Nüfus sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısıdır

advertisement
ÜLKEMIZDE NUFUS
MERVE ŞEN
7-B 393
Nüfus ne
demek? Siz
biliyor
musunuz?
Nüfus sınırları belirli
bir alanda yaşayan
insan sayısıdır.
Türkiye’de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
Yeryüzü
Şekilleri
Toprak
Verimliliği
Su
Kaynakları
İklim
Koşulları
Doğal
Faktörler
Bitki
Örtüsü
Türkiye’de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
Tarihi
Faktörler
Ulaşım
Ticaret
Beşeri
Faktörler
Sanayi
Turizm
1. Fiziki Faktörler
• a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun
yoğun olduğu yerlerin, genelde kıyı
bölgeler olmasında ılıman iklimin büyük
etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk
geçen yerlerde nüfus fazla yoğun
değildir.
1. Fiziki Faktörler
• b. Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve
engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu
Anadolu Bölgesi, Taşeli Platosu, Menteşe
yöresi gibi yerler bunlara örnek
verilebilir.
1. Fiziki Faktörler
• c. Toprak özellikleri: Verimli
toprakların bulunduğu alanlar (Çukurova,
Gediz, B. Menderes) nüfusça kalabalık
iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde
verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus
çok azdır.
2. Beşeri Faktörler
• a. Sanayileşme: Bütün Dünya'da
olduğu gibi Türkiye'de de,
sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus
yoğunluğu artmıştır. İstanbul, İzmit,
Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna
örnektir.
2. Beşeri Faktörler
• b. Tarım: Tarımın geliştiği yerler
yoğun nüfusludur. Çukurova, Gediz,
Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi.
2. Beşeri Faktörler
• c. Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya
enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun
nüfusa ihtiyaç olduğundan, bu alanlarda
da nüfus fazladır. Zonguldak, Soma,
Elbistan buna örnektir.
2. Beşeri Faktörler
• d. Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz
kıyılarındaki merkezlerde turizmden
dolayı nüfus yoğunlaşmıştır.
2. Beşeri Faktörler
• e. Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında
bulunan illerimizin nüfusu artmıştır.
Eskişehir, Ankara, Kayseri, İstanbul gibi
illerin gelişmesinde, ulaşım yolları
üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur.
Aritmetik
nüfus yoğunluğu
nasıl bulunur?
Yapamadım ya…
Aritmetik Yoğunluk=67.803.927 =83.2
814.578
Sen nüfus
artışının ne
demek olduğunu
biliyor musun?
Nüfus artışı; sınırları
belirli bir alanda, belirli
bir sürede yaşayan
insan sayısında
meydana gelen artışı
ifade eder.
NÜFUS ARTIŞININ NEDENLERİ
•
•
•
•
Ülke sınırlarında meydana gelen değişmeler,
Göçler,
Doğumlar,
Ölümlerdir.
Bölgelerimizin Büyükten Küçüğe
Sıralanışı(Yüzölçümü)







Dedem
İstanbul’da
Kayboldu
Annem
Evde
Meraktan
Geberdi
Doğu Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Ege Bölgesi
Marmara Bölgesi
Güneydoğu Anadolu B.
Nüfus Yoğunluklarına Göre
Bölgelerimiz







Marmara=258
Güneydoğu Anadolu=108.3
Ege=105.2
İç Anadolu=71.7
Akdeniz=71.3
Karadeniz=57.2
Doğu Anadolu=359
Türkiye’de Nüfus Artış Hızının Yüksek
Olmasının Yol Açtığı Sorunlar
1
Kalkınma hızı yavaşlar,
2
İşsizlik artar,
6
Gecekondulaşma artar,
3
Bağımlı nüfus artar,
7
Doğal kaynaklar hızla
tükenir.
4 Köyden kente göç artar,
5 Eğitim,sağlık ve belediye
hizmetleri aksar,
Nüfus sayımı=Ülke
sınırları içindeki
nüfusun çeşitli
özelliklerinin belirli bir
günde saptanmasıdır.
Bağımlı nüfus=Anne
ve babaya bağlı
olarak hayatını
sürdüren çocuk
nüfusudur.
NOT:
Yüzölçümü büyüdükçe
nüfus yoğunluğu azalır.
Yüzölçümü küçüldükçe
nüfus yoğunluğu artar.
Aktif nüfus=
15-16 yaş
arası,
çalışan
nüfusmuş.
Bir bölgede yaşayan
kadın sayısı,erkek
sayısından fazlaysa göç
veren bir bölgedir.Erkek
nüfusu fazla,kadın nüfusu
az ise göç alan bölgedir.
İnsanların
ekonomik,siyasi ya da
toplumsal nedenlerle
Göç ne
demek?
ülkeden ülkeye yada
Bilen var
mı? şehire
şehirden
gitmesidir.
GÖÇÜN NEDENLERİ
1
Geçim kaynağı sağlama,
2
İklim değişmesi,
3
Nüfus artışı,
4
Doğal afetler,
5
Tarihi ve siyasi nedenler,
6
Dini nedenler.
Download