Slayt 1 - Kanser Daire Başkanlığı

advertisement
İLLERİN EĞİTİM VE FARKINDALIK
FAALİYETLERİ
İlkay Özkurt
Kanser Daire Başkanlığı
05326460338
[email protected]
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM PROGRAMLARI








Hizmet içi eğitim
Halk eğitim
Konferans
Panel
Tv.programı
Radyo programı
Stand etkinlikleri
Diğer
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER
Amaç:Hizmet sunarken kendi başına hedef grubu,
taramalara yönlendirmek ve eğitmek
Eğitim konuları







Kendi kendine meme muayenesi danışmanlığı
Beslenme alışkanlıkları
Sigara ve alkol kullanımı
Enfeksiyonlar ve buna bağlı kanserler
Fiziksel aktivite
Güneş ışığından korunma
Kanser taramaları
HALK EĞİTİMLERİ-1
Amaç:Öncelikle hedef yaş grubundan başlamak üzere,toplumda
kanser ve taramalar konusunda farkındalık yaratarak katılım
oranını artırmak.
Eğitim konuları:
 Kendi kendine meme muayenesi
 Beslenme alışkanlıkları
 Sigara ve alkol kullanımı
 Enfeksiyonlar ve buna bağlı kanserler
 Fiziksel aktivite
 Güneş ışığından korunma
 Taramalara yönlendirme
HALK EĞİTİMLERİ-2














Toplum Sağlığı Merkezlerinde
Aile Sağlığı Merkezleri
Sağlık evleri
Kamu Kurum ve Kuruluşlar
Özel eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri
Kültür Merkezleri
STK ve Derneklerde
Halk Eğitim Merkezlerinde
Camilerde
Kahvelerde
Kuran kursları
Gönüllü kişilerin evlerinde
Ceza evleri
Fabrikalar
PANEL/KONFERANS
Amaç:Kültür merkezlerinde,Kamu kuruluşlarında farkındalık için
yapılan faaliyetlerdir.





Halk eğitim merkezi kursiyerleri
Halk sağlığı müdürlüğü personelleri
Toplum sağlığı merkezi personelleri
Kamu ve özel kurum personelleri
Halk
STAND ETKİNLİKLERİ
Amaç:Kanser etkinlikleri ve tarama programlarında aktif olarak
faaliyet göstermek için kurulur.






Alışveriş merkezleri
Fuarlar
Resmi kurumlar
Halk pazarları
Hastaneler ,ASM ve TSM
Fabrikalar ve Atölyeler
MEDYA








Basın bülteni
Radyo anonsu
Televizyon programı
Gazete ilanı
Bilgi notu
Valilik,Kaymakamlık ve Belediye resmi web sitesi
Kurum ve kuruluşların web sayfaları
Ulusal ve yerel basın
DİĞER ETKİNLİKLER
 Bez afiş, afiş, broşür dağıtımı ve asılması
* Toplum sağlığı merkezleri
* Eczaneler
* Belediyeler
* Kahvehaneler
* Kuaförler








