Varlıklarda Değer Artışı Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları

advertisement
Sermaye
ÖNCEKİ DÖNEM
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
(31/03/2007)
II - Muhasebe politikasında
değişiklikler
III - Yeni Bakiye ( I + II)
(01/04/2007)
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı kendi hisse
senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar
D- Varlıklarda Değer Artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (veya zararı)
I -Dağıtılan Temettü
IV- Dönem Sonu Bakiyesi
(30/06/2007)
(III+A+B+C+D+E+F+G+H+I)
CARİ DÖNEM
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
(31/03/2008)
A- Sermaye artırımı (A1+A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı kendi hisse
senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar
D- Varlıklarda Değer Artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı
I-Dağıtılan Temettü
II- Dönem Sonu Bakiyesi
(30/06/2008)
(I+A+B+C+D+E+F+G+H+I)
İşletmenin kendi hisse
senetleri (-)
5700000
Varlıklarda Değer
Artışı
Öz sermaye Enflasyon
Düzeltmesi Farkları
7364
13235987,66
Yabancı Para Çevrim
Farkları
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
1548866,47
Diğer Yedekler ve
dağıtılmamış karlar
Net Dönem Karı (veya
zararı)
Geçmiş Yıllar
Kar/Zararları
(+/-)
Toplam
489418,26
57663,29
-13399508,32
7639791,4
489418,26
57663,29
-13399508,32
7639791,4
-118162,12
0
0
5700000
0
7364
13235987,66
0
1548866,47
0
157155,21
0
0
0
0
0
0
38993,09
118162,12
-1525539,64
-1486547
-1525539,64
-1486547
-118162,12
0
0
0
0
0
0
0
1525539,64
224974,87
1750514,5
0
7382694,85
0
7500000
0
0
7364
13235987,66
7364
13235987,66
0
0
0
1548866,47
0
1740710,07
0
0
0
371256,14
282638,16
-14925047,96
7903759,3
2702989,2
515392,58
-15032187,98
10670256
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111684,29
111684,29
0
7500000
0
7364
13235987,66
0
1740710,07
0
2702989,2
627076,87
-15032187,98
10781940
Download