Sistematik Kelam I

advertisement
Bölüm
Temel İslam Bilimleri
Ders Kodu
Ders Adı
TİB330
Sistematik Kelam I
Ders Dili
Türkçe
Durumu
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin Adresi
Kredi
Teori
Uygulama
Öğretim Yılı
2014-2015
Dönem/Yıl
GÜZ
Tarih
08.09.2014
AKTS Kredisi
3
Laboratuar
Sunum
Proje/Alan
Çalışması
4
Öğretim Üyesi
Ders Yardımcısı
4
Prof. Dr. Erkan Yar ([email protected]) 5114
-----
Ders
İçeriği
İki ayır döneme bölünmüş olan konulardan Allah, melek ve insan konuları
Ders Planı
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konular
Sistematik Kelama Giriş
Kelam İlmine Verilen İsimler
Sistematik Kelamın Metodu
Kelam İlminin Gerekliliği
Allah’ın Varlığı
Allah’ın Varlığının Delilleri
Allah’ın Varlığının Özellikleri
Ara Sınav
Sıfatların Tasnifi
Zat-Sıfat İlişkisi
Melek
Doğanın Özellikleri
İnsanın Mahiyeti
İnsan Fiilleri
Kader Anlayışları
Ders Kitapları
/Kaynakları
Yardımcı
Kitaplar
Değerlendirme
Ölçütleri
1.
2.
3.
Hasan Hanefi- Kelam İlmi (Mine’l-Akide İlas’s-Savra’nın Girişi)
Hüseyin Atay- İslam’ın İnanç Esasları
İlhami Güler – Allah’ın Ahlakiliği Sorunu
Adet
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Adet
1
-
Yüzde (%)
50
-
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
1
Sosyal Bilimler
100
50
Değerlendirme
Ölçütleri
İçerik
Ağırlıkları
Yüzdesi (%)
-
Ders Çıktıları
(Kazanımlar)
Dersin
Hedefleri
Dersin İşleniş
Biçimi
Allah, melek ve insan konularında inanç inşa etme ve bunları temellendirebilme
Öğrencinin önceden araştırmaları ile sözlü anlatım
Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi
Program çıktıları
1
2
3
Dersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle
Düzenleyen Kişi(ler): Prof. Dr. Erkan YAR
Hazırlanma Tarihi: 08.09.2014
Download