KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi

advertisement
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
Din Bilimleri Bölümü
DERS İZLENCESİ
www.manas.edu.kg
Ders Kodu
Ders Adı (Kırgızca)
Ders Adı (Türkçe)
KELAM İLMİ / HRİSTİYAN İNANCI
Yarıyıl Haftalık Kredisi AKTS
Saat
DİB-307
КЕЛАМ ИЛИМИ
5
2+0
2
Seviyesi
Lisans
Ders Türü
Zorunlu
Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Hakan ÇOŞAR
Ders Veren
Yrd.Doç.Dr. Hakan ÇOŞAR
Ders Dili
Türkçe
Yardımcılar
Dr. Bakıt MURZARAYIMOV
Derslik
517
Dersin Amacı
İslam inanç esaslarını konu alan Kelam problemlerinin, akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel
metotlarla savunulması
3
Dersin Kaynakları
Kaynak
Kaynak Türü
1 Emrullah Yüksel, Sistematik Kelam, İz Yay.,İst. 2005
Kitap
2 Şerafeddin Gölcük-Süleyman Toprak, Kelam, Selçuk Üniversitesi Yay., Konya 1988
Kitap
3 Emrullah Yüksel, Sistematik Kelam, İz Yay.,İst. 2005
Kitap
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Kelam ilminin ana konularını değerlendirir
2 Kelam ilminin tarihsel gelişimini öğrenir.
3 Kelamın konularının tarihsel arka planını tanır.
4 İslama yönelik eleştirilere kelam alimlerinin yaklaşımını tanır
Haftalık Ders İçeriği
Hafta
Dersin Konusu
1. Hafta
Kelamın tanımı konusu metodları
2. Hafta
Kelamı doğuran sebepler
3. Hafta
İlk itikadi kelami fırka ve mezhepler
4. Hafta
Mutezile, Şia, Haricilik
5. Hafta
Ehli Sünnet
6. Hafta
Eşarilik
7. Hafta
Maturidilik
8. Hafta
Maturidilik
9. Hafta
Ara Sınav
10. Hafta
Allah'ın varlığı, birliği ve sıfatları
11. Hafta
Kaza ve Kader, İnsan İradesi ve Hürriyeti
12. Hafta
Hüsün-kubuh sorunu ( iyi ve kötünün akliliği)
13. Hafta
Nübüvvetin İmkanı ve Gerekliliği
14. Hafta
Kutsal kitaplara iman, Kuran ve diğer kutsal kitaplar ve özellikleri
15. Hafta
Öldükten sonra dirilmenin imkanı, ispatı ve önemi
16. Hafta
Genel Değerlendirme
Ölçme Değerlendirme Biçimi
Değerlendirme
Aracı
Adet
Katkı (%)
Katkı Yüzdesi
Vize
1
40
40
Final
1
60
60
Download