Karbonmonoksit Zehirlenmesi - Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü

advertisement
 Dikkat Bozukluğu,
 Vücutta uyuşmalar.
1- Karbonmonoksit Nedir?
3-Karbonmonoksit Gazı İnsanları
Nasıl Zehirler?
Karbon monoksit kömür, petrol, doğalgaz ve
odun gibi yapısında “karbon bulunan yakıtların
tam olarak yanmaması sonucu oluşan ve bu
yakıtların yanması sonucu oluşan dumanda yer
alan bir gazdır.
2-Karbonmonoksit Zehirlenmesi nasıl
oluşur?
Yukarıda belirtilen yakıtların kullanıldığı
yerlerdeki baca sistemlerinin iyi çekmemesi,
yangınlar ve araçların kapalı garajlarda
çalıştırılması gibi durumlarla, rüzgarlı ve fırtınalı
havalarda
karbon
monoksit
birikimi
olabilmektedir. Böyle yerlerde uzun süre kalan
kişiler de bu gazı soluduğunda zehirlenmeler
ortaya çıkabilmektedir.
Karbon monoksit, solunduktan sonra akciğerler
vasıtasıyla kana geçer. Kanın, dokulara oksijen taşıyan
kısmı olan “hemoglobin” isimli molekülü ile birleşerek
“karboksihemoglobin” olarak ifade edilen bir bileşik
oluşmaktadır.
Bundan sonra kan artık hücrelere oksijen taşıyamaz
ve zehirlenme belirtileri ortaya çıkar.
4-Karbonmonoksit Zehirlenmesinin
belirtileri Nelerdir?
Akut Zehirlenmelerde;








Şiddetli baş ağrısı,
Güçsüzlük ve halsizlik,
Baş dönmesi,
Görmede kayıp,
Unutkanlık,
Bulantı ve kusma,
Göğüs ağrısı
Bayılma,
Kronik Zehirlenmelerde;
 Şiddetli baş ağrısı,
 Bulantı ve kusma,
 Karın ağrısı,
 Halsizlik ve sersemlik hissi,
 Uyuşmalar,
 Göz kararması,
 Unutkanlık,
 Huzursuzluk,
 Denge bozukluğu.
5-Karbonmonoksit Zehirlenmesi Nasıl
Teşhis Edilir?
Karbon monoksit Zehirlenmesi ölümle de
sonuçlanabilen çok ciddi bir zehirlenme olduğundan,
karbon monoksit gazının oluşma ihtimali olan yerlerde
bulunan kişilerde yukarıda verilen belirtilerin
görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna
başvurulmalıdır.
Bu sebeble, aşağıda belirtilen hususlara özellikle
uyulmalıdlr.
 Evlerimizdeki ısıtma sistemlerinin ve bacaların
her yıl bakımları mutlaka uzman kişilere
düzenli olarak yaptırılmalıdır.
Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sağlık kuruluşunda olayın nasıl olduğu ve
zehirlenen kişinin uğraş alanı gibi bilgiler eksiksiz
olarak verilmelidir.
Alınan bilgiler ışığında gerekli laboratuvar testleri de
yapılarak kişinin zehirlenip zehirlenmediğine karar
verilmektedir.
6-Karbonmonoksit
Korunma Nasıldır?
Zehirlenmesinden
Karbon monoksit zehirlenmeleri esasen basit bir takım
önlemlerin alınmasıyla önlenebilen zehirlenmelerdir.
 Ev içi ve garaj gibi kapalı alanlarda, bacasız
ısıtma araçları kesinlikle kullanılmamalıdır.
 Banyo içinde şofben kullanılmamalıdlr.
 Kapalı garajlarda arabalar çalışır durumda
bırakılmamalıdır.
KARBONMONOKSİT
ZEHİRLENMESİ
Download