İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ DERS

advertisement
İTÜ GELİŞTİRME VAKFI
ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ
DERS FORMU
ÖĞRETMEN:Bersu
ŞAHİN
DERS: COĞRAFYA
EPOSTA:[email protected]
A. TANIM
Coğrafya çevremizde gördüğümüz doğal ve beşeri olayların neden oluştuğunu , çevremizi ve
birbirlerini nasıl etkilediğini ,nerelerde oluştuklarını inceler. Coğrafya, öğrencilerin çevrelerinde olanları
anlamalarına ve insanın çevre ile etkileşimi hakkında bir anlayış geliştirmesine yardımcı olur. Yerlerin
isimlerini, lokasyonlarını ve özelliklerini bilmek, coğrafyanın temelini oluşturan unsurlardır. Bu da çok
büyük ve oldukça büyüleyici öğrenme alanının bir parçasıdır.
B. DERSİN AMAÇLARI
1-Doğa ve insana ait unsurları anlayarak mekanı doğru ve etkin kullanan,
2-İnsan ve doğa arasındaki karşılıklı etkileşimi fark eden,
3- Çevresine önem vererek geleceği düşünen,
4- Milli değerlere bağlı, vatanını koruyan,
5- Dünyanın ve insanlığın korunmasına yönelik sorumluluk duygusuna sahip,
6-Coğrafi bilgi ve becerileri kullanarak doğa ve insana ait değerleri geleceğe taşıma stratejileri
geliştiren ve uygulayan,
7- İnsan ve doğa süreçleriyle oluşan ekolojik, ekonomik, sosyal ve politik ilişkileri dünya genelinde
insanlar, yerler ve çevrelerin birbirleriyle olan etkileşimini anlayan,
8- Coğrafi sorgulama , harita okur- yazarlığı, bilgi teknolojilerini kullanma, arazi çalışmaları, gözlem ve
etkili iletişim kurabilmeyi de içeren yöntem ve teknikleri kullanan sosyal becerilere sahip bireyler
yetiştirmektir.
C. KONULAR
Yeryüzünde bitki örtüsünün dağılışını etkileyen
A.Doğal Sistemler
faktörler
Yerkabuğunun Malzemesi Taşlar
Bitki formansyonları
İç püskürük, dış püskürük, başkalaşım
B.BEŞERİ SİSTEMLER
kayaçları
Nüfusun gelişimi, dağılışı ve nitelikleri
Levha hareketleri ve Etkileri
Nüfus ve nüfus sayımları
Levhaların birbirine yaklaşması
Dünya nüfusunun tarihsel artışı, değişimi
Levhaların birbirinden uzaklaşması
Nüfusun alansal dağılışı
Levhaların yanal hareketleri
Dünya’da nüfus artışı
Deprem kuşakları
Nüfus pramitleri
Volkanlar
Göçlerin nedenleri ve sonuçları
Sıcak su kaynakları
Göç ve göçlerin nedenleri
Doğadaki Üç Unsur :Su, Toprak, Bitki
Göç hikayeleri
Su kaynakları
Göçün mekânsal etkileri
Denizle,okyanuslar
Geçmişten günümüze ekonomik faaliyetler
Göller
Akarsular
Geçim kaynakları
Yeraltı suları ve kaynaklar
Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi
Toprak
Ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması
Kayaçların ayrışması
Aktif nüfusun ekonomik faaliyet gruplarına göre
Toprak oluşumu
dağılımı
Toprak çeşitleri
Bitki
C.MEKANSAL SENTEZ TÜRKİYE
Türkiye’nin coğrafi konumu, yer şekilleri,
iklimi
Türkiye’nin coğrafi konumu
Türkiye’nin yer şekilleri
Türkiye’nin iklimi
Türkiye’de su, toprak, bitki varlığı
Türkiye'de Toprak Türleri ve Toprak Kullanımı
Türkiye’nin bitki toplulukları
Türkiye'nin Su Kaynakları ve Önemi
Nerede ve nasıl yaşıyoruz?
Türkiye’de nüfusu ve yerleşmenin dağılışını
etkileyen faktörler
Türkiye'de Yerleşme ve Nüfus
D.KÜRESEL ORTAM BÖLGELER ÜLKELER
Coğrafi Keşifler
Bölgeler ve Ülkeler arası etkileşimde
Teknolojik gelişmelerin ve Ulaşım ağının Rolü
E.ÇEVRE VE TOPLUM
Doğal Afetler ve İnsan üzerindeki Etkisi
Doğal Afetlerden Korunma Yöntemleri ve
Planlama
D. DERS ARAÇ GEREÇLERİ
MEB ders kitabı ,öğretmen tarafından verilecek olun çalışma sayfaları,40 yapraklı dosya, yaprak
testler
E. NOTLANDIRMA
Her dönem iki yazılı sınav olunacaktır.
Her dönem performans ödeviniz olacaktır.
Performans notunuzda ise derse katılımınız, ödev tutumunuz, dersteki tutumunuz , araç gereç
devamlılığınız, deneme sınavlarında yaptığınız netler, okul içindeki öğrenci kimliğine uygunluğunuz ve
etkinliklerde yer almanız rol oynayacaktır.
Ödevlerinin yapılmaması ya da başka arkadaşlardan geçirilmesi durumunda performans notunuzdan 5
puan düşecektir.
F. SINIF KURALLARI
Okul kurallarına uyar.
Sınıf materyallerini ve eşyalarını temiz ve özenli kullanır. Okul demirbaşlarına kesinlikle zarar vermez.
Sınıfa kesinlikle geç gelmez.
Sınıfça ortak alınan kurallara uyar.
Ödevlerin aksatmaz.
Saygılı olur.
Kılık kıyafeti okul yönetmeliğine uygun olur.
Derste cep telefonu kesinlikle kullanmaz.
Sınıfta arkadaşlarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaz.
Sınıfa yiyecek içecek ile kesinlikle girmez.(Kesinlikle sakız çiğnemez.)
Ders esnasında sınıftan çıkmak için izin istemez.
G. BAŞARI İÇİN ÖNERİLER
Devamlı öğretmenin anlattığı, öğrencinin dinlediği bir ders ilgi çekici olmaktan uzaklaşır, öğrencilerin
dersten kopmalarına yol açar. Bu yüzden öğrenciler derste daima aktif olmalı, derse hazırlıklı gelmeli,
verilen ödevleri zamanında ve tam yapmalı, dersin tekrarını mutlaka yapmalıdırlar. Konu eksiklerini
tamamlamak için önceden belirlenen saatlerde ofis çalışmalarına katılmalıdırlar.
Download