İşçi Personel

advertisement
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
SAYI : B.13.2.SSK.5.01.71.00/XII-X-034/ 633675
KONU : İşçi Personel
ANKARA
13.09.2002
GENEL YAZI
Halen Kurumumuz Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sigorta İşleri Genel
Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan ve Tez-Koop-İş Sendikası üyesi olan
işçi (tayini merkeze ve mahalline ait) personele ilişkin kayıtlarımızın kontrolü ile
güncellenmesi, amacıyla ilgili personelin durumlarının ekteki cetvele göre düzenlenerek
05.10.2002 Cuma günü mesai sonuna kadar,
Ayrıca; bundan böyle, her ne sebeple olursa olsun görevlerinden ayrılan (emeklilik,
askerlik, ölüm v.s. ) işçi personelin ayrılışlarının her ayın sonu itibarıyla,
Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi;
Diğer taraftan; emeklilik nedeniyle görevlerinden ayrılan işçi personelin kıdem
tazminatlarının da Genel Müdürlüğümüzden onay alınmasını takiben ilgililere ödenmesi,
Gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.
Ek:1 Cetvel
Alişan SAĞLAM
Personel ve Eğitim
Dairesi Başkanı
DAĞITIM
:
Gereği İçin :
1-Başkanlığa Bağlı Merkez ve Taşra
Teşkilatına
2-Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü
Merkez ve Taşra Teşkilatına
3-Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü
Merkez ve Taşra Teşkilatına
7, Mithatpaşa Cad., Sıhhiye, 06437, ANKARA
Telefon : 0.312.435 42 21
Faks
: 0.312.430 33 14
Nazmi GÜLEYÜPOĞLU
Genel Müdür
Bilgi İçin
:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına
ÜNİTE ADI:……………………………………………………………..
Sıra
No
Sicili
Adı Soyadı
Kadrosu (Yaptığı Hizmet Öğrenim
Görev)
Yılı
Durumu
ERKEK İŞÇİ PERSONEL SAYISI:…………..
KADIN İŞÇİ PERSONEL SAYISI:…………..
SAKAT İŞÇİ PERSONEL SAYISI:…………..
TOPLAM:…………..
Yaşı
Halen Almakta Olduğu
Çıplak Brüt Ücret
Medeni
Çocuk
Hali
Cinsiyeti Sayısı
Download