“kan bankası “ projesi

advertisement
T.C.
TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI
Namık Kemal İlkokulu Müdürlüğü
KAN BANKASI
PROJESİ
2013
TEFENNİ – 2013
TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI
Namık Kemal İlkokulu Müdürlüğü
1-PROJENİN ADI:
“KAN BANKASI “ PROJESİ
2-PROJENİN ÖZETİ:
Ülkemizde kan bağışının normal olmasına rağmen istenilen kan gruplarının , istenilen
zamanda bulunamaması yüzünden bir çok insan kurtulabilecekleri halde zamanında hareket
edilememesi yüzünden ölmekte yada sakat kalmaktadır.
3-PROJENİN AMACI:
Okulların bir toplumun aydınlanmasında öncü bir kuvvet olduğu inancı ile
Öğretmenlerimizin ve ailelerinin kan gruplarının bilinmesi ve ilçe genelinde ihtiyacı olan kan
grubun hızlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak
4-PROJENİN HEDEFLERİ:
- Okulumuz personelinin ve ailelerimizin kan gruplarının bilinmesi sağlamak
- Gerekli olan kan gruplarının hızlı şekilde tedarik edilmesini sağlamak
- Toplum içi iletişimi arttırmak ve yardımlaşma duygusunun yeniden canlanmasını sağlamak
5- KAN VERMİNİN YARARLARI
* Kemik iliğinin yağlanmasını önleyip, kan yapımı canlı tutulur.
* Verilen kanın yerine, anında vücuttan genç hücreler dolaşımına katıldığı için, bağışçı daha dinç ve
canlı olur.
* Kandaki yüksek yağ oranı düşer.
* Kan bağışı kalp krizi ihtimalini %90 azaltır.
* Kan bağışlayan kişide baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıkların
giderilmesinde çok büyük katkısı olur.
6-GEREKÇE:
Bütün olarak yaşayan insanlar olarak toplumsal vazifelerimizin farkında olmuyoruz. Acil
durumlarda bile en çok ihtiyaç duyduğumuz kanı bile bulmakta güçlük çekmekte ve tedarik
edememekteyiz. İlçemizde Büyük bir eğitim çalışanı kitlesi olmasına rağmen aramızdaki
kopukluklar nedeniyle birbirlerimizin yardımını bilmemekte ve umarsız davranmaktayız.
Eğitim personeli içindeki bu eksikliğin giderilmesi amacıyla kan grublarının bilinmesi ve acil
bir durumda kimlerden yardım isteyebileceğimizi bilmemiz acısından gereklidir.
7-KAN BAĞIŞI VE KAN BANKASININ ÖNEMİ:
Kan Acil değil Sürekli bir ihtiyaçtır.
Kan üretilemeyen bir dokudur ve halen tek kaynağı sağlıklı bağışçılardır.
Kan bağışı hem toplumsal hem kişisel açıdan çok önemlidir. Eğer kan verir isek vücut yeni
kan üretir ve bu vücut için yararlıdır.
Her yıl binlerce insan, bir kaza ya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını
kaybediyor. Buna karşılık yapılan araştırmalar, yaklaşık 72 milyon insanın yaşadığı
Türkiye’de yıllık kan bağış oranının, nüfusun %1′i kadar olduğunu gösteriyor. Oysaki kan
bağışı, kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra, bağış yapan kişinin
sağlığını da olumlu yönde etkiliyor.
Kan Bağışı Yaşam İçin Yapılan Bir Armağandır Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın kan
ihtiyacı vardır.Bu ihtiyaç çoğunlukla hastaların yakınlarından ve acil durumda
sağlanabilmektedir.
18 ve 65 yaş arası olan sağlıklı bulaşıcı hastalığı veya riski olmayan 50 kg üzerinde kişiler
kan bağışlayabilirler.
Yılda üç kez kan bağışı yapılabilir. Sağlıklı kişilerin yılda en az 2 kez bağışı yapmasıyla ülke
ihtiyacı karşılanabilmektedir. Ancak düzenli olarak kan bağışlayan kişi sayısı çok azdır.
8-HEDEF KİTLE:
Okulumuz personeli , okul aile birliği üyeleri ortaöğretim okullarında öğrenim gören
öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve veliler.
9-UYGULAMA:
1. Okulumuzda öğretmenleri kan gruplarının öğrenilerek kan listesi oluşturulacak.
2. İsteyen Öğretmenler ailelerinin de kan gruplarının yazıldığı ikinci bir liste oluşturulması
sağlanacak.
3. Yapılan bu çalışmalar hakkında diğer okullarla temasa geçilerek bu proje hakkında bilgi
verilerek destekleri istenecek.
4. Katılımı yapan okullar ve diğer kamu kurumlarından kan grup listeleri alınarak hızlı
ulaşım sağlanması için telefon numaraları listeye eklenecek.
5. Oluşan liste projeye katılan kurumlara verilecek saklanması ve dağıtımı için İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğünün desteği istenecek
10-KAZANIMLAR:
1.
2.
3.
4.
5.
Kan bağışının bir hayat kurtarmak olduğunun herkese duyurulması.
İstenilen kanın hızlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak.
Öğretmenlerin toplumsal farkında lığının gelişimin
İlçe düzeyinde kan bankasının oluşmasını sağlamak.
Tefenni’de öğretmenler arasındaki iletişimi arttırmak.
11-PROJE SONUÇLARI:
İlçemizde eğitimin her konuda başlangıç olduğunun farkında olmalarını sağlamak.
Öğretmenleri arasındaki iletişim ve birlik beraberlik duygusunun gelişmesini sağlamak
Bu proje ile ihtiyaç duyulan kan gruplarını daha hızlı şekilde tedarik edilmesini
sağlayarak bir hayatın kurtulmasında öncülük yapmak.
Yardımlaşma ve birlikte çalışmanın bir hayatın kurtarılmasında ilk basamak olduğunu
herkese hatırlatılması.
Hazırlayan :
Arif Gökay ERDEM
Namık Kemal İlkokulu Müdürlüğü
Download