAR
ile NİĞBOLU SAVAŞI
yapılmıştır.
-----------------------Bu savaştan sonra
Yıldırım Bayezid,
yarım bıraktığı
İstanbul Kuşatması ‘nı
tekrar başlatmıştır.
Bu kuşatma esnasında ANADOLU
HİSARI yaptırılmıştır.
1402 Yılında Timur‘un
Ankara ‘ya gelmesi üzerine Yıldırım Bayezid,
İSTANBUL KUŞATMASInı 2. kez kaldırmak
zorunda kalmıştır.
-----------------------------------------------1402 Yılında Timur ile yapılan
ANKARA SAVAŞI’nda
Osmanlılar yenildi. Bu savaştan
Sonra Anadolu Türk Birliği bozuldu.
Osmanlı Devleti FETRET DÖNEMİ‘ne girdi.
-----------------------------------------------Bu dönemde taht kavgaları eksik olmadığından
devlet yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
1402-1413 Yılları arasında hüküm süren Fetret
Dönemi‘nde kardeşlerini yenerek başa geçti. Devleti
yıkılmaktan kurtardığı için de devletin II. Kurucusu olarak
kabul edildi.
I. Mehmet
(Çelebi)
Dönemi Olayları
Çelebi Mehmet, devletin başına geçtikten sonra asayişi
bozulan devleti, tekrar huzura kavuşturmak için çalıştığından,
devletin dış işlerine gereken zamanı ayıramamıştır.
Bu dönemde OsmanlıVenedik Savaşları
yapılmış, ama bu
savaşlarda istenilen
başarı elde
edilememiştir.
Osmanlı Tarihi‘nde
İLK DENİZ SAVAŞLARI
bu dönemde
başlamıştır.
Bu dönemde
Şeyh Bedrettin
İsyanı
çıkmıştır.
Şeyh Bedrettin İsyanı,
Osmanlı Devleti’ndeki
İLK DİNİ ve SOSYAL
İÇERİKLİ İSYAN‘dır.
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
1422 Yılında İstanbul kuşatıldı. Bu kuşatma da ilk kez
donanma kullanılması ve tekerlekli kulelere rağmen, büyük
toplar olmadığından gerekli sonuç alınamadı.
II. Murat
Dönemi Olayları
Bu kuşatma, tüm olumsuzluklara rağmen devam ettirilmek istendi
ise de, o dönem de çıkan DÜZMECE MUSTAFA İSYANI nedeniyle bu
kuşatma kaldırılmıştır.
Bu dönemde MACARLAR ile EDİRNE-SEGEDİN
ANTLAŞMASI İmzalandı. Bu antlaşma ile her iki taraf 10 Yıl
barış içinde olacaklardı.
Osmanlıların, MACARLAR ile imzaladığı İLK ANTLAŞMA
EDİRNE-SEGEDİN ANTLAŞMASI‘dır
Bu dönemde HAÇLILAR ile 1444 Yılında VARNA
SAVAŞI ve 1448 Yılında da II. KOSOVA SAVAŞI yapıldı.
II. Murad Dönemi’nde yapılan Varna ve II. Kosova Savaşları ile
Balkanlar Türk Yurdu haline geldi.
I. Murat Dönemi‘nde oluşturulan Pençik Sistemi
(Yeniçeriye asker alım sistemi) kaldırılmış, yerine Devşirme
Sistemi oluşturulmuştur.
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
Download