Uploaded by User16272

fransa

advertisement
FRANSA
Fransa Nerededir ?
Kıta Fransası, güneyde Akdeniz'den kuzeyde
Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ne, doğuda Ren
Nehri'nden batıda Atlas Okyanusu'na kadar
yayılan topraklarda yer alır. Fransızlar,
ülkelerini topraklarının biçiminden ötürü
Altıgen olarak adlandırırlar.
Fransa Nerededir ?
Fransa’da Yönetim
• Ülkenin tam resmi adı "Fransa Cumhuriyeti"dir.
Ülke adı, Fransızca'da "Republique Française"
şeklinde geçmektedir. Ülkedeki yönetim biçimi,
"Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet"tir.
Ülkenin başkenti Paris'tir. Ülkede şu an yürürlükte
olan anayasa 28 Eylül 1958 anayasasıdır. Ülkede 22
farklı idari bölge bulunmaktadır. Bu bölgeler de
kendi içlerinde illere ayrılmaktadır. Aşağıda
ülkedeki idari bölgeler yer almaktadır: hurriyet
Fransa’da Yönetim
Fransa’nın Dini
• Hristiyanlık dinidir.
Fransa’da Nüfus ve Yüzölçümü
• Nüfus : 58 milyon 733 bin
• Yüzölçümü : 543.965 km2
Fransa’da Nüfus ve Yüzölçümü
Fransa’nın Başkenti
• Fransa’nın başkenti Paris’tir.
Fransa’nın Para Birimi
• Avrupa Birliği'ne 27 ülkenin üyesinden 17'si ile
3 Avrupa ülkesinin daha resmi olarak
kullandıkları ortak para birimi. Türkçesi Avro
olmasına rağmen genellikle Euro şeklinde de
yazılır ve okuyan kişinin yatkın olduğu Batı
Avrupa diline göre yuro, öro veya oyro
şeklinde okunabilir.
Fransa’nın Para Birimi
İZLEDİĞİNİZ
ve
OKUDUĞUNUZ
için
TEŞEKKÜRLER !!!
Download