ANLATIM BOZUKLUĞU-3 1. “İnleyen kadın, sanki doğum sancısı

advertisement
ANLATIM BOZUKLUĞU-3
1. “İnleyen kadın, sanki doğum sancısı çekiyor
gibiydi.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tamlama eklerinin kullanılmaması
B) Gereksiz kelimenin cümlede yer almaması
C) Noktalama yanlışlığı
D) Nesne eksikliği
E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
5. “Sen herkesten farklı davranarak eski köye yeni
huy mu getiriyorsun, diye arkadaşını azarladı.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne-yüklem uyumsuzluğu
B) Deyimin kalıbının bozulması
C) Çatı uyumsuzluğu
D) Tümleç yanlışlığı
E) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması
2. “Düşünüyorum da şu dünyadan kitaplar yok
oluverse, yaşamak, ne kadar güçlenir, çekilmez bir
ağırlık olur.”
Cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek
için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) “Çekilmez” yerine “dayanılmaz” getirilmeli
B) Cümledeki işaret sıfatı çıkarılmalı
C) “Yaşamak” yerine “hayat” getirilmeli
D) cümleden şart anlamı çıkarılmalı
E) “güçlenir” sözcüğü yerine “güçleşir”
getirilerek
6. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün
çıkarılması, anlam daralmasına yol açar?
A) Önce hainleri bulalım, sonra onları
haklayalım.
B) Onların devamlı bizi paylayıp azarlamasından
bıktım.
C) Ben, azmin elinden hiçbir şeyin
kurtulamayacağına inanıyorum.
D) Bu sanatçı sanatta kârını, çıkarını düşünmez.
E) Her büyük sanatçı, bir dil işçisi olarak görür
kendini.
3. Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcüğün
gereksiz kullanımında kaynaklanan anlatım
bozukluğu vardır?
A) Her sabah uyanırım derin uykumdan
Üzülürüm çünkü yanımda yoksun
B) Başıma rüzgar yeli değince uyanır
Bir de bakarım ki gökler üşümüş
C) Sen, yalnız sen yoksun yanımda
İçimdesin o sıcak kanımda
D) Gözlerin bir başka türkü söylüyor
İçimi yakıyor o güzel sesin
E) Bağır özgürlüğü yakalayalım diye
Verelim sevdiklerimize güzel bir hediye
7. Aşağıdakilerin hangisinde anlayım bozukluğu
yoktur?
A) Hemen hemen bütün bitkilerin hepsinde bu
hastalık bulunur.
B) Annesi lamba getiriyor, komşular alçak sesle
veda ederek ayrılıyor.
C) Konferansa misafir konuklar da katılmış.
D) Bu kadar teferruata, ayrıntıya girmeniz
gerekmezdi.
E) Toplumiçin sanat fikrini benimsemiş, yazı
dilini halkın konuşma dilini bağdaştırmıştır
4.Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcüğün yanlış
kullanımında kaynaklanan bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Polisiye roman yazarları yazdıklarını uzun
uzun düşünmüşlerdir.
B) E. Allan Poe tüm eserlerinin baskıdan önceki
incelemelerini kendisi yapmıştır.
C) Romanların kurgusu yazarları çok
uğraştırmamıştır.
D) Roman kahramanlarının zarara girmesini
sağlayan yazar pek yoktur.
E) Çoğunun düşlerindedir kahramanları, çünkü
kahramanlar da sanatçıdır.
8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?
A) Çalışkan ve dürüst insanları herkes sever.
B) Onun bütün piyasadaki eserlerini almak
istiyor.
C) Bu konuma gelebilmek için yıllarca gece
gündüz çalıştım.
D) Onun güzel ve sevimli bir kızı var.
E) Avrupa’da beş yıl öğrenim gördükten sonra
Türkiye’de döndü.
1
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı
eylemin gereksiz kullanımından kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu vardır?
A) Yıllardır emek verdiği bu toprakları terk etti.
B) Hizmetiyle, misafirlerini oldukça memnun
etti.
