William Harvey

advertisement
Nurcihan Akman
Hilal Boyraz
Harvey (1578-1657) İngiliz tıp
doktoru. Folkestone'da dünyaya geldi.
 William

Cambridge Üniversitesi'nde sanat
ve tıp okuduktan sonra tıp eğitimini
Fabricius adında ünlü bir anatomi
profesörünün yanında sürdürmek
üzere Padova'ya gitti.
 1602'de
Londra'ya dönüp muayenehane
açtı.
 1609'da
St. Bartholomew Hastanesi'ne
doktor olarak atandı.
 1618'de
önce I. James'in daha sonra da I.
Charles'in özel hekimliğine getirildi.


Kalpten başlayan kan dolaşımını doğru
olarak tanımlayan ilk kişi olarak
bilinmektedir. Bu konudaki fikirlerini René
Descartes’in Description of the Human Body
adlı çalışmasından almıştır.
Her ne kadar İspanyol doktor Michael
Servetus kan dolaşımını ondan çeyrek
yüzyıl kadar önce tanımlamış olsa da, kalıcı
belgeler olmadığı için bu olay Harvey'e
atfedilmektedir.
 İlk
defa Royal College’de kan devriyle
ilgili konuşması ile kendini kabul ettirdi.
 Kalbin girişinden vücuttaki damarlara
geçişini görerek kanın yiyeceklerden
karaciğerde üretildiğini düşündü.
 Köpekler, domuzlar, balıklarda ve diğer
bazı hayvanlar üzerindeki deneyleriyle
kan dolaşımı üzerinde 1628 yılında küçük
bir bölüm neşretti.
 Taze
kanın devamlı olarak yapılmadığını,
fakat devamlı vücutta dolaştığını söyledi.
 Kalp
kuvvetli olarak pompalarken kanın
vücutta dolaştığını ve kalp atışıyla nabzın
aynı anda olduğunu açıkladı.
 Harvey
son çalışmasını 1651’de
hayvanlarda üreme ile ilgili olarak yaptı.
 Kalbin
yapısını, kapakçıklarını inceleyen
Harvey, bu yapıların kanın tek yönde
akışını sağladığı ve kanın dolanması
gerektiği sonucuna varmıştır.
Ayrıca Harvey embriyoloji
ile ilgilenmiş, 4
günlük embriyo
üzerinde araştırmalar
yapmıştır.
Bu çalışmaları sonucunda
canlının ancak canlıdan
meydana gelebileceğini
savunmuştur.
 Exercitatio
Anatomica de Motu Cordis et
Sanguinis in Animalibus (Canlılarda
Kalbin Oluşumu Üstüne İncelemeler)
1651
 Ölümünden sonra yayımlanan
Prelectiones Anatomiae Universalis
(Genel Anatomi Dersleri) 1886.
 http://tr.wikipedia.org/wiki/William_Har
vey
 http://www.turkcebilgi.com/william_har
vey
 https://www.nkfu.com/william-harveyhayati/
Download