Ek - 5 MİKROBİYAL GÜBRE

advertisement
Ek - 5
MİKROBİYAL GÜBRE
NO
1
Ürünün Tip
İsmi.
Mikroorganizma
içeren gübre
Mikrobiyal gübrenin tanımı.
Ürünün içeriği
Bitkilerin büyüme ve gelişmeleri ile ilgili hayati
faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan
besin elementlerinin sağlanmasında rol oynayan
mikroorganizmaların ticari formülasyonlarıdır.
-Bakteriler, algler ve/veya
funguslardan oluşur.
Bakteriler için:
Canlı organizma sayısı (kob/gr
veya kob/ml)
Diğer mikroorganizmalar için:
Klorofil a,
Kuru hücre ağırlığı (gr/Kg veya
gr/L)
Misel ağırlığı (gr/Kg veya gr/L)
veya
Spor sayısı (adet/gr veya adet/ml)
* Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.
Ürüne ait pH ve diğer
istenen bilgiler
*
Mikroorganizma için
gerekli pH ve sıcaklık
değerleri
-Organizma tür isimleri
-Etkenlik deneme raporu
-Yapraktan uygulanması
durumunda buna ait
patojen testi dahil
uygulanabilirlik raporu
-Kullanılan organizmanın
canlılığını muhafaza
edebildiği depolama
şartları (sıcaklık, nem, v.b.)
Etiket üzerinde beyan edilmesi
gereken zorunlu içerik
- Kullanılan
mikroorganizma/mikroorganizmaların
isimleri
- Canlı mikroorganizma miktarı
- Kullanılan mikroorganizmanın
canlılığını muhafaza edebildiği uygun
depolama şartları (sıcaklık, nem, ışık)
ve süresi
- Kullanım zamanı, dozu ve şekli
-Ürünün çalıştığı toprak pH sı, toprak
sıcaklığı ve toprak yapısını,
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards