protein ve amino asit metabolizması ıv

advertisement
PROTEİN VE AMİNO ASİT
METABOLİZMASI IV
Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK
ADÜTF Biyokimya AD
2006
1
Amino asitlerin dokulardaki
akıbeti
• Ketoasitlere dönüşüm
• Biyolojik aminlere dönüşüm
• Protein olmayan azotlu maddelerin (NPNbileşikleri) sentezinde kullanılma
• Protein sentezinde kullanılma
• Böbrek yoluyla atılma
2
Amino asitlerin ketoasitlere
dönüşümü
Transaminasyon ve deaminasyon olayları sonucunda
amino asitler α-ketoasitlere dönüşürler.
Transaminasyon olayına katılan bir amino asit başka
amino asitlerin sentezinde de kullanılmış olur.
3
4
Amino asitlerin biyolojik aminlere
dönüşümü
Dekarboksilazların
etkisiyle karboksil
gruplarının
uzaklaştırılması
sonucunda amino
asitler biyojen
aminlere
dönüşürler.
5
6
7
8
9
10
Amino asitlerden protein olmayan
azotlu maddelerin (NPN-bileşikleri)
sentezi
Amino asitler, pürinler, pirimidinler,
porfirinler, glutatyon, kreatin, melanin, bazı
hormonlar, bazı koenzimler, sfingolipidler,
amino şekerler, poliaminler gibi protein
olmayan birçok bileşiğin (NPN-bileşikleri)
sentezinde kullanılırlar.
11
Glisin, glutamin ve aspartat, pürin
biyosentezinde kullanılırlar.
12
Glutamin ve
aspartat,
pirimidin
biyosentezinde
kullanılırlar.
13
Glisin, porfirin biyosentezinde kullanılan amino asittir.
14
Glutatyon, glutamat,
sistein ve glisinden
oluşan bir tripeptittir.
15
Glutatyon, bütün hücrelerde yüksek
miktarlarda bulunur, bir redoks tampon türü
olarak düşünülebilir.
16
Glutatyon, olasılıkla proteinlerin sülfhidril
gruplarının ve hem demirinin Fe2+ durumunun
korunmasına yardım eder, ayrıca vücutta oluşan
toksik peroksitlerin etkisizleştirilmesini sağlar.
17
Vücutta oluşan toksik peroksitlerin
etkisizleştirilmesini sağlayan reaksiyonu
glutatyon peroksidaz katalizler. Bu reaksiyon
sonucunda oluşan yükseltgenmiş glutatyon,
glutatyon redüktaz etkisiyle indirgenir ve tekrar
kullanılabilir hale gelir.
18
Kreatin, glisin ve
arjinin amino
asitlerinden
oluşur; S-adenozil
metionin (SAM)
de sentez sırasında
metil vericisi
olarak önemli rol
oynar.
19
Kreatin, bütün
dokularda meydana
gelir ve gerektiğinde
ATP oluşturmak için
kullanılmak üzere
kreatin fosfat haline
geçerek kısmen
depolanır.
20
Kreatin fosfat, kaslarda
bol miktarda bulunan
yüksek enerjili fosfat
bileşiğidir; kas kasılması
sırasında kreatin kinaz
(CK, CPK) etkisiyle
hemen kullanılabilecek
bir yüksek enerjili fosfat
sağlayarak ADP’den ATP
oluşturur ve böylece
kasılan kastan ATP’nin
hızla eksilmesini önler.
21
22
Kreatin fosfat, kaslarda gerektiğinde
nonenzimatik olarak yüksek enerjili fosfatını
verebilir ve kreatinin oluşturur.
23
24
Kreatinin, kreatin’in anhidridi ve idrarla
atılım şeklidir.
Kreatinin, glomerüllerden süzülür; geri
emilmez; tubuluslerden az miktarda sekrete
edilir.
Kreatinin böbreklerden tamamen atıldığından
glomerüler filtrasyon hızını ölçmek için
kreatinin klirensi çok değerli bir ölçüdür.
25
Kreatinin klirensi, böbrekler tarafından kreatininden
1 dakikada temizlenen kan volümüdür;
mL/dakika olarak kreatinin klirensi idrar ve serum
kreatinin değerlerinden hesaplanır.
İdrarda kreatinin(%mg)
Kreatinin klirens = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ x dakika idrar volümü(mL)
Serumda kreatinin(%mg)
Kreatinin klirensinin normal değeri erişkin bir
kadında 80-125 mL/dakika; erişkin bir erkekte 90140 mL/dakika kadardır
26
Nitrik oksit (NO.), nitrik oksit sentaz (NOS) etkisiyle
arginin amino asidinden sentezlenir.
27
28
Download