47 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI ANLATIM

advertisement
TÜRKÇE DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI
ANLATIM BOZUKLUKLARI ÇK 3
19.04.2013
47
ADI:
8. SINIF
SOYADI:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
A. TEST SORULARI
1.
Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin,
mikrobun varlığını Pasteur’den yaklaşık tam
dört yüz sene evvel haber vermiştir.
4.
Uykusuz araç kullanmaz.
Yukarıda verilen cümledeki anlatım bozukluğunu
gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
A) Kelimenin yanlış anlamda kullanılması
B) Kelimenin yanlış yerde kullanılması
C) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada
“araç” sözcüğünden sonra virgül getirilerek
“araç” sözcüğüne “-lar” eki getirilerek
“kullanılmaz” sözcüğü “kullanılır” yapılarak
“uykusuz” sözcüğü ile “araç” sözcüğünün yeri
değiştirilmeli
kullanılması
D) Gereksiz sözcük kullanılması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?
A)
B)
C)
D)
Önümüzdeki yıl on iki yaşına girecek.
Seda’nın boyu ablasının boyundan büyükmüş.
Okulu bitirince sınava gireceğim.
Hafta sonu müzeye gidelim.
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir
anlatım bozukluğu vardır?
A) Doktora göre babamın bir ay dinlenip istirahat
etmesi gerekiyor.
B) Uykusuz direksiyona geçmeyin.
C) Yeni okula başlayan binlerce öğrenci
geleceğimizin teminatıdır.
D) Mazeretsiz okula gelmeyenler uyarıldı.
3.
Köpeği görünce korkudan ayaklarına kara
sular indi.
Verilen cümledeki anlatım bozukluğunun
benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Dedesinin nasihatlerini çok dikkatli dinliyor,
kulak ardı ediyordu.
B) Çektirdiği resimlerden birini bana hediye
edecek.
C) Köye yalnız gitmeye çekindiği için kardeşiyle
birlikte gitmişti.
D) Küçüklerin çok sıcaklarda kalması sağlıklarına
zarar verebilir.
B. KISA CEVAPLI SORULAR
1. Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluğunun sebebini kutudaki açıklamalarla eşleştirin.
1. Gereksiz Sözcük Kullanımı
2. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanımı
3. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı
4. Anlamca Çelişen Sözcük Kullanımı
5. Deyimlerin Yanlış Kullanımı
(
(
(
(
(
(
(
) Sınavı kazanamamasını tembelliğine borçludur.
) Senin için dokunan bu eldiven ne kadar değerli, biliyor musun?
) Şüphesiz bu gelen, babam olabilir.
) Nöbetçi, içeride sigara içmemizi görmezden gelmiş, bize göz açtırmamıştı.
) Gece yarısı yüksek sesle bağıran gençler mahallenin huzurunu bozuyordu.
) Başkanlık seçimini sekize karşı üç oyla kazandı.
) Misafirler gösterdiğiniz ilgi ve alakadan memnun kaldılar.
Download