C) Bu dükkandaki bütün saatleri ayar etmek
hayli zamanını alıyordu.
D) Rica ediyorum, bir daha çocuklarınızla
birlikte gelmeyiniz.
E) Fark ettiniz mi, arabasını nereye park
ettiğini
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?
A) Halkımız, eğitim konusunda ne kadar duyarlı
olduğunu bir kez daha gösterdi.
B) Yüksek öğrenim görmüş anne babalar,
çocuklarıyla daha fazla ilgileniyorlar.
C) Aylardan beri memur maaşlarına yapılacağı
söylenen zam, bu ay da yapılamayacağını
öğrendik.
D) Öğrenciler, vaktiyle kaybettikleri zamanı
şimdi daha fazla çalışarak karşılamayı
düşünüyorlar.
E) Buraya, daha çok memur çocukları gelir ve
fabrikanın bahçesinde akşama kadar
oynarlardı.
10.“Sen bu olaylar arasındaki ayrıntıyı iyi
I II
III
IV
kavrayamamışsın.
V
Bu cümledeki anlatım bozukluğu
numaralandırılmış sözcüklerin hangisinden
kaynaklanmaktadır?
A) I B) II C) III D) IV E) V
15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcüklerin atılması anlam değişikliğine yol açar?
A) Behçet Necatigil, iyi şairleri kendisine örnek
almadığından dolayı söyleyiş kolaylığına
erişememiştir.
B) Yahya kemal, kelimeleri yerli yerinde
kullanıyor, gereksiz benzetmelerden de
kaçınıyor.
C) Onun iyi bir şair olması, toplumu anlamasına,
anlatmasına ve topluma karşı görevlerini
yerine getirmesine bağlıdır.
D) Şairin önce kendi dilin, dolaylı olarak kendi
toplumuna karşı görevleri vardır.
E) Toplum tarafından sevilen yazarları örnek
aldığı taktirde daha iyi bir yazar olacağına
inanıyorum.
11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yeni”
kelimesine gerek yoktur?
A) Bu mahalleye daha yeni taşındık.
B) Haksızlığı son yaptığımız yeni
değişikliklerle giderdik.
C) Davette yeni aldığı gömleği giyecekmiş.
D) TV’nin yeni yayın dönemi ocakta
başlayacak.
E) Yeni yapılan badana adayı açmış.
12.”Yunan yazılı basını ve televizyonları Kıbrıs’la
ilgili gerçekleri oldukça saptırıyor mu sizce?”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin
hangisiyle giderilebilir?
A) “sizce” sözcüğü, cümlenin başına alınarak
B) “yazılı” sözcüğü cümleden atılarak
C) “saptırıyor mu?” yerine “saptırıyor”
getirilerek
D) “televizyonları” sözcüğündeki çoğul eki
atılarak
E) “ve” bağlacı cümleden atılarak
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Bu konuda çekimser kalmanız çok anlamsız.
B) Öğrenciler okula öğrenim için giderler.
C) Devrilen ağaçlar yolu kapatmıştı.
D) Bu binalar birbirine yaklaşık yapılmış.
E) Bu sana özgü bir durumdur.
17. Aşağıdaki cümlelerin anlamında herhangi bir
daralmaya yol açmayacak bir kelime ya da kelime
grubunun bulunduğu şık aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ders çalışırken farkında olmadan dalıp gitmiş.
B) Yaptığım hatanın sonradan farkına vardım.
C) Zavallı, o haberden sonra ne yapacağını
şaşırdı.
D) Karar vermeden enine boyuna düşünmeni
tavsiye ederim.
E) Çocukluk günlerine duyduğu özlem gittikçe
artıyor.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu yoktur?
A) Cumhuriyet, 29 ekim 1923 yılında ilan
edildi.
B) Sizi bilmem ama ben, derse gitmem lazım.
C) Böyle programların sayısı artırılmalı ve
teşvik edilmeli.
D) Ali resim, Mehmet yazı yazacaktı.
E) Böyle güzel bir günde evde kalınır mı?
ANLATIM BOZUKLUĞU-3
2
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards