Semanur Zehiroğlu

advertisement
YANARDAĞLAR
Adı- soyadı:Semanur Zehiroğlu
sınıf:6\B
KONU:YANARDAĞLAR
DERS:BİLİŞİM TEKNOLJİ
ÖĞRETMEN ADI –
SOYADI:YUSUF ZİYA KINACI
Kalkan Yanardağlar

Şekli kalkana benzeyen dağlar
oluşturacak şekilde zamanla biriken
yüksek miktarda lav çıkartan
yanardağlar
çoklukla Havaive İzlanda'da
görülürler. Lav akışları genellikle
çok kızgın ve çok akışkan olup uzun
akıntılara neden olurlar.
Yeryüzündeki en büyük lav kalkanı,
120 km çapındaki ve deniz
tabanından zirvesine 9.000 m
yüksekliğindeki Mauna Loa'dır.
Volkanik Koniler

Yanardağın ağzında biriken
ufak kaya parçacıkları
fırlatan püskürmelerden
dolayı oluşur. Bu püskürmeler,
30-300 m yüksekliğinde, koni
şeklinde tepeler oluşturur ve
nispeten kısa ömürlü olurlar.
Süper Yanardağlar

Geniş çanakları olan, kıtasal
yıkım ve
küresel iklim değişiklikleri
yaratma potansiyelleri bulunan
yanardağ sınıfına verilen addır.
YANARDAĞ PATLAMASI

Yanardağ ya
da volkan, magmanın (dünyanın iç
tabakalarında bulunan, yüksek basınç ve
yüksek sıcaklıkla erimiş kayalar)
yeryuvarlağının yüzeyinden dışarı
püskürerek çıktığı coğrafi yer şekilleridir.
Güneş sisteminde bulunan kayalık
gezegen ve uydularda (bazıları çok aktif
olan) birçok yanardağ olmasına rağmen,
bu olgu, en azından dünyada,
genellikle tektonik plaka sınırlarında
görülür. Ne var ki, sıcak nokta
yanardağlarında önemli istisnalar
vardır.Yanardağların araştırıldığı bilim
dalına volkanoloji (yanardağbilimi) denir.
Oluşum

Yeryuvarlağının iç kesimlerinin çoğu
gibi, magmanın hareketleri ve
dinamikleri de fazla iyi
anlaşılamamıştır. Ancak, bir
püskürmenin, yanardağın altında
bulunan katı bir tabakaya (dünyanın
kabuğuna) doğru magmanın hareket
ederek bir "magma odacığı"nı işgal
etmesinin ardından geldiği
bilinmektedir.
SON

HAZIRLAYAN :SEMANUR ZEHİROĞLU
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards