Fen laboratuarı öğrenci çalışma kâğıdı (AÇIK UÇLU DOLU) DERS

advertisement
Fen laboratuarı öğrenci çalışma kâğıdı (AÇIK UÇLU DOLU)
DERS: Fen ve Teknoloji
SINIF: 7. Sınıf
ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket
KONU: Yayları tanıyalım
ETKİNLİK TÜRÜ: Laboratuar içi etkinlik
DENEYİN ADI: Yaylarla oynayalım
KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER: Farklı ve aynı tip boyuttaki yaylar, Ağırlıklar, Metre,
üç ayak
KAZANIMLAR:
1.1. Yayların esneklik özelliği gösterdiğini gözlemler (BSB-1).
1.2. Bir yayı sıkıştıran veya geren cisme, yayın eşit büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet
uyguladığını belirtir.
1.3. Bir yayı geren veya sıkıştıran kuvvetin artması durumunda yayın uyguladığı kuvvetin de
arttığını fark eder (BSB-1).
1.5.Yayların özelliklerini kullanarak
16,22,23,24,27, FTTÇ-9; TD-3).
bir
dinamometre
tasarlar
ve
yapar
(BSB-
ETKİNLİK ÖNCESİ SORULAR:
 Yaylar günlük hayat nerelerde kullanılıyor?
 Yattığımız yataklarda, kalemlerimizin içinde, bisikletimizde, zımba
makinelerinde, arabalarda ve mandallarda
 Yayları günlük hayatta birçok yerde kullanılmasının sizce onların hangi
özelliğinden kaynaklanmaktadır?
 Esnek olma özelliğinden kaynaklanmaktadır.
 Yaya kuvvet uygularsak yay da ne gibi değişiklik olur?
 Yay uyguladığımız kuvvetin yönüne göre gerilir veya sıkışır.
 Yaya ağırlık asarsak yayda ne gibi değişiklik meydana gelir?
 Yaya ağırlık astığımızda yay uygulanan kuvvette artacağı için yayda uzama
gerçekleşti.
DENEYİN YAPILIŞI:
1.aşama:
 Öğrencilere farklı boyuttaki yaylar dağıtılır.
 Öğrencilerden yaylara itme ve çekme kuvveti uygular.
 Hangi yaylara çekme hangi yaylara itme kuvveti uyguladığını gözlemlerler.
 Yaylara uyguladıkları kuvvetlerin ne yönde olduğunu defterlerine çizdikleri yay
Üzerinde gösterirler.
2.aşama:
 Öğrencilere aynı tip ve uzunluktaki yaylar verilir.
 Yayı üçayağa asıp ucuna 5g,10g,15g,20g ağırlıkları takıp uzama miktarını ölçerler
 Ölçtükleri uzama miktarlarını tabloya yazarlar.
DENEYİN SONUCU:
Kuvvet uygulandığında bazı cisimlerin şekillerinde değişiklik olduğunu uygulanan,
kuvvet ortadan kalktığında ise bu cisimler ilk şekillerine dönerler.
Kuvvet uygulanmadan önce yay
Yayın uyguladığı
Kuvvet
yayın uyguladığı
Kuvvet
Yayın uy.
Yayın uy.
Kuvvet
Kuvvet
Kuvvet
Uygulandıktan sonra
Yay
Yaptığımız deneye göre yay gibi cimlerin esnek olduğu sonucuna varır.
Yayı sıkıştırmak ve germek için kuvvet uygulamak gerektiğinin sonucuna varır ve Yayların
bizim uyguladığımız kuvvetin artması sonucu bize uyguladığı kuvvetinde arttığı sonucuna
varır.
Yaya astığımız kütlenin ağırlığına göre yayda uzama meydana gelir. Uygulanan kuvvet
artıkça yaydaki uzama miktarı da artar.
5 gr
asıldığında
10 gr
asıldığında
15 gr
asıldığında
20 gr
asıldığında
Yaya ağırlıklar
asılı iken
NELER ÖĞRENDİK?
Yayların esnek olduğunu öğrendik. Kuvvet uygulanan cisimlerin şekillerinde değişik
meydana geldiğini ve bir yayı sıkıştıran veya geren cisme, yayın eşit büyüklükte ve zıt yönde
bir kuvvet uyguladığını öğrendik. Yayların bizim uyguladığımız kuvvetin artması sonucu bize
uyguladığı kuvvetinde arttığını öğrendik.
YORUMLARINIZ:
Deney öğrencilerin hepsine birer tane yay verilerek öğrencilerin birebir yayla teması
sonucunda öğrenmesi durumunda en iyi şekilde gerçekleşmiş olur. Deney açık uçlu olduğu
için öğrencinin birebir düşünmesi sağlanır ve buda öğrenmeyi kalıcılaştırır. Güvenlik
önlemleri konusunda öğrenciler uyarılmalıdır çünkü yayın bir ucu çengelli olduğu için şaka
yaparken bir yerlerini yaralayabilirler. Deney sonunda etkinlik yapılmalıdır ve etkinlik sonrası
öğrenciler ödüllendirilmelidirler ve bu sayede öğrencinin derse katılımı artar.
Download