* Aile sağlığı merkezleri
* Hastaneler
* Okullar
Spor müsabakaları(futbol vs.)
Sosyal etkinlikler
Konserler
Farkındalık yürüyüşleri
Kermes
Hasta buluşması
Elektronik pano mesajları
Fuarlar
* Sağlık evleri
* Esnaflar
* Camiler
* Kuran kursları
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER TARAMA BİLGİ FORMU
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Güncelleme Tarihi:…./…./201..
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
Sayfa No:1/1
KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI
…………….İLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER TARAMA BİLGİ FORMU
TARAMALAR
GİRİŞİM SAYILARI
GİRİŞİM ADI
KETEM
YAŞ
AİLE HEKİMLİĞİ
TSM
AÇSAP
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM
FAALİYETLERİ
EĞİTİM FAALİYETİ
ETKİNLİK
KATILIMCI
ADI
SAYISI
SAYISI
Meme Muayenesi
Hizmet İçi Eğitim
40-69
Mamografi
Meme USG
Sevk Edilen Hasta Sayısı
Halk Eğitimi
Tespit Edilen Meme Kanseri Sayısı
Jinekoloji Muayenesi
Konferans
30-65
Pap Smear
HPV Testi
Panel
Tespit Edilen Preinvaziv Lezyon Sayısı
Sevk Edilen Hasta Sayısı
TV.Programı
Tespit Edilen Serviks Kanseri Sayısı
K
Gaitada Gizli Kan Testi
Radyo Programı
50-70
E
K
Pozitif GGK
Kurulan Stand
E
Tespit Edilen Kolorektal Kanser Sayısı
K
Diğer (Açıklayınız)
E
Sigara Polikliniği
AÇIKLAMA (Sorunlar ve Öneriler):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DÜZENLEYEN
ONAYLAYAN
…/…/…..
…/…/….
Ġmza/Kaşe
Adı-Soyadı/Ünvanı/Ġmza
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER TARAMA BĠLGĠ FORMU Kanser Birimi tarafından hazırlanır, ilgili onayları takiben ayda bir olmak üzere, takip eden ayın ilk 5 iş günü içerisinde, Başkanlığa gönderilir.
Adres: Ġlkiz Sok. No: 4 Kat: 1-2 Sıhhiye/ANKARA Tel: 0312 565 60 01 Fax: 0312 565 60 32
Bu formların elektronik haline http://www.thsk.gov.tr/kanser/ adresinden ulaşılabilir.
F04/ KDB/ 00
SORUNLAR








Personel eksikliği ve sık yer değiştirilmesi
Araç ve ulaşım sıkıntısı
Farkındalık amaçlı materyal eksikliği
Eğitimlerde promosyon ve ikram sağlanamaması
Eğitim faaliyetlerin etkin duyurulamaması
Yeterli katılımcının sağlanamaması
Yazılı ve görsel basının yeterli kullanılmaması
Tarama faaliyetleri için gerekli cihazların olmaması
2006-2013 YILARINDA TOPLAMDA YAPILAN EĞİTİM
FAALİYETLERİ
ETKİNLİK SAYISI
KATILIMCI SAYISI
30000
700000
25000
600000
500000
20000
400000
15000
300000
10000
200000
5000
100000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2006-2013 YILINDA EN FAZLA YAPILAN EĞİTİM
6%
22%
hizmet içi
halk eğitimi
0%
1%
1% 4%
panel
konferans
tv
radyo
diğer
66%
YILLARA GÖRE YAPILAN HİZMET İÇİ EĞİTİM DAĞILIMLARI
ETKİNLİK SAYISI
KATILIMCI SAYISI
2500
35000
30000
2000
25000
1500
20000
15000
1000
10000
500
5000
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
YILLARA GÖRE YAPILAN HALK EĞİTİMİ DAĞILIMLARI
ETKİNLİK SAYISI
KATILIMCI SAYISI
18000
600000
16000
500000
14000
12000
400000
10000
300000
8000
200000
6000
4000
100000
2000
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
YILLARA GÖRE YAPILAN KONFERANS/PANEL FAALİYET DAĞILIMLARI
ETKİNLİK SAYISI
KATILIMCI SAYISI
4500
30000
4000
25000
3500
3000
20000
2500
15000
2000
1500
10000
1000
5000
500
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
YILLARA GÖRE RADYO VE TV PROGRAMI FAALİYETLERİ DAĞILIM
250
200
150
100
50
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
YILLARA GÖRE DİĞER EĞİTİM FAALİYETLERİ DAĞILIMI
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013 YILINDA EĞİTİM FAALİYETLERİNDE İLK ON İL
ETKİNLİK
KIRŞEHİR
4%
İSTANBUL
5%
5%
KAYSERİ
30%
6%
ELAZIĞ
ANKARA
6%
AFYONKARAHİSAR
ADANA
12%
MARDİN
17%
15%
EDİRNE
FARKINDAYIZ KANSERİ YENECEĞİZ
Download